Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Mechanické vlastnosti materiálů

Mechanické vlastnosti materiálů

Kategorie: Fyzika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text ve stručnosti představuje jednotlivé mechanické vlastnosti materiálů. Popisuje nejen pevnost tahu, tržné zatížení, tržnou délku a tažnost, ale také práci potřebnou na přetržení tahem, pevnost v natržení, v dotržení nebo v průtlaku. Zmiňuje rovněž pevnost v průrazu, tuhost a vzpěrovou pevnost. Závěr charakterizuje koeficient tření, přilnavost, i soudržnost vrstev.

Obsah

1.
Vlastnosti materiálů
1.1.
Pevnost tahu
1.2.
Tržné zatížení
1.3.
Pevnost tahu
1.4.
Tržná délka
1.5.
Tažnost
1.6.
Práce potřebná na přetržení tahem
1.7.
Pevnost v natržení
1.8.
Pevnost v dotržení
1.9.
Pevnost v průtlaku
1.10.
Pevnost průrazu
1.11.
Tuhost a vzpěrová pevnost
2.
Koeficient tření, přilnavost, soudržnost vrstev
2.1.
Koeficient tření
2.2.
Přilnavost
2.3.
Soudržnost vrstev

Úryvek

"Pevnost v dotržení - práce spotřebovaná při dotržení předem naříznutého vzorku obalu za určitých podmínek (vyjadřuje se v mN)
- u papíru - se určuje přepočtením naměřené pevnosti v dotržení na plošnou hmotnost papíru 100 g/m2

u většiny materiálů : síla potřebná k dotržení < síla potřebná k natržení okraje
Pevnost v průtlaku [obal je namáhán v průtlaku, je-li protlačován zevnitř (např. při dopravě, manipulaci)] - vyjadřuje odpor, který klade obal.materiál tlaku působícímu kolmo na jeho plochu v okamžiku protržení za stanovených podmínek a závisí na tržném zatížení a tažnosti v obou směrech (v kPa)
- u papíru - přepočet na plošnou hmotnost 100 g/m2
- uplatnění: při nevhodném stohování, neopatrnosti při manipulaci > k protržení dochází, když pevnost materiálu není dostatečná a je-li překonána jeho průtažnost (nedojde pouze k protažení)
- sleduje se především u lepenek, kartonů, papírů, foliových materiálů a je u nic základním kvalitativním kritériem.
průrazu [při nárazu nebo pádu je namáhán v průrazu] - práce spotřebovaná na úplné proražení zk. vzorku tělesem daného tvaru a rozměrů za stanovených podmínek (v J)
- je zjišťována hlavně u vlnitých lepenek určených pro výrobu prostorových obalů a fólií plastů; slouží k lepšímu určení ochrany baleného zboží.

- pevností v průtlaku a v průrazu se zjišťuje odolnost

Tuhost a vzpěrová pevnost - charakterizují odolnost proti deformacím , tuhost u obal. materiálů, vzpěrová pevnost u prostorových obalů
- tuhost - odolnost proti deformaci> proti ohybu, průhybu; vyjádřena podílem vnější síly a deformační výchylky měřené ve směru síly v místě působení, souvisí s modulem pružnosti obal. materiálu - poměr napětí a deformace, měřený u malých deformací.
- uplatňuje se hl. u lepenek, papírů, celofánu, tuhých fóliových materiálů, u skládatelných kartonážních obalů; nedostatečná tuhost se projevuje deformacemi geometrických tvarů a je způsobena tlakem baleného zboží
- vzpěrová pevnost - schopnost odolávat účinkům síly (tlaku) působící za stanovených podmínek ve směru roviny vzorku, aniž dojde k zborcení;
- prstencová vzpěrová pevnost - největší síla působící za stanov. podmínek na hranu zkušebního vzorku svinutého do prstence, kterou vzorek snese bez porušení (v kN/m), hl. u materiálů o tloušťce 0,15 - 0,5 mm"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1185
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse