Název Goodness Staženo

Mechanické vlastnosti materiálů

Tento text ve stručnosti představuje jednotlivé mechanické vlastnosti materiálů. Popisuje nejen pevnost tahu, tržné zatížení, tržnou délku a tažnost, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

197x

Magnetické paměti nových HDD

Tato práce popisuje rozvoj v oblasti paměťových technologií, které nanotechnologie umožní. Popisuje především jev obří magnetoresistence, který předst... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika, Přírodní - ostatní

38x

Reologie

Zápisky z přednášek reologie seznamují se základními pojmy, veličinami, problémy, modely či poznatky této disciplíny od vnitřního napětí při toku tave... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika

3x