Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Média a mediální strategie - přednášky

Média a mediální strategie - přednášky

Kategorie: Komunikace

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Velmi obsáhlý soubor přednášek, týkajících se všeho okolo plánování mediálních strategií, komunikace v marketingu, médií apod.

Obsah

1.
Média v reklamě (5 str.)
Komunikační mix, detailní rozpracování části stimulace prodeje – primární a sekundární komunikace. Celková charakteristika komunikace. Reklama. Komunikační proces a jeho prvky. Jakou mají fci média v reklamě. Média podle dosahu, frekvence, účinku. Členění médií v reklamě – masová, specifická, horká a chladná, elektronická, klasická média a jejich klady a zápory.

2.
Ukazatele výzkumu médií (1 str.)
- share (podíl na trhu), reach (zásah: denní, týdenní, čistý zásah pokrytí, GRP). Agentury, které se zaměřují na výzkum médií.

3.
Televize (5 str.)
– zařazení, historie televizní reklamy. Parametry televize z hlediska reklamy – vybavenost domácími přijímači, sledovanost jednotlivých stanicí a tv vůbec, sledovanost tv pořadů během dne a během týdne, pokrytí daného území tv signálem, legislativní omezení tv reklamního vysílacího času. Ceny reklam v televizi. Klady a zápory televize jako média pro reklamy. Výzkum TV trhu.

4.
Noviny a časopisy (4 str.)
– historie. Dělení podle – šíře zásahu, periodicity, umístění inzerce. Parametry novin a časopisů z hlediska reklamy – působnost, periodicita, náklad, provedení média, čtenost, počet čtenářů na jedno číslo. Cena reklam v novinách a časopisech. Klady a zápory novin a časopisů jako médií reklamy. Výzkum novin a časopisů jako médií reklamy.

5.
Rozhlas (3 str.)
- parametry rozhlasu z hlediska reklamy – vybavenost domácností rozhlasovými přijímači, dosah jednotlivých stanic, poslechovost během týdne a dne, poslechovost jednotlivých stanic. Ceny reklam v rozhlase. Klady a zápory rozhlasu jako média reklamy.

6.
Outdoor media (2 str.)
– charakteristika, asociace venkovní reklamy.

7.
Billboardy a bigboardy (6 str.)
– charakteristika, rozměry. Parametry bigboardu a billboardu z hlediska reklamy. Ceny reklam a billboardů. Klady a zápory billboardu a bigboardu jako média reklamy. Výzkum billboardu a bigboardu jako média reklamy. Hodnocení reklamních ploch – agentury provádějící měření, metody hodnocení, stanovení faktoru viditelnosti.

8.
City light vitríny (1 str.)
– charakteristika, varianty

9.
Městský mobiliář (8 str.)
– charakteristika. Dopravní prostředky – historie reklamy na nich, charakteristika. Pojízdné reklamy, pojízdné poutače na dopravních prostředcích, reklama na osobních automobilech, dálkové autobusy, letadla, řiditelné balóny, vzducholodě, železnice. Parametry dopravních prostředků z hlediska reklamy. Ceny reklam umístěných vně i uvnitř dopravních prostředků. Výroba a instalování reklam na dopravních prostředcích. Klady a zápory tohoto typu reklamy. Výzkum dopravního prostředku jako média reklamy.

10.
Sportoviště jako média reklamy (3 str.)
– charakteristika vlastností, reklamní panely, transparenty, mantinely či jiná hrazení, dresy sportovců a jejich výstroj, reklamy na automobilech či motocyklech, propagace konkrétního produktu na sportovišti. Parametry sportovišť z hlediska reklamy. Ceny reklam. Klady a zápory nosičů reklamy na sportovištích.

11.
Výkladní skříň jako médium reklamy (3 str.)
– charakteristika, parametry z hlediska reklamy, klady a zápory. Výzkum výkladní skříně z hlediska reklamy.

12.
Alternativní média (1 str.)
– megaboardy, maxipostey, reklamní lavičky, elektronické panely.

13.
Značka výrobku (3 str.)
– charakteristika, definice, atributy. Portfolio značek, vnímání značky. Chování spotřebitele jako systém, jeho parametry. Základní elementy komunikace, obsah sdělení.

14.
Mediální plánování (1 str.)
– co je důležité si uvědomit, hlavní kroky klienta a agentury. Mediální strategie.

15.
Situační analýza (3 str.)
– sortiment, značka, co se při ní ještě zjišťuje. Poučení z našich a konkurenčních komunikačních aktivit. Definice cílové skupiny a segmentace – kdo výrobek kupuje anebo ho užívá, loajální, příležitostný, nový nebo odrazený spotřebitel, heavy nebo lighter spotřebitelé, vytvoření segmentačního modelu.

16.
Cíle (2 str.)
– dva důvody pro jejich prosazení, stupně cílů (marketingové, komunikační, mediální), požadavky na cíle, marketingové cíle v jednotlivých fázích životního cyklu. Komunikační a mediální cíle v jednotlivých fázích výrobku. Podstata SMART analýzy.

17.
Stanovení rozpočtu pro média (2 str.)
– cíle, účinek řeklamy ve vztahu k mojí značce, účinek reklamy na značky konkurentů. Obecné přístupy. Přístupy k výdajům v čase – bursting, pulsing, kontinuita. Distribuce frekvence, efektivní frekvence.

18.
Charakteristika médií (3 str.)
– tradiční a netradiční. Rozhodnutí o tom, které médium zvolit – faktory, posouzení výhod a nevýhod jednotlivých médií.

19.
Tisk jako nástroj komunikace (5 str.)
- obecná charakteristika tiskových médií. Faktory účinnosti inzerce – pojmy v tisku, základní pravidla pro zadávání inzerátu. Plánování tiskových médií. Rádio – součást komunikačního mixu, zvukové médium, součást mediálního mixu, nástroj komunikace. Další charakteristiky rádia.

20.
Vzorce pro výpočet základních mediálních ukazatelů (4 str.)
– nejčastěji poslouchaná stanice, poslech v posledních 7 dnech, poslech včera, průměrná čtvrthodinka, podíl na trhu nebo podíl na mediální spotřebě, CPT, OES. Outdoor, kino, internet, direct mail – výhody a nevýhody.

21.
Účin média, trendy do budoucnosti (1 str.)
- rozhodování o mediálním mixu – benefity při použití jednoho média a více médií.

22.
Mediální ukazatele a výzkum (3 str.)
– rating, GRP, frekvence, distribuce frekvence, net reach, OTS/H, efektivní frekvence, ATS, CPT, CPP, afinita, share. Cenové názvosloví.

23.
Mediální výzkum (4 str.)
– základní body, výzkum kvantitativní, kvalitativní, jejich metody, rozbor, výhody nevýhody.

24.
Sestavení mediálního plánu (3 str.)
– construction kit, budget, volba konkrétních médií, formát, weights, timing a taktika. Intenzita kampaně v médiích.

Poznámka

Vynikající zejména po obsahové stránce.
Velmi komplexní materiál.
Vhodný pro studenty i pro pracovníky v mediálním marketingu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4066
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse