Název Goodness Staženo

Média a mediální strategie - přednášky

Velmi obsáhlý soubor přednášek, týkajících se všeho okolo plánování mediálních strategií, komunikace v marketingu, médií apod.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace

918x

Formy komunikace

Zápisky z přednášek přináší přehled forem komunikace v oblasti managementu. Sledují formy ústní, písemné a elektronické komunikace. Poté představují f... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace


183x

Dějiny rétoriky

.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace

167x

Semiotika a teorie komunikace

Charakteristika sémiotiky a sémiologie. Ferdinand de Sausure (umělé jazyky, znakové systémy, semióza (entity něco zastupující, to, co je označováno, z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace

154x

Komunikace s hostem, ovládání těla, společenské chování, chování pracovníků ve službách

Práce se zabývá komunikací s hostem, ovládání těla, společenským chováním a chováním pracovníků ve službách. V rámci komunikace s hostem se věnuje zás... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Komunikace

95x

Management a komunikace

Zápisky z přednášek seznamují v hlavních bodech s formami komunikace využívané v managementu. Po představení ústní a písemné komunikace následuje char... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Management


68x

Sociální komunikace - výpisky z přednášek

Práce obsahuje výpisky z přednášek na téma sociální komunikace. Seznamuje se sociální percepcí a interakcí s druhými. Uvádí činitele ovlivňující sociá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Psychologie, Sociologie

44x

Komunikace - přednášky

Jedná se o přepsané zápisky z přednášek, které se věnovali jednotlivým druhům mezilidkské komunikace. Popsány jsou verbální a neverbální komunikace, a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace

41x

Marketingová komunikace - výpisky z přednášek

Práce obsahuje přednášky z předmětu Marketingová komunikace. Text heslovitě a obecně informuje o komunikaci, jejích zákonech a složkách. Dále popisuje... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Propagace, Public relations


40x

Složky komunikace - výpisky z přednášek

Text obsahuje výpisky z přednášek sociální komunikace na téma komunikace a její složky. Vymezeny jsou hlavní prvky komunikace. Dále text uvádí a podro... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Komunikace, Psychologie

34x
1  2  3  »