Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Média a právo

Média a právo


Kategorie: Právo, Žurnalistika a mediální vědy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou médií a práva. Pojednává o svobodě slova a svobodě projevu kontra právu na informace. Věnuje se mediálnímu násilí a jeho vazbám v sociální komunikaci, včetně jeho právní úpravy. Pojednává o pornografii v médiích. Vypisuje pozitiva a negativa vnímání soudobých médií a bulváru. Specifikuje vliv mediálního a audio-vizuálního násilí na chování a kriminalitu dětí a mládeže.

Obsah

1.
Svoboda slova a svoboda projevu kontra právo na informace a jejich vzájemné vztahy
1.1.
Rámcové vymezení uvedených pojmů
1.2.
Základní funkce
1.3.
Stručná úvaha na subtéma vztahu uvedených práv a svobod na straně jedné a povinností na straně druhé
1.4.
Stručná úvaha na subtéma vztahu vnější cenzury i vnitřní cenzury (autocenzury) a médií
2.
Mediální násilí a jeho vazby v soudobé sociální komunikaci
2.1.
Stručné vymezení pojmů med. násilí a jeho dílčích forem 4
2.2.
Různé další formy a projevy sociálně patologických jevů v médiích
2.3.
Stručná úvaha
3.
Právní úprava a regulace mediálního násilí a dalších sociálně patologických jevů
3.1.
Obecná úloha státu a jeho legislativy
3.2.
Úloha regulačních orgánů
3.3.
Přímá mediálně-právní úprava
3.4.
Mediální orgány v ČR
3.5.
Samoregulace médií
3.6.
Regulace dle legislativy EU
3.7.
Stručná úvaha na téma dostatečnosti resp. nedostatečnosti současné právní úpravy dotčených jevů a její účinnosti resp. neúčinnosti, předpokladu dalšího vývoje
4.
Pornografie v médiích jako specifická mediálně-právní problematika
4.1.
Definice pornografie
4.2.
Úprava v trestním zákoně
4.3.
Stručná úvaha k současnému stavu
5.
Pozitiva a negativa vnímání soudobých médií veřejné služby a "bulvárů"
5.1.
Stručné vymezení pojmu "bulvárních" médií
5.2.
Stručná úvaha na téma představy veřejnosti o (optimálním) médiu veřejné služby
5.3.
Stručná úvaha o negativech bulvárních médií a pozitivech médií veřejné služby ve smyslu tématu této studie a naopak
6.
Specifika vlivu mediálního a zejména pak např. televizního (resp. audio-vizuálního) násilí na chování a kriminalitu dětí a mládeže
6.1.
Společenské vztahy a souvislosti (sociologie práva)
6.2.
Důvody právní regulace (sociologie, kriminologie)
6.3.
Konstrukce právní regulace (právo; mezinárodní, komunitární, národní, „mediální“)

Úryvek

"1.3. Stručná úvaha na subtéma vztahu uvedených práv a svobod na straně jedné a povinností na straně druhé

Rada Evropy považuje rovný přístup k informacím za podmínku pro naplnění základního lidského práva každého občana, tj. jeho podílení se na demokratické správě věcí veřejných. Monitorovací výbor Rady Evropy toto sleduje a vyhodnocuje v jednotlivých zemích. Nezávislost médií je nezbytná v době, kdy narůstá extremismus, agrese a násilí a demokracii ještě neumíme rozlišit od anarchie.
Úkolem médií veřejné služby je mimo jiné zajištění přístupu všem občanům k objektivním informacím, názorové pluralitě a dostatečnému množství vzdělávacích a kulturních pořadů. Jejich nezastupitelná úloha je také v podporovávání a uchovávání národních kultur, kulturní rozmanitosti a dodržování lidských práv.
Svoboda slova a čtenář: „Obyčejný člověk“ se o cenzuře a cenzurovaných dílech nedoví, dokud médii neproběhne nějaká aféra spojená s cenzurou.
Svoboda slova a společnost: Se svobodou slova souvisí i zamezení přístupu k informacím. Mnoho lidí na Zemi nemá svobodný přístup k informacím (Čína, Kuba) ba co více, je negramotných (tzv. rozvojové země). Tito lidé si jen velmi těžko mohou udělat vlastní názor a často jsou nuceni jen papouškovat již vyřčené. Pokud chceme docílit alespoň částečné svobody slova, bylo by dobré začít u nich.
V některých zemích světa je znemožněna svobodná činnost médií, novináři zde čelí pronásledování a věznění. Svoboda slova a svobodné vyjadřování se je zásadním předpokladem pro uplatňování všech lidských práv. Bránit práva lidí publikujících informace a názory by mělo být vždy prioritní, neboť jejich činnost je důležitá část obrany proti svévolné vládě a beztrestnému porušování lidských práv.
Se svobodou slova je nutně spojeno umožnění kritiky. V našich zeměpisných šířkách se kritika téměř nepřijímá a velmi často je vnímána jako osobní útok. Je to obrovská chyba, neboť čím výše postavená osobnost, tím více musí být vystavena kritice. Kritice nikoliv osobní, ale kritice, která rozebírá názory a myšlenkové postupy. Poslední volba amerického prezidenta byla zářným příkladem fungování demokratického procesu. Naproti sobě se ocitli dva naprosto odlišní jedinci, kteří byli vystaveni tak tvrdé kritice, že se až tajil dech. Úroveň našich sdělovacích prostředků je v tomto směru neuspokojivá. Kdejaká hloupá kauza je medializována avšak potřebné kritické kroky, ze kterých bychom se mohli učit, chybí. Vstoupili jsme sice do Evropy, ale v přístupu k veřejným informacím a pohledu na svět, máme ještě velké nedostatky.

1.4. Stručná úvaha na subtéma vztahu vnější cenzury i vnitřní cenzury (autocenzury) a médií

Podle Listiny základních lidských práv a svobod (čl. 17 Politické svobody) má každý člověk právo na informace a má právo se svobodně vyjadřovat, ať už slovem, písmem, tiskem či obrazem a stejně tak může informace svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat. Ve stejném článku je zároveň zakotvena nepřípustnost cenzury. Je třeba však konstatovat, že cenzura provází celou lidskou historii. "

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z mnoha zdrojů, např.: http://cs.wikipedia.org/wiki/Svoboda_projevu
http://www.poradna.arnika.org/informace-caste-dotazy
http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=521
http://fs8brezna.ecn.cz/files/pc2pornografie.html.
Práce pro předmět Specifické právní problémy v audiovizuální komunikaci.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19147
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse