Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Mentální hygiena vyučovacího procesu

Mentální hygiena vyučovacího procesu


Kategorie: Pedagogika, Psychologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje problematice mentální hygieny v souvislosti s vyučovacím procesem. Vymezuje mentální zdraví, přibližuje druhy únavy a zabývá se také otázkou udržení pozornosti studentů ve výuce.

Obsah

1.
Úvod
2.
Definice mentálního zdraví
3.
Únava
4.
Druhy únavy
5.
Ohled učitele na únavu
6.
Činitele únavy při učení
7.
Problematika udržení pozornosti studentů ve výuce

Úryvek

"Ve vyučovacím procesu hraje velmi důležitou roli učitel. Dobrý učitel vytváří vhodné podmínky pro zdravý vývoj, naopak učitel nervózní a konfliktní ovlivňuje výsledky práce ve škole, ale i postoje žáka k celé společnosti.

Definice mentálního zdraví
Mentální zdraví nebo duševní zdraví označuje úroveň psychologické pohody nebo absenci mentální poruchy. Z pohledu pozitivní psychologie nebo holismu mentální zdraví může obsahovat schopnost jednotlivce mít radost ze života a vytvořit rovnováhu mezi životními aktivitami. Mentální zdraví možno definovat i jako výraz emocí a znamená úspěšnou adaptaci na různé požadavky.

Únava a její projevy, subjektivní a objektivní únava, útlum
Únava je stav organismu, kdy se snižuje fyzický a intelektový výkon, zpomalují se reakce a stoupá počet chyb, žák nedokáže vyřešit úlohy, které by v lepším stavu zvládl.

Při vyučování se únava projevuje zvýšeným neklidem (žáci se vrtí, komunikují,…). Pak nastupuje fáze, která je charakteristická útlumem, projevy ospalosti, apatie. Zhoršuje se i úprava písemných prací, práce je pomalejší s více chybami.

Druhy únavy:
1. Tělesná (svalová), duševní a emocionální únava. Svalová únava vzniká po tělesné činnosti, duševní po činnosti psychické. Emocionální únava je výsledkem práce s emočním vypětím.

2. Objektivní a subjektivní únava. Objektivní únava vzniká po namáhavé nebo dlouhotrvající činnosti a projevuje se změnou funkcí orgánů, snížením kvantity a kvality výkonu. Subjektivní únava se promítá do pocitu únavy (ve formě orgánových počitků - hlad, žízeň) a pro organismus má ochranný význam.

3. Únava po statické (např. sezení) a dynamické (pohybové) činnosti. Dynamickou činností rozumíme únavu pohybem. Statická únava je charakterizována změnami napětí bez zkráceného svalu a má význam pro udržování polohy a rovnováhy. Únava po statické činnosti je výraznější než po činnosti dynamické.

4. Únava akutní (má přechodný stav do 24 hodin). Chronická únava, která vzniká protahováním akutní únavy, může vyústit k vyčerpání organismu.

5. Únava prvotní a druhotná. Prvotní únava vzniká tehdy, pokud jedinec není do činnosti ještě zapracován, na únavě se podílí vykonávaná činnost, ale také přizpůsobení se činnosti. Druhotná únava je u lidí, kteří svoji práci ovládají a nastupuje po dlouhodobém nebo intenzivním vykonávání činnosti.

6. Celková a místní únava. Místní únava vzniká např. při dlouhodobém zatížení jednoho orgánu. Celková únava je důsledkem činnosti velkého množství orgánů a systému organismu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5126a8080b9ad.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Mentalni_hygiena_vyucovaci_proces.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse