Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Měření a zpracování výsledků

Měření a zpracování výsledků

Kategorie: Statistika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá měřením a zpracováváním zjištěných výsledků. Věnuje se vyhodnocování chyb u opakovaných měření, seznamuje s jednotlivými statistickými charakteristikami a statistickými odhady. Dále představuje testy pro potvrzování hypotéz, přibližuje navrhování experimentů i jejich vyhodnocování. Ve stručnosti popisuje testy sloužící k určování odlehlých hodnot a také uvádí způsoby zjišťování minimální velikosti výběru. Některé kapitoly jsou doplněny řešenými početními příklady.

Obsah

1.
Úvod
1.1.
Měření
1.2.
Měření zahrnuje
2.
Vyhodnocení měření
2.1.
Chyby a neurčitost měření
2.1.1.
Základní pojmy
2.1.2.
Třída přesnosti
2.1.3.
Rozdělení chyb
2.1.4.
Chyba měřicího přístroje
2.1.5.
Neurčitost výsledku nepřímých měření
3.
Vyhodnocení chyb u opakovaných měření
3.1.
Náhodné chyby u opakovaných měření téže veličiny
3.2.
Nejistoty
3.2.1.
Typu A
3.2.2.
Typu B
3.3.
Jak uvádět výsledky měření
4.
Statistické charakteristiky
4.1.
Charakteristiky polohy
4.2.
Charakteristiky variability
4.3.
Charakteristiky šikmosti
4.4.
Charakteristiky špičatosti
5.
Statistické odhady charakteristik základního souboru
5.1.
Bodový odhad
5.2.
Intervalový odhad
6.
Testování hypotéz
6.1.
Testy významnosti
6.2.
Testy hypotéz pro parametry μ a σ2 normálního rozdělení souboru
6.3.
O rovnoměrnosti parametrů normálního rozdělení dvou souborů
6.4.
Testy parametrů více než dvou souborů
7.
Navrhování experimentů a jejich vyhodnocování v praxi
7.1.
Úvod
7.2.
Názvosloví
7.3.
Strategie v experimentální práci
7.4.
Formulace experimentu
7.5.
Vhodný model objektu
7.6.
Plán experimentu (ideová a technická příprava)
7.7.
Vlastní experiment
7.8.
Vyhodnocení a analýza experimentu
7.9.
Metody pro mnohonásobná porovnávání
8.
Určování odlehlých hodnot
8.1.
Test ±4s
8.2.
Dixonův test
8.3.
Grubbsův test při neznámé směrodatné odchylce
8.4.
Davidsovy a Grubbsovy testy při známé směrodatné odchylce
8.5.
Shapiro-Wilsonův test
8.6.
Test Davida-Hartleyho a Pearsona
9.
Určování minimální velikosti výběru
9.1.
1. způsob
9.2.
2. způsob
9.3.
3. způsob
10.
Průzkumová analýza dat
10.1.
Grafy pro identifikaci statistických zvláštností dat
11.
Opakovatelnost a reprodukovatelnost
12.
MSA – Measurement System Analysis

Úryvek

"Rozdělení chyb
• rozdělení podle způsobu výskytu
o chyby systematické (soustavné)
o chyby náhodné (nahodilé)
• rozdělení podle příčiny vzniku
o chyba metody (Δm, δm)
- chyba systematická, hodnota „vykláněna“ na stále stejnou stranu – má stále stejné znaménko
- vzniká vzájemným působením měřicího přístroje a měřícího obvodu
• zapojením přístroje – přidáváme R, L, C a tím změníme charakter měřeného obvodu
• měřicí přístroj koná práci a tím odebírá energii z měřicího signálu (např. wattmetr)
- naměřená hodnota ovlivněná chybou metody: [vzorec]
o chyby rušivými vlivy
- obtížně korigovatelné
- např. rušivá napětí, kapacitní a indukční vazby, odpory vodičů, očištění povrchu apod. – nastavení podmínek tak, aby byly po celou dobu měření stejné
o chyby členů měřicího obvodu
- nepřesnost vyrovnání a kalibrace etalonů – každý etalon je určitým způsobem navázán, pracuje s nějakou chybou
- je udána největší dovolená odchylka od jmenovité hodnoty (Δ nebo δ)

Chyba měřicího přístroje
- Δp, δp
- je dána nedokonalostí a vlastnostmi přístroje
- čím dokonalejší měřicí přístroj, tím je dražší – pro praktické účely se volí přístroj s postačující přesností (viz třídy přesnosti)

- elektrické měřicí přístroje ukazovací (analogové)
• ČSN IEC 51 (0 až 9)
• viz třída přesnosti
• chyba údaje elektromechanického analogového přístroje
o rozdíl údaj přístroje a pravé hodnoty měřené veličiny (necharakterizuje přesnost přístroje)
o absolutní neurčitost údaje přístroje za vztažných podmínek
- [vzorec]
o relativní neurčitost (maximální relativní chyba) údaje přístroje
- [vzorec]
o Příklad: Voltmetr TP=1,5; M=10V; XN=5V
- Neurčitost měření: [vzorec],
Obrázek – grafy (z grafů vyplývá, že je vhodné měřit nejlépe se třetí třetině stupnice – platné číslo by mělo být na prvním místě.)

- Číslicové měřicí přístroje
• 1. způsob: základní chyba (při referenčních podmínkách) u číslicových voltmetrů a multimetrů je vyjádřena dvěma složkami chyb:
o celková největší možná absolutní chyba (neurčitost měření)
- [vzorec]
- ±δ1 – relativní chyba měřené hodnoty [%]; ±δ2 – relativní chyba rozsahu [%]; Ux – měřené napětí; M – měřicí rozsah
o celková největší možná relativní chyba
- [vzorec]"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. Obsahuje vzorce, tabulky a schémata, rozsah čistého textu je cca 35 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21941
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse