Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Měření příjmové rozdílnosti

Měření příjmové rozdílnosti


Kategorie: Ekonomie, Statistika, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je koncipována jako cvičení, ve kterém jsou vyřešeny dvě úlohy týkající se měření příjmové rozdílnosti. Prvním úkolem je analyzovat diferenciaci příjmů podle Lorenzovy křivky a Giniho koeficientu u zvolené sociální skupiny (výchozím bodem je předložená tabulka). Druhým úkolem je sestrojit sloupcový graf znázorňující rozdělení příjmů a rozhodnout, zda je možné jej aproximovat některým teoretickým rozdělením. Zde naleznete předchozí cvičení ze statistiky Indexy a jejich aplikace a následující cvičení Statistika spotřeby. Zde je pomůcka se vzorci – tahák Základy statistiky – vzorce.

Obsah

1.
Úkol č. 1: Analýza diferenciaci příjmů pomocí Lorenzovy křivky a Giniho koeficientu
2.
Úkol č. 2: Sloupcový graf znázorňující rozdělení příjmů

Poznámka

Cvičení, ve kterém naleznete dva příklady. Práce obsahuje tabulku a grafy, vše ve formátu MS Word (*.doc). Čistého textu je méně než půl strany.Řešení úkolů není komentováno, zkratky vyskytující se ve výchozí tabulce nejsou vysvětleny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_ekox0156.zip (56 kB)
Nezabalený formát:
Prijmove_rozdily_cviceni.doc (168 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse