Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Meteorologie a klimatologie - aplikovaná

Meteorologie a klimatologie - aplikovaná

Kategorie: Meteorologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text shrnuje látku meteorologie a klimatologie. Nejdříve zmiňuje historii obou věd, důraz je kladen na popis času a kalendářů. Poté vysvětluje atmosféru a jevy v ní. Zabývá se tlakem vzduchu a tlakovými útvary, zářením Slunce, i bilancí tepla na aktivním povrchu, včetně teploty půdy, vzduchu a vody. Věnuje se vodě v atmosféře, cirkulaci atmosféry, i základům klimatologie. Závěr nastiňuje problematiku znečištění ovzduší.

Obsah

1.
Historie a současnost, čas a kalendáře
1.1.
Historie meteorologie a klimatologie
1.2.
Současnost
1.3.
Meteorologie
1.4.
Klimatologie
1.5.
Fenologie
1.6.
Vývoj meteorologických pozorování
1.7.
Informace meteorologické a klimatologické
1.8.
Mezinárodní spolupráce
1.9.
Čas
1.10.
Termíny měření a pozorování
1.11.
Hranice data = Mezinárodní datová mez
1.12.
Kalendář
1.12.1.
Historie kalendáře
2.
Atmosféra Země
2.1.
Základní fyzikální vlastnosti atmosféry a její vertikální struktura
2.2.
Troposféra
2.3.
Stratosféra
2.4.
Ozonosféra
2.5.
Ionosféra
2.6.
„Horizontální“ členění troposféry – vzduchové hmoty
3.
Tlak vzduchu a tlakové útvary
3.1.
Historie
3.2.
Definice
3.3.
Jednotky
3.4.
Základní pojmy
3.5.
Tlakové níže cyklony a tlakové výše – anticyklony
3.5.1.
Mimotropické cyklony a anticyklony
3.5.2.
Tropické cyklony
4.
Záření Slunce, Země a atmosféry
4.1.
Definice
4.2.
Zákony
4.3.
Zdroje
4.4.
Fyzikální vlastnosti
4.5.
Charakteristiky
4.6.
Energetické účinky
4.7.
Druhy záření
4.8.
Sluneční oblouk
4.9.
Slunce jako zdroj zářivé energie
4.10.
Země a atmosféra jako zdroje záření
4.11.
Energetické účinky záření – radiační bilance
4.12.
Skleníkový efekt atmosféry
4.13.
Sluneční svit
4.13.1.
Osvětlení
5.
Bilance tepla na aktivním povrchu, teplota půdy, vzduchu a vody
5.1.
Aktivní povrch
5.2.
Teplo a teplota
5.3.
Bilance tepla na Zemi
5.4.
Teplota půdy
5.5.
Teplota vody
5.5.1.
Teplota moří a oceánů
5.5.2.
Teplota vzduchu
6.
Voda v atmosféře, výpar, vlhkost vzduchu, půdy a materiálu
6.1.
Vlhkostní charakteristiky
6.2.
Adiabatické děje
6.3.
Výpar – evaporace, sublimace
6.4.
Kondenzace – desublimace, depozice
6.5.
Vlhkost vzduchu
6.6.
Vlhkost půdy
6.7.
Vlhkost materiálu
6.8.
Hydrologický cyklus
6.9.
Produkty kondenzace nebo desublimace vodní páry v atmosféře
6.10.
Atmosférické srážky vertikální
6.11.
Atmosférické srážky horizontální
7.
Cirkulace atmosféry
7.1.
Planetární cirkulace
7.2.
Atmosférická cirkulace
7.3.
Regionální (místní) cirkulace
8.
Základy klimatologie
8.1.
Historie
8.2.
Klima = podnebí
8.3.
Prostorové členění klimatu
8.4.
Klima Evropy
8.5.
Klima České republiky
9.
Znečištění ovzduší
9.1.
Historie znečištění ovzduší
9.2.
VOC Protocol = Volatile Organic Compounds (Těkavé, prchavé látky)
9.3.
Ekotoxikologie
9.4.
Troposférický ozón
9.5.
Znečištění ovzduší – evropská současnost
9.6.
Odumírání lesů v Evropě
9.7.
Radioaktivita
9.8.
Mikroklima pracovního a obytného prostředí
9.9.
Mikroklima stájí

Úryvek

"Předpřístrojová epocha
* přístrojová epocha začíná cca v 1.pol. 17.st. – spojována se jménem G. Galilei
* dendroklimatologie – geobotanické analýzy letokruhů u starých stromů (100 let a více) –
umožňují rekonstrukci počasí
* paleoklimatologie – studium zkamenělin, mořských a jezerních sedimentů, analýzy bublinek
vzduchu zamrzlých v ledovcích

Přístrojová epocha
* podstatně hlubší poznání zákonitostí a souvislostí přírodních jevů a počasí
* nebývalý rozvoj meteorologických měření během 19. a 20.st. – vytvoření archivů s velkými
soubory dat za delší časová období a z většího počtu lokalit
* standardizace a unifikace měřících metod a jednotná kalibrace přístrojů
* vytvoření celosvětové sítě stanic
* 2.pol. 20.st. – bouřlivý rozvoj telekomunikací a techniky umožňující sledovat stav zemské
atmosféry z kosmického prostoru
• rozvoj výpočetní techniky – hromadný přenos a zpracování dat, možnost získání informací
prostřednictvím satelitních systémů => postupná globalizace
meteorologie a klimatologie
* vznik Světové meteorologické organizace
* synoptické metody (synoptikos = současně pozoruji) – založené na synchronním sledování,
přehled o okamžitém stavu počasí na velkých územních celcích

Počítačová a digitalizovaná epocha
* zrození nové epochy v meteorologii, v podobě počítačové a digitalizované, spojeno s datem
5.3.1950 – matematik J. Neumann dokončil vývoj 1. počítače ENIAC
* myšlenka – počasí lze předpovídat na základě řešení soustav hydrodynamických a
termodynamických rovnic – 1858 H. Helmholz
• teorii přesněji formuloval na poč. 20.st. V. Bjerknes
• 1. praktické výpočty (nepříliš úspěšné) realizoval L. F. Richardson r. 1922
* výkonnější výpočetní technika – vývoj prakticky využitelných předpovědních modelů
* postupně omezován přímý subjektivní vliv lidského faktoru
* transformace historických dat uložených v archivech do digitálních formátů

Současnost
* meteorologie a klimatologie se v rozvinuté společnosti současného světa stávají profesní
nutností v celé řadě odvětví – nejvýznamnější:
• zajištění bezpečnosti dopravy – letecké, lodní, automobilové, železniční
• zajišťování hospodářského a bezpečného provozu energetických zařízení
• monitorování znečištění ovzduší a hodnocení rozptylových podmínek – podklad pro
potřeby státní správy při vyhlašování tzv. upozornění, varování nebo
regulačních opatření"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 55 stran. Práce obsahuje tabulky a schémata.
Práce je psána v bodech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16805
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse