Název Goodness Staženo

Meteorologie a klimatologie

Tento text podrobně seznamuje s 11 okruhy z klimatologie a meteorologie. Jsou jimi - historie a vývoj obou věd, atmosféra Země, tlak vzduchu a tlakové... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Meteorologie

20x

Otázky a odpovědí z meteorologie a klimatologie

Tento text na základě otázek a stručných odpovědí vysvětluje základní principy meteorologie a klimatologie. Rozsah odpovědí je mezi 4mi až 20ti řádky.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Meteorologie

16x

Meteorologie a klimatologie - aplikovaná

Text shrnuje látku meteorologie a klimatologie. Nejdříve zmiňuje historii obou věd, důraz je kladen na popis času a kalendářů. Poté vysvětluje atmosfé... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Meteorologie

14x