Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Metodologie společenských věd

Metodologie společenských věd

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Cíl, smysl. Metodologie společenských věd - zorný úhel pohledu (teoretická východiska výzkumu, konkrétní východiska výzkumu). Místo v systému věd. Společensko - vědní výzkum. Hypotéza - požadavky na ní (adekvátnost a zdůvodněnost, srozumitelnost a přehlednost, ověřitelnost a vyvratitelnost). Základní charakteristiky výzkumné činnosti. Druhy výzkumu - výzkum podle obecnosti (základní, aplikovaný), výzkum podle vztahu k realitě(teoretický, empirický), výzkum podle přístupu a metod (experimentální výzkum, komparativní výzkum), výzkum podle disciplíny (sociologický výzkum, pedagogický výzkum), výzkum podle místa realizace (laboratorní, terénní), výzkum podle účelu (deskriptivní, evaluační, explorativní). Požadavky na výzkum - objektivita, validita, reliabilita. Výzkumné etapy - orientační výzkum (předvýzkum), programový výzkum. Výzkumný proces - studium literatury, příprava výzkumu, výběr literatury, konkretizace badatelského závěru, zjišťování údajů, zpracování údajů, shrnutí (resume) výsledků výzkumu (skupiny dle jejich užití v průběhu výzkumu: metody zjišťování údajů, metody zpracování údajů). Pozorování - charakteristika, vypracování projektu (formulace záměru, časový postup, prostředky, způsob registrace, způsob vyhodnocování), průběh pozorování, vlastní pozorování (etapa globální percepce, etapa prohlubující poznávání pozorovaného jevu, registrace pozorovaných jevů, rozbor), druhy pozorování, úskalí pozorování - nevýhody. Explorativní metody - společné rysy explorativních metod, výzkumný rozhovor, druhy rozhovoru (skupinový, individuální, standardizovaný, nestandardizovaný, polostandardizovaný, volný rozhovor), typy otázek, postup při přípravě a realizaci rozhovoru, způsob vedení rozhovoru – technika rozhovoru (model měkkého dotazování, model tvrdého dotazování, model neutrálního dotazování), záznam rozhovoru, výhody a nevýhody rozhovoru. Dotazník - podstata, užití dotazníku, druhy dotazníků (strukturovaný – s uzavřenými otázkami, nestrukturovaný – s otevřenými otázkami, kombinovaný), zadávání dotazníků, realizace dotazníku (výběr respondentů dotazníku, sestavování dotazníku, předběžné vyzkoušení dotazníku, zadání dotazníku, zpracování dotazníku, kvantifikace dotazníku, kvalitativní zpracování, závěr). Test - znaky testů, druhy testů (výkonové, statisticko normativní, kriteriální, testy schopností), testové úkoly - varianty. Sociometrie - předmět, Morenův sociologický test, test sociometrické volby,
uspořádání sociometrických údajů (sociometrická matice, sociogram). Experiment - podstata experimentu, realizace experimentu (technika jedné skupiny, technika paralelních skupin, technika rotace faktorů), druhy experimentů. Dokumentové metody - rozbor dokumentů jednotlivců, rozbor dokumentů institucí, rozbor spontánně vzniklých výtvorů. Metody zpracování údajů - kvalitativní zpracování údajů (metody, postupy), kvantitativní zpracování údajů, zkoumaný soubor, náhodný výběr, pravidlo náhodného výběru, skupinový výběr, záměrný výběr, kvótní výběr, mechanický výběr. Operace se soustředěnými údaji, stanovení míry variability.

"Hypotéza

- neověřené tvrzení, vědecký předpoklad
- předpoklad v němž se na základě řady faktů vytváří předběžný závěr o existenci objektu, souvislosti nebo příčiny jevu, přičemž tento závěr nelze prozatím považovat za prokázaný
- prověřuje se zda platí či neplatí
- H. potvrzuje nebo zpochybňuje určitou teorii, ve které badatel vyslovuje to,co předpokládá, že platí pro zkoumaný jev
- hypotéza se formuluje na počátku výzkumu v kratší jednoznačně formulované větě
- má větnou podobu s přesným tvarem (podmět,přísudek)
- formuluje předpoklad ze vztahu nebo souvislosti
- kvalita výzkumu je dána něčím jiným než potvrzením nebo vyvrácením

požadavky:
- adekvátnost a zdůvodněnost
- srozumitelnost a přehlednost
- ověřitelnost a vyvratitelnost


Základní charakteristiky výzkumné činnosti
- výzkum formuluje problémy, vypracovává hypotézy a řešení problémů a badatel je má potvrzovat nebo vyvracet
- badatel má vycházet z celkové znalosti problematiky a v podobě hloubkové sondy vydělit určitý úsek, který se podrobně zkoumá
- výzkum má vycházet ze znalostí problematiky, nějakou novou myšlenku, nový řád, souvislost, opravu, doplnění
- nespokojuje se s obecně přijatými tvrzeními, ale odkrývá novou tvářnost, souvislosti, možnosti řešení
- postupuje od faktu k teorii, od jevů k podstatě
výzkum by neměl vycházet z výsledků práce jiných badatelů, ale badatel by měl sám mít přístup ke zkoumané teorii a svoji vlastní aktivitou shromažďovat poznatky pro řešení problémů
- Badatel by měl kriticky posuzovat prameny použité výzkumné metody a postupy, měl by předkládat své závěry tak, aby bylo možno provést kontrolu jejich správnosti"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4261
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse