Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Metody ekonomických rozborů, controlling a jeho význam pro ekonomické rozbory

Metody ekonomických rozborů, controlling a jeho význam pro ekonomické rozbory

Kategorie: Ekonomická teorie, Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá controllingem a jeho významem pro ekonomické rozbory. V první části je vysvětlen samotný termín controlling. Dále jsou popsány jednotlivé složky controllingu a jeho dělení na strategický a operativní. Blíže se práce věnuje také postavě controllera. Závěr práce je věnován controllingovému systému, pod který spadá plánování, kontrola a řízení podniku.

Obsah

1.
Úvod
1.1
Controlling
3.
Vlastní řešení
3.1
Kapitán
3.2
Lodivod
3.3
Kormidelník
3.4
Veslaři
3.5
Strategický controlling
3.6
Operativní controlling
3.7
Controller
4.
Controllingový systém
4.1
Podnikové plánování
4.2
Podniková kontrola
4.3
Řízení podniku
5.
Závěr

Úryvek

„Slovo “Controlling” má původ v anglickém výrazu “to control” = řídit, nikoli kontrolovat, jak bývá v praxi obvykle překládáno. Nejde tedy o kontrolování, ale o určitý způsob řízení podniku, což je širší činnost než kontrolování.
Controlling je nástrojem řízení všech činností v podniku, je zaměřen na dosažení podnikatelských záměrů, zejména na dosažení zisku a má vedení podniku a řídící pracovníky podporovat při jejich rozhodování. K takovémuto řízení podniku však musí existovat předpoklad, že je v podniku k dispozici metodika plánování, která vychází z cílů stanovených vedením podniku a ostatními řídícími pracovníky. Cíle nám stanoví čeho má být dosaženo, kdy to má být dosaženo a kdo to má vykonat.
Při kontrole se zjišťují metodou porovnání plánu a skutečnosti odchylky od plánu. Průběžnou kontrolou plánovaných hodnot v porovnání s hodnotami skutečnými se totiž včas rozpoznají slabá místa v podniku. Takovýmto slabým místem často bývá kapitál, materiál, personál, odbyt nebo know-how.
Vedení podniku má pak na základě takto zjištěných odchylek možnost relativně rychle provést nápravná opatření tak, aby bylo nakonec stanovených cílů dosaženo.

1. Vlastní řešení
Controlling si lze představit jako kybernetický systém, přičemž “kybernetes” je řecký výraz pro kormidelníka. Tento kybernetický systém podniku odpovídá uzavřenému okruhu pravidel, který obsahuje všechny základní části controllingu a navzájem je propojuje v ucelený systém. Složkami takovéhoto systému jsou kapitán, lodivod, kormidelník, veslaři a okolí.
Kapitán má postavení srovnatelné s postavením podnikového vedení, které stanoví cíle ve formě plánovaných hodnot.
Lodivod je controller, který má za úkol s využitím metody porovnání plánu se skutečností najít cesty, jak dosáhnout vytyčených cílů a předávat informace zjištěné při této metodě na ta místa v podniku, která jsou nositeli rozhodovacích pravomocí.
Kormidelník je řídícím pracovníkem v podniku, který se snaží udržovat kurs, což znamená, že nakonec musí dosáhnout cíle. Jestliže se vyskytnou odchylky od plánu, které jsou poplašným signálem, musí být kurs opraven.
Veslaři jsou odborní pracovníci, kteří skutečně provádějí konkrétní práce v podniku. Jejich výkony se předávají okolí podniku (to je především trh) v podobě, která tomuto okolí vyhovuje.“

Poznámka

Práce byla vypracována pro Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava, fakulta ekonomická.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2445
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse