Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Metody psychologie práce a organizace

Metody psychologie práce a organizace

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky seznamují s metodami užívanými v kontextu psychologie práce a organizace, a to s jejich vlastnostmi, rozdělením, postupy, předpoklady a východisky či výsledky.

Obsah

1.
Metody psychologie práce a organizace – úvod
2.
Hornův dotazník
3.
Modelování a experiment
4.
Východiska pro analýzu práce
5.
Metody sběru informací o pracovní činnosti
6.
Kauzální analýza
7.
Časová analýza
8.
Metody hodnocení průběhu práce a výsledků pracovní činnosti
9.
Profesiografie
10.
Objektivní a subjektivní míry zátěže při práci
11.
Validita prediktoru
12.
Schopnosti a dovednosti
13.
Charakter, temperament, zájem
14.
Hodnoty, motivace a postoje
15.
Podmínky výběru a rozmisťování pracovníků
16.
Počítače a diagnostika
17.
Rozbor činnosti pracovních skupin
18.
Zjišťování skupinové atmosféry a řešení konfliktů
19.
Metody v personální psychologii
20.
Metody inženýrské psychologie
21.
Metody psychologie organizace a řízení
22.
Metody psychologie dopravy
23.
Metody psychologie trhu

Úryvek

"Metody psychologie práce a organizace

• Determinanty komponent pracovní výkonnosti = f (deklarativní vědomosti x procedurální vědomosti a dovednosti x motivace)
 Dv= fakta, principy, cíle, vědomosti o sobě…
• Ψ metody základní užíváme v PPO:
 Pozorování, dotazníky, studium tištěných materiálů (zjišťování normativních potřeb), konzultace s experty, rozhovory, skupinová diskuse, testy, studium záznamů a zpráv, pracovní vzorky (třeba specializovaná obsahová analýza)
• Základní mat-stat vztah pro predikci: korelace
• Pozitivní chyba při výběru – přijetí nevhodného uchazeče
X Negativní chyba při výběru – odmítnutí vhodného uchazeče
 Poměr chyb závislý na hodnotě prediktoru
• Dobrý výkon určitého zaměstnání závisí na mnoha schopnostech, zkušenostech a vlastnostech – dostatečnou kriteriální validitu může mít pouze baterie prediktorů
 2 modely konstrukce baterie
 Kompenzační model: předpoklad, že závislí-li kritérium na více vlastnostech, pak nedostatek v kterémkoliv směru lze nahradit vysoce příznivými výsledky v jiných směrech
 Lineární k.m.: lineární kombinace
 Nelineární – snaží se postihnout ty prediktory, které jsou v nelineárním vztahu ke kritériu – určitý interval (např.agrese) je optimem pro výkon fce
 Disjunktivní a konjunktivní model – u konjunktivních modelu musí být splněny všechny limity, u disjunktivního stačí splnění alespoň 1
 Teze, že jsou nedostatky, které nelze kompenzovat
 D – testy schopností (pilot musí mít alespoň v určité míře senzomotorické schopnosti)
 K – limity min a max hodnot, osobnostní dotazníky
• Hornův dotazník (rádi se na něj v testu ptají!)
 Zjišťování proměnných spojených s prac. Podmínkami a kvalitou práce
 Součást tzv. Delfského souboru pro zjišťování kvality života
 Teoretickým základem interakční model vztahu mezi charakteristikami prac situace a charakteristikami zaměstnanců
 Škály:
 Obsah práce
 Sociální vztahy
 Osobní charakteristiky a prac. Preference
 Osobní výsledky práce
 Předpoklad, že pracovní výsledky jsou produktem interakčních procesu mezi jednotlivci a určitými organizačními podmínkami, které zahrnují úkoly, technologii, sociální strukturu aj.
 Typy výsledků – výsledky organizace, personální výsledky
 Výsledky mohou pomoci k objasnění vztahů mezi proměnnými, indikovat rozdíly mezi odděleními jednoho podniku či zaznamenat slabá místa při srovnávání s jinými organizacemi
 Užití dotazníku a aplikační zaměření: výzkum, poradenské projekty jako: diagnostika motivačních problémů, reorientace v organizační a personálních činnostech, periodické monitorování, plánování a hodnocení změn v práci, přehled o důsledcích rozvojových projektů v organizacích…
• Modelování a experiment: Modely v PPO představují koncepční rámec při hledání vhodných metodik analýza y a hodnocení pracovníků, práce a systému. Model je zobrazení, které reprodukuje určitou stránku reality v zjednodušené formě. Jde o analogii reálné situace. Kritérium vhodnosti modelu: užitečnost a adekvátnost.
 homomorfní modely – kopií skutečnosti, nejblíže k realitě
 symbolické modely – obsahují jen nejzávaznější prvky reality, znázorněné v abstrahované formě (př. Grafické schéma komunikace systému člověk-stroj)
 matematické modely – zobrazují fce a vztahy prvků pomocí matematických vztahů a vzorců
 výběr modelu závisí na cíli analýzy
 simulace nahrazuje experimentování, umožňuje zkoumat chování systému ve zrychleném čase, možno rozlišovat simulaci na fyzikálních modelech (makety), logických m. (papírové, počítačové), a matematických modelů (počítač)
 typy modelů:
 grafické modely – zachycují v názorné formě komunikační a operační vztahy mezi prvky systému a jejich prostorové rozložení
 modely prostorové organizace
 modely sekvenční organizace – zachycují postup zpracování informace
• východiska pro analýzu práce: popis chování * požadavky chování * požadavky na schopnosti (zaměřen na osobnostní charakteristiky) * charakteristiky úkolů (uvažuje práci jako soubor vnějších podnětů vůči pracovníkovi)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27526
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse