Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Metody sociální práce - výpisky z přednášek

Metody sociální práce - výpisky z přednášek

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky se zaobírají tématikou sociálních prací (SP), jejich metodami a základními pojmy. Věnují se poradenství v sociální práci, sociální práci s rodinou, se skupinou a se specifickými skupinami klientů. Popisují krizovou intervenci, její znaky a efektivní komunikaci. Dále seznamují se streetworkem i jeho historií. Zabývají se sociálními pracemi s komunitou, managementem v sociální práci a antiopresivní a antidiskriminačními přístupy.

Obsah

1.
Metody sociální práce
1.1
Úvod
1.2
Druhy teorií
1.3
Metody sociální práce
1.4
Typy metod v sociální práci
1.5
Cíle, funkce a úrovně metod
2.
Sociální případ
3.
Sociální problém
4.
Sociální situace
4.1
Rozlišování sociálních situací
5.
Sociální událost, sociální rizika
6.
Sociální potřeby
7.
Sociální klient
8.
Kognitivní podmíněnost vnímání sociální situace
9
Poradenství v sociální práci
9.1
Co je to poradenství
9.2
Typologie
9.3
Aktéři
9.4
Fáze poradenského procesu
9.5
Charakteristika dobrého poradce
9.6
Charakteristika špatného poradce
9.7
Průběh poradenského rozhovoru
9.7.1
Naslouchání
9.7.2
Usměrňování rozhovoru
9.7.3
Závěr
10.
Občanské poradenství
10.1
Cíl
10.2
Vymezení pojmu
10.3
Specifika občanského poradenství
10.4
Problémové – zájmové oblasti
10.5
Poradenství pro pozůstalé
10.5.1
Základní kategorie
10.5.2
Proč je realizováno
10.5.3
Rizikové faktory patologického truchlení
10.5.4
Principy
10.5.5
Aktéři
10.5.6
Kdy probíhá
10.5.7
Metody a techniky
11.
Diagnostický přístup v sociální práci
11.1
Dílčí fáze
11.2
Principy
12.
Úkolově orientovaný přístup sociální práce
12.1
Základní princip
13.
Systemický přístup v sociální práci
13.1
Systemická terapie
13.2
Doporučené postupy
14.
Sociální práce s rodinou
14.1
Typy rodiny
14.2
Funkce rodiny
14.3
Krize rodiny
14.4
Specifické situace v rodině
14.5
Systémový přístup k rodině
14.6
Specifické tematické okruhy
15.
Sociální práce se skupinou
15.1
Metodika
15.2
Skupiny v SP se skupinou
15.3
Fáze průběhu dlouhodobé skupinové terapie
15.4
Svépomocné skupiny
15.4.1
Druhy
16.
SP se specifickými skupinami klientů
16.1
Klienti s postižením
16.1.1
Typy postižení
16.2
SP se seniory
16.3
Klienti se sociálním znevýhodněním
16.4
SP s oběťmi trestných činů
16.4.1
Zásady pomoci obětem trestných činů
16.4.2
Komunikace s obětí trestného činu
17.
Krizová intervence
17.1
Typy krize
17.2
Rizikové faktory vzniku krize
17.3
Rizikové faktory u dospívajících
17.4
Rizikové faktory u dospělých
17.5
Člověk v krizi
17.6
Syndrom psychologického ohrožení
17.7
Ringelův presuicidiální syndrom
17.9
Řešení krizového stavu závisí na
17.10
Krizová intervence
17.10.1
Její principy
17.10.2
Znaky
17.10.3
Efektivní komunikace v krizové intervenci
18.
Streetwork
18.1
Historie
19.
Komunitní sociální práce (KSP)
19.1
Pojem komunita
19.2
Úkol a cíle KSP
19.3
Fungování komunity
19.4
Strategie v KSP
19.5
Cíle KSP
19.6
Etapy KSP
19.7
KSP v komplexním pohledu zahrnuje
20.
Management v sociální práci
20.1
Základní pojmy
20.2
Osobnost managera
20.3
Specifika SP
20.4
Role managera v SP
20.5
Komunikace s podřízenými
20.6
Styly manažerského vedení
20.7
Organizování
20.8
Typy plánů
20.9
Kontrola
21.
Antiopresivní a antidiskriminační přístupy v SP
21.1
Hlavní cíle
21.2
Imeprativy
21.3
Koncept empowermentu
21.4
Freire, Paolo: Pedagogika osvobození

Úryvek

"Sociální potřeby - jsou velice důležitým aspektem sociální politiky. Uspokojování potřeb lidí je základním východiskem a současně i záměrem sociální politiky. Pro realizaci sociální politiky je důležité tyto potřeby poznat, popsat a kvantifikovat.

Potřebami nazýváme všechny požadavky organismu vrozené nebo získané, vyvolávající pocit nějakého nedostatku a nutící jedince nebo skupiny lidí k činnosti.

Sociální klient je označením pro člověka, který se nachází ve společensky uznané sociální situaci, způsobené specifickou sociální událostí.
Je to člověk, skupina nebo komunita, která vyhledá nebo je aktivně vyhledána (v případě streetworku) institucionální formu sociální pomoci.
Tzn., že člověk, který svou obtížnou sociální situaci překoná výhradně za pomoci své rodiny, není za sociálního klienta považován.

Kognitivní podmíněnost vnímání sociální situace
- Význam každé události či situace člověka, není ukryt v události samotné, ale je dán způsobem, kterým jí člověk rozumí. Porozumění situaci (včetně té sociální) je dáno kognicemi – tedy znalostmi, vědomostmi, postoji každého člověka, které plynou z jeho vzdělání, výchovy (míněno v nejširším slova smyslu). Lapidárně to znamená, že stejnou událost, která se stane dvěma různým lidem budou tito různí lidé vnímat různě. A vzniknou tak vlastně dvě různé sociální události.
- Kognitivní podmíněnost vnímání sociální situace má významné důsledky pro strategie zvládání sociálních (životních) událostí.
II. prezentace

Poradenství v sociální práci
Poradenství a poradenský proces
Co je to poradenství?
= efektivní a včasná služba pro klienta, který se ocitnul v problémové situaci; jejím účelem je pomocí rad, aktivního naslouchání a zejména poradenského vztahu předejít dalšímu zhoršování klientovy situace a uvolnit klientův potenciál k nápravě situace

Typologie poradenství
laické X profesionální
pomáhající X jiné

Aktéři poradenství
poradce (pomáhající profesionál)
klient (odborník na problém)
klient dobrovolný X nedobrovolný

Fáze poradenského procesu
Příprava
Proces vzájemného přijetí
Porozumění problému
Hledání cest řešení
Ukončení - katamnéza

Co charakterizuje dobrého poradce
Otevřenost
Pozitivní vztah ke klientům
Kongruence,
upřímnost,
empatie (Rogers)
Úcta
Konkrétnost"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20348
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse