Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Metody sociální psychologie

Metody sociální psychologie

Kategorie: Psychologie, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Hlavním tématem práce jsou metody sociální psychologie. V úvodu autor vymezuje předmět zkoumání této vědy, dále se věnuje druhům výzkumu, který sociální psychologie používá (deskriptivní výzkum, korelativní výzkum, pozorování a další). Další část pojednává o sociometrii, experimentu a projektivních technikách. Závěr se pak zabývá rozborem slovních projevů a sebepozorováním.

Obsah

1.
Úvod
2.
Předmět sociální psychologie
2.1
Interakce
2.2
Zkoumání psychických procesů a chování osob nacházejících se v sociálních situacích
3.
Druhy vědeckého výzkumu
3.1
Deskriptivní
3.2
Korelativní
3.3
Experimentální
3.4
Důležitost volby výzkumné strategie
3.5
Sociální závislost jedince
3.6
Metoda pozorování
3.7
Metoda dotazování
3.8
Dotazník
3.9
Rozhovor
4.
Sociometrie
4.1
Sociogram
5.
Experiment
5.1
Příklad
6.
Analýza výtvorů
7.
Projektivní techniky
8.
Rozbor slovních projevů
9.
Sebepozorování, introspekce

Úryvek

„Metody sociální psychologie
Druhy vědeckého výzkumu:

-deskriptivní výzkum: omezuje se na popis určitého fenoménu, resp. na otázku, zda určitý fenomén vůbec existuje, např. zda převzetí určité role mění osobnost, v jaké míře a v jakém směru, resp. v jakém rozsahu se u populace tyto změny projevují. Patří sem i srovnávací výzkum, např. rozdíly v postojích mužů a žen k určité otázce. Tento druh výzkumu přináší zajímavé poznatky, ale nezachycuje příčiny zjištěných fakt.

-korelativní výzkum: zaměřuje se na zjišťování souvislostí, např. určitého postoje a určitého rysu osobnosti (obecně např. vztahem mezi konzervatismem a inteligencí: jsou konzervativně založení jedinci inteligentnější než liberálové?). Korelace mohou, ale nemusí vyjadřovat kauzální vztahy, jejich zjištění však může zakládat pátrání po těchto vztazích. Zjištěné korelace tedy spíše vyvolávají otázku po povaze objevených souvislostí, umožňují formulování hypotéz o těchto souvislostech a jejich pověřování dalším výzkumem.

-experimentální výzkum: je zaměřen na zjišťování příčin, na objevování kauzálních vztahů, a jako takový vyžaduje přísnou kontrolu podmínek, za nichž je prováděn, aby mohly být o příčině vysloveny nepochybné závěry. Tato kontrola podmínek je vázána na měřitelnost proměnných, které v experimentální situaci vystupují. Tak byly např. zjištěny kauzální vztahy mezi produktivitou pracovní skupiny a její vnitřní soudržností, které však vystupují jen za určitých podmínek (v daném případě za podmínky, že je skupina integrována s cíli podniku, v opačném případě je pracovní produktivita i při velkém stupni skupinové soudržnosti malá). Jev A tedy může kovariovat kauzálně s jevem B, ale jen za určitých podmínek. Právě pro striktní pravidla realizace (měřitelnost proměnných) má experimentální výzkum v sociální psychologii omezené pole realizace. Experimentální výzkum se provádí v laboratořích nebo v terénu (přirozený experiment), takový terén však může být i uměle vytvářen, takže laboratorní situaci nepřipomíná. Tak tomu bylo např. v experimentech se „zdánlivým vězením“, v nichž byly sledovány interakce „dozorců“ a „vězňů“, představovaných pokusnými osobami. Přirozené byly známé „hawthornské experimenty“, prováděné přímo na pracovišti, které byly doplňovány dalšími metodami.

V sociální psychologii může být kladeno velké množství otázek či hypotéz, na něž je hledána odpověď, a mnohé z těchto otázek již naznačují, že nalezení odpovědi na ně nebude lehké. Proto je velmi důležitá volba výzkumné strategie, tj. kroků, které zajišťují kontrolu podmínek vědeckého výzkumu, jak bylo již shora naznačeno, a které zajišťují, že zvolené výzkumné techniky jsou adekvátní předmětu a cílům výzkumu. Závěry z některých výzkumů jsou kritizovány právě proto, že tyto předpoklady nebyly splněny. Vědecká fakta jsou nejen zjištěné informace o daném předmětu (empirie), ale také jejich vysvětlení pomocí vědeckých zákonů.
Sociální psychologie studuje sociální závislost jedince, hledá a vysvětluje sociální determinanty jeho psychiky. Přesně to vyjadřuje S. Moscovici (1970): „Sociální psychologie se musí především zabývat sociálním poutem, které utváří relace ego a alter (ať už jedinci, či skupinami), a analyzovat jejich vztahy k sociálnímu i nesociálnímu, reálnému i symbolickému prostředí“. Determinantou je tedy „sociální pouto“, které určuje i vztahy k nesociálnímu prostředí: příkladem je jedinec, kterého sociogenní úzkost žene k úniku do přírody. V podstatě lze však říci, že všechny psychické vztahy jsou sociogenní, mají sociální původ, resp. jsou sociálně vztažné, jak to naznačuje shora uvedený příklad. Proto také sociální vztahy či situace, v níž jedinec nachází, rozhodujícím způsobem určují jeho psychiku, a jak se to často tvrdí, antropocentricky orientovaná psychologie je především psychologie sociální. Sociálně vztažný je v podstatě každý individuální psychický akt.

Metoda pozorování je zásadní vědecká metoda, která umožňuje popis sledovaného jevu, jeho vývoj, změny, závislost na vnějších podmínkách, např. pozorování agresivity ve skupině hrajících si dětí. Jako vědecká metoda musí ovšem splňovat určité podmínky, především musí být pozorování plánovité a cílevědomí, tj. řízení, kontrolované a systematické. To, co má být pozorováno, musí být přesně vymezeno. Pozorovatele může zastupovat nebo doplňovat přístrojová technika. Pozorování může být prováděno zjevně nebo skrytě, přítomnost pozorovatele však může narušovat průběh pozorovaného děje. Pozorovatelů může být i více a jejich záznamy z pozorování je pak možno srovnávat. Sebepozorování (introspekce), které koná badatel sám na sobě, se v sociální psychologii důrazněji neprosadilo.
Pozorování vlastně vytvořilo základ věd, jejichž poznatky pak byly rozšiřovány a prohlubovány dalšími metodami.“

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18031
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse