Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Metody sociální psychologie - maturitní otázka

Metody sociální psychologie - maturitní otázka

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vypracovaná maturitní otázka popisuje některé metody sociální psychologie. Uvádí ústřední problémy psychologie jako vědy. Následně se zaměřuje na pozorování, kde si všímá plánování, zaznamenávání ukázek chování, epizod chování i pozorovacích kategorií. Podrobně rozebírá metodu experimentu, rozhovoru a dotazník. Věnuje se také analýze produktů, v rámci které pojednává o analýze dokumentů, produktů neverbální povahy a obsahové analýze.

Obsah

1.
Metody sociální psychologie
2.
Ústřední problémy psychologie jako vědy
3.
Pozorování
3.1.
Plánování před vlastním pozorováním
3.2.
Metoda zaznamenávání ukázek chování
3.3.
Epizody chování
3.4.
Pozorovací kategorie
4.
Experiment v sociální psychologii
4.1.
Vědecký problém a hypotéza
4.2.
Typy proměnných
4.3.
Experimentátor a subjekt jako nežádoucí proměnné
4.4.
Druhy experimentů
4.5.
Vnitřní a vnější validita
4.6.
Experimentální projekt
4.7.
Experimentální a nulové hry
5.
Rozhovor a dotazník
5.1.
Dotazování jako interakce mezi tazatelem a respondentem
5.2.
Rozhovor
5.2.1.
Standardizovaný, nestandardizovaný, polostandardizovaný rozhovor
5.2.2.
Panelový, skupinový, klinický, ohniskový, nezaměřený rozhovor
5.2.3.
Dělení rozhovorů podle typů navazování osobního vztahu (měkký, neutrální, tvrdý)
5.2.4.
Hodnocení
5.2.5.
Registrace
5.3.
Dotazník
6.
Analýza produktů
6.1.
Analýza dokumentů
6.2.
Obsahová analýza
6.3.
Analýza produktů neverbální povahy

Úryvek

"Analýza produktů
Analýza produktů patří mezi základní metody sociálně psychologického výzkumu a diagnostiky. Spočívá v rozboru produktů minulé osoby či skupiny obyvatel. Všechny metody, které sem patří se zabývají jevy, které vznikly bez výzkumných záměrů. Metody dělíme na analýzu dokumentů, obsahovou analýzu a analýzu produktů neverbální povahy.

Analýza dokumentů
Dokumentem se rozumí produkt vytvořený za účelem uchování a předání informací. Každý dokument má vyjádřen zjevný obsah. Čím více je obsah zjevný, tím více je možné provést obsahovou analýzu. Informace mohou být fixovány v rukopisném či tištěném textu, nahrané na nějakém nosiči. Podle formy fixace je dělíme na písemné, číselné, obrazové, fonetické.
Dokumenty se dále rozlišují primární a sekundární. Primární uchovávají údaje o příslušných jevech. Sekundární dokumenty se opírají o nějakou prvotní dokumentaci a vstupuje sem do určité míry náhled autora. Dále známe dokumenty průběžné (periodický tisk) a epizodické (dopisy, protokoly soutěžních porot).
Tradiční analýza dokumentů se zakládá na porozumění a interpretaci dokumentů, umožňuje jít hluboko k sociálně psychologické podstatě dokumentů, nese však s sebou možnost subjektivního zkreslení. Žádoucí postup lze vyjádřit několika otázkami: Co tento dokument představuje? Jaký je jeho kontext? Kdo je autorem? Jaké byly cíle při tvorbě dokumentu? Jaká je věrohodnost dokumentu? Jaký je faktický obsah Dokumentu? Jaká je jeho hodnotící složka? Jaké lze udělat závěry o faktech dokumentu, o hodnotících postojích, o autorovi?
Rozlišuje se analýza vnitřní a vnější. Vnější analýza se týká kontextu a všech okolností vzniku dokumentu. Vnitřní analýza se zabývá obsahem dokumentu.
Údaje v dokumentu jsou ukládány výběrově a výběrově přežívají, tím může dojít ke zkreslení. Je nutné brát v úvahu, zda dokumenty vznikly spontánně nebo na žádost. U spontánních může být zkreslujícím faktorem motivace autora, u požadovaných sebepojetí autora. Za výhodu je považována nonreaktivita, tj. neovlivnitelnost výzkumem nebo diagnostickým postupem a osobou, která je provedla."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13228
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse