Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Metody vyučování

Metody vyučování

Kategorie: Andragogika, Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Většina práce se zabývá vyučovacími metodami z teoretického hlediska. Autor nejprve definuje metodu výuky, popisuje její vývoj a uvádí klasifikaci. V další části vybrané metody podrobně charakterizuje a v poslední kapitole se věnuje jejich možnému praktickému využití v hodinách chemie a matematiky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Pojem metoda výuky
3.
Historický vývoj vyučovacích metod
4.
Nový přístup k metodám výuky
5.
Problémy současné školy
6.
Klasifikace metod výuky
7.
Charakteristika některých metod výuky
7.1
Metody slovní
7.2
Vyprávění
7.3
Vysvětlování
7.4
Přednáška
7.5
Práce s textem
7.6
Rozhovor
7.7
Metody názorně demonstrační
7.8
Instruktáž
7.9
Metody praktické
7.10
Diskusní metody
7.11
Metody situační
7.12
Inscenační metody (hry rolí)
7.13
Didaktické hry
7.14
Skupinová výuka
7.15
Výuka dramatem
7.16
„Brainstorming“ (burza nápadů)
7.17
Metody písemných prací
7.18
Callanova metoda
7.19
Vyučovací metody poznávací
7.20
Další druhy vyučovacích metod
8.
Praktická část
8.1
Chemie
8.2
Matematika
8.3
Ostatní metody
9.
Závěr
10.
Literatura

Úryvek

"7.7 Metody názorně demonstrační:
Tímto termínem se vyznačují ty vyučovací metody, které se při zprostředkovávání poznatků opírají o přímý názor, o nazíravé poznávání předmětů a jevů bez aktivního působení na ně.
Metody názorně demonstrační zabezpečují, aby žáci získali pravdivé poznatky, opírající se o přímé poznávání skutečnosti. Ovšem všechny předměty, jevy a procesy se ve vyučování nedají přímo pozorovat. V takovém případě se většinou skutečnost nahrazuje obrazy, kresbami, modely, schématy apod. Objektivní realita se v moderních vědách vystihuje v systémech vztahů a souvislostí, jež se znázorňují pomocí různých modelů. Tradiční slovní vyjadřování, které je méně přesné, nepřehledné a těžkopádné, se nahrazuje různými značkami, operacemi se symboly opírajícími se o matematickou logiku.
Snad nejpřirozenějším způsobem učení je napodobování. Učitel může vyučovanou schopnost či dovednost třídě předvádět. Demonstrování intelektuální dovednosti obvykle od učitele vyžaduje, aby "myslel nahlas" a to chce cvik. Dobrý učitel nejenže ukazuje, jak správně postupovat, ale též žáky varuje před častými chybami a vede třídu ke spolupráci prostřednictvím vhodně volených otázek.
Jedním ze způsobů provedení této metody je tzv. tichá demonstrace. Učitel žákům sdělí, že následující demonstrace nebude vysvětlována, a požádá je, aby vše pozorně sledovali, protože se jich bude posléze vyptávat, co přesně dělal a proč. Tato technika často přiměje žáky k usilovnému soustředění, zejména pokud je demonstrace v nějakém směru neobvyklá či nejasná.
Vyučovat touto metodou lze také pomocí ukazování a sdělování. Ukazovat není vždy nutné. Například v algebře zběhlým žákům bude instrukce, že mají vydělit obě rovnice a pak vypočítat neznámou jasná. Avšak ti méně zkušení žáci budou předtím potřebovat, aby jim byl správný postup předveden.
Ukazování představuje učení na základě indukce a je konkrétní. Sdělování učí na základě dedukce a je naopak abstraktní, žáci při něm užívají syntézy. Zřejmě jsou u toho či onoho zapojeny opačné poloviny mozku, jedná se vlastně o vzájemně zrcadlové obrazy.

7.8 Instruktáž:
Instruktáž patří mezi metody názorně demonstrační a je to vysvětlování předmětu nebo jevu spojené s návodem k činnosti, popř. s praktický výcvikem. Podstatou této metody je slovní popis, který bývá doprovázen názorným předváděním, které slovní pokyny konkretizuje.
Při instruktáži je nutno nejdříve vytyčit cíl práce, kterou žáci budou vykonávat, objasnit její význam, smysl a uplatnění v praxi. Instruktáž je vlastně jakýsi teoretický úvod k praktické činnosti. Po instruktáži obyčejně ihned následují první pokusy činnosti, ke které byla instruktáž přípravou, při nichž je možno podat žákům další nezbytná vysvětlení.
Instruktáže mohou být slovní nebo písemné. Podle zařízení instruktáže do vyučovacího nebo pracovního procesu rozeznáváme instruktáž úvodní a průběžnou. Někteří autoři uvádějí také instruktáž závěrečnou, při níž se po provedené činnosti hodnotí práce žáků a dělají se závěry pro další práci.
Instruktáž může mít řadu variant. Zajímavou variantou je tzv. kognitivní (mentální) trénink, který je známý například z tělesné a sportu pod názvem ideomotorický trénink. Je to trénink, který probíhá v představách žáka a navazuje na reálný trénink pohybové nebo pracovní činnosti. Žák si v jeho průběhu představuje činnost, kterou reálně prováděl. Kognitivní trénink navozuje potřeba žáka si činnost zopakovat, popř. jej lze nastartovat písemnými instrukcemi se zadáním adekvátních úloh."

Poznámka

Ostravská Univerzita v Ostravě.
Práce je částečně shodná s prací "Metody práce lektora". Obsahuje 1 tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20419
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse