Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Mezinárodní bankovnictví - přednášky

Mezinárodní bankovnictví - přednášky

Kategorie: Banky

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce je souborem přednášek o problematice mezinárodního bankovnictví. V úvodu autor seznamuje s fungováním mezinárodního měnového fondu (MMF). Uvádí jeho cíle, organizační strukturu, podmínky členství, kurzovou a finanční politiku. Dále práce nabízí zpřehlednění hodnocení činnosti MMF od 40. let 20. století po současnost. Další část práce se týká Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj, známější pod názvem Světová banka (SB). Rovněž si všímá stejných aspektů jako u MMF. Poté se autorova pozornost stáčí na mezinárodní měnovou spolupráci v rámci Evropské unie. Zde práce seznamuje nejen s historií, ale i současným stavem Evropského měnového systému (EMS). Následují informace o Hospodářské a měnové unii, u níž autor rozebírá jednotlivé etapy jejího působení. Cílem další části je seznámit s Evropskou centrální bankou, s její strukturou, cíli a strategiemi. V závěru je věnována pozornost operacím na volném trhu, kurzové politice v zemích eurozóny a rozpočtové stabilitě.

Obsah

1.
Mezinárodní měnový fond
1.1
Cíle MMF
1.2
Původní cíle (makroekonomické)
1.3
Organizační struktura MMF
1.3.1
Rada guvernérů
1.3.2
Rada výkonných ředitelů
1.4
Členství ve Fondu
1.4.1
Členská kvóta
1.4.2
Výhody členství
1.4.3
Povinnosti členů
1.5
Kurzová politika MMF
1.5.1
Brettonwoodský měnový systém
1.5.2
Srovnání brettonwoodského a jamajského měnového systému
1.6
Aktivity MMF při zavádění mnohostranného mezinárodního platebního styku
1.7
Finanční politika MMF
1.7.1
Zdroje a jejich použití
1.7.2
Zvláštní výdajový účet
1.8
Účast MMF při řešení problému nedostatečné mezinárodní likvidity (nedostatečných devizových rezerv)
1.9
Pomoc Fondu při řešení problému zadluženosti rozvojových zemí
1.10
Hodnocení činnosti Fondu
2.
Světová banka
2.1
Cíle Světové banky
2.2
Členství ve SB
2.3
Organizační struktura SB
2.3.1
Rada guvernérů
2.3.2
Rada výkonných ředitelů
2.3.3
Prezident a 4 generální ředitelé
2.4
Finanční struktura SB
2.4.1
Kapitál
2.4.2
Ostatní zdroje
2.5
Úvěrová politika SB
2.5.1
Podmínky poskytnutí úvěru
2.5.2
Přidružené agencie Světové banky
2.5.3
Organizační struktura
2.5.4
Finanční operace
2.5.5
Současné aktivity
2.6
Banka centrálních bank
2.7
Vývoj mezinárodní měnové spolupráce v rámci západoevropských zemí
2.8
Evropská platební unie
2.9
Evropská měnová dohoda
3.
Mezinárodní měnová spolupráce v rámci Evropské unie
3.1
Formování měnové spolupráce v rámci EHS
3.2
Wernerův plán
3.3
Evropský měnový systém
3.4
Evropská měnová jednotka ECU
3.5
Kurzový mechanismus EMS
3.6
Úvěrový mechanismus
3.7
Hodnocení EMS
4.
Vytváření Hospodářské a měnové unie v rámci Evropské unie
4.1
První etapa utváření HMU
4.2
Delorsova zpráva
4.3
Maastrichtská dohoda
4.4
Druhá etapa vytváření HMU
4.4.1
Evropský měnový institut
4.4.2
Maastrichtská kritéria
4.4.3
Cenová stabilita
4.4.4
Rozpočtová stabilita
4.4.5
Stabilita na finančních trzích
4.4.6
Kurzová stabilita
4.4.7
Zelená kniha
4.4.8
Evropská měnová unie
4.5
Třetí etapa vytváření měnové unie
5.
Evropský systém centrálních bank
5.1
Organizační struktura ECB
5.2
Evropská centrální banka
5.3
Úkoly Evropského systému centrálních bank
5.4
Měnová politika eurozóny
5.5
Strategie
5.6
Cíle ESCB
5.7
Pilíře měnové strategie
5.8
Nástroje ECB
6.
Operace na volném trhu
6.1
Stálé facility
6.2
Povinné minimální rezervy
6.3
Kurzová politika eurozóny
7.
Principy kurzového mechanismu ERM II
8.
Rozpočtová stabilita

Úryvek

"Mezinárodní měnový fond

- instituce založena dohodou na konferenci v roce 1944 v Bretton-Woods, se sídlem ve Washingtonu
- dohoda vstoupila v platnost 1945, finanční operace zahájeny 1947, protože bylo nutné provést poslední úpravy stanov, kterými se řídí tato instituce
- ve vedení MMF vždy ne Američan
- jeho činnost se řídí stanovami známými jako „Články dohody“ (schváleny v Bretton-Woods )
- původní stanovy změněny na základě:
- Dohody o zvláštních právech čerpání - 1969
- Dohoda o reformě mezinárodního měnového systému - 1978
- prioritním cílem MMF je měnová stabilita ve smyslu stability kurzové

Cíle MMF
Původní cíle (makroekonomické)
- prioritní cíl: měnová stabilita (kurzová)
- zabraňovat prudkým výkyvům měnových kurzů a přispívat tak k dosažení dlouhodobé kurzové stability
- napomáhat členským zemím při odstraňování devizových omezení a při zavádění devizové směnitelnosti
- zpřístupnit členským zemím zdroje Fondu k vyrovnávání přechodného salda bilance běžných plateb
- poskytovat členským zemím konzultace v měnových otázkách

Nově vzniklé cíle:
- napomáhat při řešení problému nedostatečné mezinárodní likvidity (vytváření nových prostředků mezinárodní likvidity SDR)
- napomáhat při řešení problému zahraniční zadluženosti rozvojových zemí
- pomoc zemím postižených finančních krizí
- technická pomoc (úprava legislativy)
- výzkumně informační a poradenská činnost
- boj proti financování terorismu a praní špinavých peněz
- liberalizace pohybu kapitálu (1997)

Organizační struktura MMF
Rada guvernérů
- každá země má svého zástupce (tím je buď guvernér – v ČR Tůma nebo minstr financí)
- rozhoduje o:
- přijímání a ukončování členství
- navyšování kvót
- o emisi SDR
- setkává se pravidelně jednou za rok, může být svolána Radou výkonných ředitelů
- k usnesení je třeba většiny s 2/3 všech hlasů

Rada výkonných ředitelů
- 24 členů, svého zástupce zde mají země s nejvyššími kvótami: (USA, Německo, Francie, Velká Británie), Japonsko a Saudská Arábii mají svého zástupce, ostatní země rozděleny do konstituencí – dělí si zástupce (nás zastupuje Belgičan a alternuje mu Rakušan)
- řeší otázky čerpání Fondů a za jakých podmínek jsou čerpány
- volí generálního ředitele – nemá hlasovací právo (pouze dojde-li k rovnosti hlasů), vždy ne Američan (v současné době Rodrigo Rato)"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Čistý text dosahuje cca 31 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19569
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse