Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Mezinárodní ekonomie - poznámky

Mezinárodní ekonomie - poznámky

Kategorie: Světová ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o shrnutí základních okruhů ke zkoušce na VŠB ve 3. ročník. Práce vysvětluje v heslech jednotlivé pojmy a situace.

Obsah

1.
Vymezení a pojetí světové ekonomiky
2.
Základní kategorie světové ekonomiky
3.
Vývoj světového hospodářství
4.
Mezinárodní komparace – kvalitativní problémy srovnávání
5.
Mezinárodní komparace – kvantitativní problémy srovnávání
6.
Sektorová analýza a ČR
7.
Není součástí práce
8.
Vývoj teorie mezinárodního obchodu
9.
Vývoj teorie mezinárodního obchodu – teorie volného obchodu
10.
Teorie absolutních a komparativních výhod
11.
Teorie T/T a ČR
12.
Teorie protekcionistické politiky a vliv cel na ekonomiku
13.
Soudobé tendence ve světovém obchodě
14.
Vývoj mezinárodního měnového systému
15.
Teorie měnového kurzu
16.
Vymezení platební bilance
17.
Vyrovnávací procesy v PB = fixní a flexibilní kurzy
18.
Vyrovnávací procesy v PB = ceny
19.
Mezinárodní pohyb kapitálu a jeho formy
20.
Mezinárodní pohyb pracovních sil
21.
Pohyby pracovních sil ve světě a v ČR
22.
Mezinárodní ekonomické organizace
23.
Globalizace a ekonomické procesy
24.
Teorie integrace a integrační procesy
25.
Zapojování ČR do EU

Úryvek

"8) vývoj teorie mezinárodního obchodu
• vznik ZO se zřízením států – Antiky
• Anglie – 100 letá válka - ZO = export = zisk x import = ztráta
• Francie – Coldbert – proexport a proti importu = firmy, které by měli import nahradit

Vývoj teorie – merkantilismus 14 – 18 stol.
• čistá teorie –
• peněžní teorie –
• merkantilisté – bohatství v obchodu, brání dovozu x zjistili, že to brání ekonomickému růstu  aktivní obchodní bilance – maximální přebytek
Neliberální teorie
• List, Carey
• Řeší –
o co země, které nemají zdroje
o velikost ekonomiky + otevřenost
o vztah k cenovým hladinám
• Cíl – ochrana odvětví, cenové hladiny, maximální využití VF
Keynesiánci
• musí se rovnat investice a dovoz x úspory a vývoz
• 1.) domácí rovnováha; na 2. místě je světová
• vyrovnání přes změnu směnných kurzů
Teorie periferní ekonomiky
• Prebish – vychází T/T
• dělení vyspělých a periferních států
• 70. léta prosazoval „Nový mezinárodní ekonomický řád“ – ceny jsou stálé = rovnoprávnost země

9) vývoj teorie mezinárodního obchodu – teorie volného obchodu
Qusesnay – francouzský fysiokratismus
• bohatství – zemědělství
• růst peněz v ekonomice – růst poptávky – růst cen – záporný projev v zemědělství
Hume – Anglie
• kritik merkantilismu
• bohatství viděl v práci
• nízké náklady = vývoz
• Aktivní saldo – růst peněz – růst cen – růst importu – snížení exportu – odliv peněz – snížení cen ….
Adam Smith – autor teorie absolutních výhod
• odmítá zásahy státu
• exportovat a importovat to co umím lépe
D. Ricardo – autor komparativních výhod
Haberler – teorie alternativních nákladů a PPF
Heckscher a Ohlin – teorie vybavenosti výrobními činitelli
Mill a Marshall – teorie reciproční poptávky

10) Teorie absolutních a komparativních výhod
Teorie absolutních výhod - Smith
• příčiny:
o eko. poptává statky, které nejsou vyráběny doma (nejsou suroviny, kvalifikované síly, technologie
o ZO pro přebytek zboží – vede k optimalizaci výroby a poptávky doma
o náklady vyvážející země jsou nižší
Teorie komparativních výhod - Ricardo
• 2 země – jedna země má výhodu v obou statcích
Země A Země B
Výr X 4x 2x
Výrobek Y 10y 8y
• A – 4x = 10y --- x =2,5y
• B – 2x = 8y ----- x = 4y
• dojde ke směně. při vývozu 1x ze země A do země B získá země A (vývozce) 4y místo 2,5y

Teorie alternativních nákladů a PPF – Haberler
• kritik pracovní hodnoty
• vychází z PPF a mezní míry substituce
• závěr: při specializaci získám víc než před specializací (kolik musím obětovat x pro y)
Teorie reciproční poptávky - Mill
• export je větší rovno importu
Teorie vybavenosti výrobními činiteli – Heckscher, Ohlin + „Samuelson“
• vychází z existence L,A,K a tyto VF jsou dokonale mobilní uvnitř a nemobilní mimo eko.
• když je např. „K“ levnější než v jiné zemi = výrobek je levnější. Vyvážím ho = vývoz „K“. Tudíž „K“ jde mimo a zvětšují bohatství jiné země. Dochází k rovnováze.
Stolper – Samuelsonův teorém
• v zemi A je „K“ více než „L“, pak „i“ na „K“ je nižší než mzda na „L“. V zemi B naopak
• import výrobku je y (náročnější na práci) do země A zvyšuje nabídku L
• závěr: v B roste „L“"

Poznámka

Velmi stručná práce, která nahlíží na situaci více méně pouze povrchně. Psáno v heslech, takže text je mnohem delší, než by byl v plynulém textu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6606
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse