Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Mezinárodní marketing - přednášky

Mezinárodní marketing - přednášky

Kategorie: Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je souborem jedenácti přednášek z oboru mezinárodního marketingu. V úvodní části autor předkládá vysvětlení základní terminologie a uvádí rozdíly mezi marketingem a managementem. Následuje objasnění ústředního tématu – mezinárodní marketing. O podnikání a prostředích, jež ho mohou ovlivňovat, informuje druhá přednáška. Další části práce řeší význam marketingového výzkumu, strategického plánování a forem vstupu firem na mezinárodní trhy. Poté autor seznamuje se členěním mezinárodního trhu a popisuje proces uvádění výrobku na trh. V práci je kladen důraz i na seznámení s pravidly mezinárodní značkové politiky. Nechybí ani základní informace o mezinárodní cenové a distribuční politice. Závěrečná část je věnována komunikační politice, tedy i reklamě.

Obsah

1.1
Úvodní přednáška z mezinárodního marketingu
1.1.
Národní a mezinárodní marketing
1.
2. Mezinárodní a exportní marketing
1.
3. Mezinárodní marketing a mezinárodní management
1.
4. Proces internacionalizace
1.
5. Konzultace a engineering
2.
Mezinárodní marketing
2.
1. Definice
2.
Různá pojetí
2.
3. Základní koncepce mezinárodního marketingu
2.
4. Vybrané strategické přístupy k mezinárodnímu podnikání
2.
5. Hlavní teoretické přístupy k problematice internacionalizace
3.
Mezinárodní prostředí a jeho vliv na podnikání
3.
1. Politické a právní prostředí
3.
2. Ekonomické prostředí
3.
Zahraničněobchodní politika
3.
4. Netarifní nástroje obchodní politiky
3.
5. Kurzová politika
3.
6. Politika vlády vůči zahraničním investorům
3.
7. Sociální a kulturní prostředí
4.
Mezinárodní marketingový výzkum
4.
1. Definice výzkumu trhu
4.
2. Výzkum mezinárodního prostředí
4.
3. Výzkum potenciálu cílových trhů
4.
Metody mezinárodního marketingového výzkumu
4.
5. Tvorba dotazníků
4.
6. Průběh a řízení mezinárodního marketingového výzkumu
4.
7. Informační zdroje
5.
Strategické plánování a růstové strategie v mezinárodním marketingu
5.
1. Strategické plánování
5.
2. Příklad akvizice české firmy Grafitec německou firmou KBA
6.
Formy vstupu firem na mezinárodní trhy
6.
1. Vývozní a dovozní operace
6.
2. Formy nenáročné na kapitálové investice
6.
3. Kapitálové vstupy
7.
Segmentace mezinárodních trhů
7.
1. Kritéria segmentace
7.
2. Segmentace trhu průmyslových výrobků¨
7.
3. Výběr cílového trhu
7.
4. Segmentační strategie
7.
5. Vnímání image České republiky zahraničními partnery
8.
Mezinárodní výrobková politika
8.
1. Balení výrobků určených pro mezinárodní trhy
8.
2. Adaptace výrobků na technické požadavky
8.
3. Členění výrobků a mezinárodní výrobkový mix
8.
4. Fáze cyklu tržní životnosti výrobku
9.
Mezinárodní značková politika firmy
9.
1. Základní funkce značky
9.
2. Trendy v oblasti mezinárodní značkové politiky
9.
3. Mezinárodní strategické řízení značek
9.
4. Stanovení koncepce značky
9.
5. Rozhodnutí o nositeli značky
9.
6. Strategické přístupy k řízení značky na mezinárodních trzích
10.
Mezinárodní cenová politika
10.1.
Faktory ovlivňující volbu mezinárodní cenové strategie
10.2.
Proces tvorby ceny
10.3.
Dodací podmínky v mezinárodním obchodě
10.4.
Platební podmínky a vybrané metody financování mezinárodního podnikání
11.
Mezinárodní distribuční politika
11.
1. Distribuční politika
11.
2. Internacionalizace a koncentrace obchodních firem
11.
3. Faktory ovlivňující volbu mezinárodní distribuční politiky
11.
4. Vliv internetu na mezinárodní distribuci
12.
Mezinárodní komunikační politika
12.
1. Faktory působící na volbu komunikační strategie
12.
2. Komunikační strategie v mezinárodním prostředí
12.
3. Mezinárodní reklama
12.
4. Reklamní kampaň
12.
5. Zadání pro reklamní agenturu
12.
6. Podpora prodeje
12.
7. Public Relations
12.
8. Přímý marketing

Úryvek

„10. MEZINÁRODNÍ DISTRIBUČNÍ POLITIKA

Cíl:
• přiblížit nabídku poptávce
• zajistit plynulý pohyb zboží od tuzemského výrobce ke konečnému spotřebiteli na zahraničním trhu

Distribuční politika:
• je nejméně pružným nástrojem mtg mixu
• změny se projeví až za dlouhou dobu
• je značně nákladná
• je poměrně hodně riskantní

Distribuční politika významně ovlivňuje ostatní složky mtg mixu:

a) ve výrobkové politice předurčuje
• provedení a kvalitu dodávaných výrobků
• sortimentní skladbu
• velikost balení
• způsob balení
• ovlivňuje i značkovou politikub) v cenové politice ovlivňuje výši prodejní ceny, protože
• budování distribučních cest je investičně velmi náročné
• dodavatelé se podílejí na marketingových a logistických nákladech distribučních mezičlánků
• všechny tyto náklady se pak promítají do výší cen
• silná pozice mezinárodních distributorů ovlivňuje i volbu platebních podmínek a dalších smluvních náležitostí

c) mezinárodní komunikační politiku ovlivňuje distribuce tím, že
• podmiňuje volbu komunikační strategie
• úspěch komunikačních aktivit je závislý na dobré spolupráci s obchodními mezičlánky


V současné době na mezinárodních trzích převyšuje nabídka poptávku. V tomto silném
konkurenčním prostředí musejí jak dodavatelé, tak distributoři přizpůsobovat svou strategii současným vývojovým trendům.

Jedná se zejména o tyto procesy:
• internacionalizace a koncentrace
• snaha o dominantní postavení na mezinárodních trzích
• diverzifikační strategie distribučních mezičlánků
• rozvoj spolupráce obchodních a dodavatelských firem
• informační technologie

11.1a) Internacionalizace a koncentrace obchodních firem• tento proces nastal v oblasti distribuce s určitým zpožděním, až v 90. letech
• příčinou byly obchodně-politické a právní překážky
• pádem železné opony (socialismu), rozvojem informačních technologií a s rostoucím vlivem
globalizace došlo k nastartování internacionalizace
• tohoto vývoje začaly využívat zejména západoevropské distribuční řetězce
• USA začaly globálně podnikat později, protože prioritou je jejich rozsáhlý tuzemský trh
a podnikání na americkém kontinentu“

Poznámka

Text je psán v heslech. Práce obsahuje schémata a tabulky. Čistý text dosahuje cca 153 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19453
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse