Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Mezinárodní marketing - výpisky

Mezinárodní marketing - výpisky

Kategorie: Marketing

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Ucelený přehled o mezinárodním marketingu. Vysvětleny jsou oblasti jako zahraniční obchod ČR, proexportní politika, EGAP, ČEB, CZECHTRADE, CZECHINVEST, dále text obsahuje definice mezinárodního marketingu, koncepce marketingového řízení, PEST analýzy, mezinárodního marketingového výzkumu. Opomenut není ani marketingový informační systém, plánování, segmentace trhu, mezinárodní výrobková politika, značková politika, cenová politika nebo formy vstupu na trh.

Obsah

1.
Zahraniční obchod
a) Intenzita zahr. obchodu ČR
b) Teritoriální struktura
c) Komoditní struktura
d) Závěry k zahraničnímu obchodu ČR
2.
Proexportní politika
a) EGAP – Exportní garanční a pojišťovací společnost
b) ČEB – Česká exportní banka
c) Czechtrade
d) Czechinvest
e) Česká centra v zahraničí
3.
Koncepce proexportní politiky
a) Koncepce proexportní politiky roku 1997
b) Koncepce proexportní politiky roku 1999
c) Koncepce proexportní politiky roku 2003-2006
4.
Mezinárodní marketing
a) Styly myšlení a chování firem
5.
Kooperace
6.
Koncepce marketingového řízení
a) Výrobní koncepce
b) Výrobková koncepce
c) Prodejní koncepce
d) Tradiční marketingová koncepce
e) Koncepce sociálního marketingu
7.
Hlavní teoretické přístupy k problematice internacionalizace
a) Model ERPG
b) Model mezinárodního cyklu životnosti výrobku
c) Uppsalská škola
8.
Základní koncepce MNM
a) Vývozní marketing
b) Globální marketing
c) Mezinárodní marketingové řízení = interkulturální marketing
9.
Mezinárodní prostředí a jeho vliv na mezinárodní prostředí
a) PEST analýza
b) Asociační dohody EU s Afrikou, Asii, Středomořím
10.
Sociálně – kulturní prostředí
a) Sociální systém
b) Náboženství
c) Dimenze kultury
11.
Mezinárodní marketingový výzkum
12.
Výzkum trhu
13.
Marketingový informační systém
14.
Plánování
a) Plánování se dělí
b) Operativní (na úrovni jednotlivých značek)
c) Příklad strategií
15.
Segmentace trhu
a) Proces segmentace
b) Segmenty průmyslových podniků jako zákazníků
c) Formy
16.
Mezinárodní výrobková politika
a) Tuzemské výrobky
b) Výrobky určené na vývoz
c) Multinacionální výrobky
d) Globální výrobky
17.
Prodejní (výrobkový) marketing
a) Adaptace výrobků na technické požadavky (v rámci EU)
18.
Značková politika
a) Strategické řízení značky
b) Nositel značky
c) Zvolení strategie značkové politiky
19.
Balení
20.
Fáze tržní životnosti výrobku na mezinárodních trzích
a) Vývojová fáze
b) Zaváděcí fáze
c) Rozvojová fáze
d) Fáze zralosti
e) Fáze úpadku
21.
Cenová politika
22.
Formy vstupu
a) Licenční obchody
b) Franchising
c) Smlouva o řízení
d) Zušlechťovací operace
e) Výrobní koncepce
f) Prostřednické vztahy
g) Smlouvy o výhradním prodeji (výhradní distribuce)
h) Obchodní zástupce
i) Komisionář
j) Mandatář
k) Piggyback
l) Přímý dovoz
23.
Konkurenční strategie v mezinárodním podnikání
a) Strategie širokého pronikání na trh
b) Strategie diferenciace
c) Úzké specializace
d) Strategice vedoucí firmy na trhu
e) Strategie druhé největší firmy na trhu
f) Strategie firem, které napodobují velké firmy
g) Strategie firem zaměřujících se na mikrosegmenty
24.
Kupní chování organizací
a) Prostý opakovaný nákup
b) Modifikovaný opakovaný nákup
c) První nákup
25.
Nákupní rozhodovací proces organizace
a) Vznik problému
b) Základní údaje o potřebě
c) Specifikace produktu
d) Hledání dodavatele
e) Posouzení nabídek
f) Výběr mezi alternativami dodavatelů
g) Zpracování a odeslání objednávky
h) Vyhodnocení dodávky
26.
Kupní chování státu a státních institucí

Úryvek

"Základní koncepce MNM
1, vývozní marketing
- firma postupně proniká na jednotlivé zahraniční trhy
- spíše běžné výrobky
- geograficky blízké trhy – české firmy
2, globální marketing
- 3 zásady : harmonizace potřeb
- průměrné výrobky za přijatelné ceny
- úspory z rozsahu
- výrobek vyroben původně pro tuzemský trh
3, mezinárodní marketingové řízení = interkulturální marketing
- výrobek určen pro globální trh, pak se přizpůsobuje barvou, balením, …
- zaměření na sociálněkulturní zóny
- střední Evropa

Firmy v mezinárodním podnikání (dodělat z knížky)
- strategie vedoucí firmy na trhu
- strategie druhé největší firmy na trhu
- strategie firem napodobující velké firmy
- strategie zaměření na mikrosegmenty

4 stádia mezinárodního rozvoje
- podnikání na tuzemském trhu


Mezinárodní prostředí a jeho vliv na mezinárodní prostředí

PESTanalýza
- analýza makroekonomického prostředí
= základní nástroj – analýza právního, politického, ekonomického sociálně-kulturního,
technologického prostředí
politické a právní – poměrně snadno dostupné, prováděny veřejnými institucemi/
velvyslanectví (Czechinvest, EGAP, ČEB,…), soukromé instituce (banky, …)
- zkoumáme základní fakta zda vstoupit a jakou formou
– politická stabilita, vazby na ostatní státy (zamezení dvojího zdanění), vztah
k zahraničním firmám,
- korupční prostředí+ snaha vlády s ním bojovat (+ hmatatelné výsledky), možnosti
lobbingu, postavení odborů,
- právní úprava podnikání zahr. podniků (zaměstnávání cizinců, nabývání nemovit.),
- devizový+celní zákon (obchodní, občanský, pracovní), směrnice + doporučení
mezinárodních organizací
- právní úpravy EU společenství
ekonomické – stupeň vývoje partner země, členství v mezinárodních organizacích usnadňuje
vstup na trh, HDP/ obyvatele, počet obyvatel, vývoj inflace, míra
nezaměstnanosti, vývoj kurzu, cla, kvóty, vyrovnávací dávky
- faktory ekonomického prostředí dělíme do 4 skupin:
a) zahraniční obchodní politika = soubor aktivit státu, kterými cílevědomě působí na
zahr. obchod své země, zejména cestou obchodně-politických nástrojů
- rozvojové země – protekcionistická politika, hodně chrání trh
- rozvinuté – z větší části liberalizují
nástroje – smluvní – dány mezinárodními smlouvami, úmluva GATT
- autonomní – v kompetenci samostatném státu, vyplývají z jejich
hospodářské politiky
- ČR 95% smluvní vztahy
- tarifní = cla, vybíráno při přechodu zboží přes hranice
cla – a) podle účelu – ochranná
skleníková (ochrana nedospělého odvětví)
odvetná
negociační
b) podle pohybu – dovozní
vývozní
tranzitní
c) podle způsobu výběru – valorická (% z celní hodnoty zboží)
- nejpoužívanější
specifická (předem stanovená částka za fyz. jednotku)
kombinace
- netarifní – množstevní omezení (stanovení kvóty státem – po
vyčerpání dovozu zakázán), minimální cena dovozu,
vyrovnávací clo (vybíráno při dovozu subvencovaného zboží
v zemi výroby), dovozní přirážky + dovozní depozita (dovozce
zboží u státu určitou sumu, která mu je pak vrácena – se sumou
nesmí disponovat), proexportní politika
b) kurzová politika – pro dovoz výhodná silná měna, při silné měně nespokojeni
vývozci + domácí výrobci (konkurují jim levné dovozy)
- některé státy využívají devalvaci měny pro zlepšení sil (ČR v pol. 90. let),
nestabilita cen kurzů zvyšuje nespolehlivost cen kurzů zvyšuje nespolehlivost cen kalkulací – možnost zajištění (forward, …)
c) politika ve vztahu k zahr. investorům – ČR nabízí – slevy na dani, infrastrukturu,
dotace na rekvalifikaci + na nově vytvořená místa (diferenciace podle výše
nezaměstnanosti v regionech), průměrné dovozní sazby na dovoz technologií
d) základní makroekonomické ukazatele a jejich vývoj – HDP/obyvatele, inflace, kurz,
úroková míra, vývoj investic, ukazatelé životní úrovně a úrovně spotřeby,
vývoj reálných směnných relací"

Poznámka

Psané v poznámkách.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9655
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse