Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Mezinárodní obchod - výpisky ze skript

Mezinárodní obchod - výpisky ze skript


Kategorie: Ekonomické - ostatní

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky ze skript na téma mezinárodní obchod. Nejdříve je uvedena charakteristika mezinárodního obchodu a mezinárodního obchodního systému, poté popsáno rozhodování o vstupu na zahraniční trhy. Text dále informuje nejen o rizicích mezinárodního obchodu, závazkových vztazích a zásadách tvorby cen, ale také o tarifních a netarifních opatřeních mezinárodního obchodu a celních režimech. Závěr je věnován mezinárodnímu platebnímu styku a mezinárodní přepravě a zasilatelství.

Obsah

1.
Charakteristika mezinárodního obchodu (MO)
1.1.
Obecné formy
1.2.
Výhody mezinárodního obchodu
1.3.
Trh a jeho obecná struktura
1.4.
mezinárodní integrace
1.5.
Význam MO
1.6.
Určování mezinárodních cen
2.
Mezinárodní obchodní systém
2.1.
Charakteristika toku produktu
2.2.
Srovnání trhů
2.3.
Vývojové tendence MO
2.4.
Charakteristika Mezinárodního obchodního systému
2.5.
Trendy v MO
3.
Rozhodování o vstupu na zahraniční trhy
3.1.
Příčiny a rizika vstupu
3.2.
Způsoby vstupu na zahraniční trh
4.
Rizika MO
4.1.
Minimalizace rizik v platebním styku
5.
Mezinárodní obchodní závazkové vztahy
5.1.
Mezinárodní smlouvy
5.2.
Zahraniční obchodní operace
5.3.
Nejvice používané operace
5.3.1.
Operace ve vědě a výzkumu
5.3.2.
Operace v oblasti výroby
5.3.3.
operace v oblasti směny
5.3.4.
operace v oblasti průvodních služeb
5.3.5.
operace v oblasti samostatných služeb
5.4.
Leasing
5.5.
Factoring
5.6.
Forfaiting
5.7.
Životní cyklus výrobku v MO
6.
Zásady tvorby cen u vývozních a dovozních operací
6.1.
Postupové kroky a průzkum podmínek = zásady
6.2.
Vývozní kalkulace propočtová se obecně skládá ze 3 částí
6.3.
Oborový kalkulační vzorec pro zahraniční cenu
6.4.
Běžná (kupní) cena
6.5.
Zakázkové krytí
7.
Tarifní opatření MO
7.1.
Hlavní význam regulací
7.2.
Základní nástroje tarifního opatření
7.3.
Celní řízení české republiky
7.4.
Celní orgány
7.5.
Celní sazby a celní sazebník
7.6.
Celní hodnota
7.7.
Celní kvóty a celní stropy
8.
Celní režimy
8.1.
Splatnost cla
8.2.
Vrácení (refundace) cla
8.3.
Původ zboží
8.4.
Problémy s kumulací původu
8.5.
Uplatnění daně při dovozu a vývozu
8.6.
Teritoriální výhodnost dovozu a vývozu
9.
Neratifní opatření (NO)
9.1.
Oblasti uplatnění NO
10.
Mezinárodní platební styk
10.1.
Platební nástroje
10.2.
Dokumentární inkaso
10.3.
Dokumentární akreditiv
10.4.
Bankovní záruka
10.5.
Bankovní idemnita
10.6.
Směnky
10.7.
Šek
10.8.
Finanční deriváty
10.9.
Dodací podímky v MO
11.
Mezinárodní přeprava a zasilatelství
11.1.
Druhy mezinárodní dopravy

Úryvek

"Charakteristika mezinárodního obchodu

Obecné formy:
EXPORT = pohyb zboží z jednoho státu do druhého (stát se zbavuje přebytků)
MNOHONÁRODNÍ OBCHOD = rozvíjení obchodu v řadě zemí
- založen na tom, že v dané zemi může být jiný vlastník, než pochází z dané země, např. Škodovka vyrábí v Číně

- Mnoho podniků dokáží provozovat obě formy. Jsou současně mezinárodními podniky i exportéry.
- jeden podnik může vyrábět některé výrobky své doma, zatímco jiné dováží
- finální výrobek může být souhrnem položek domácí i zahraniční výroby

Nadnárodní společnosti – Jsou to podniky, které se zabývají výrobou a prodejem zboží ve více než jedné zemi. Jejich hlavní odlišností od ostatních podniků je fakt, že investují přes hranice domovské země. Vznikají jako výsledek mezinárodního obchodu, společného podnikání (joint venture), zakládání dceřinných (pobočných) podniků. Mají svá ředitelství v mateřské zemi a pobočky v jiných (hostitelských) zemích.

Afilace – velké firmy budují rozsáhlou síť výrobních závodů v řadě zemí a všude zavádějí soustavu obchodního zastoupení a distributorů¨
- ty jsou zpravidla centrálně řízeny z mateřského podniku, distributoři a dealeři potom poloautonomní filiálka - omezují se pouze na realizaci menšího počtu výrobních nebo obchodních operací v zahraničí
- v poslední době je více využívána spolupráce typu „join ventures“ = spojení dvou nebo více nezávislých podniků nebo jejich částí k tomu, aby uskutečnily určitý specifický cíl

VÝHODY MEZINÁRODNÍHO OBCHODU
- všechny státy mají zájem mezi sebou obchodovat
- teorie poměrné výhody – země mají rozdílné výchozí předpoklady, pokud jde o základní výrobní podmínky (činitele), zejména půdu a pracovní sílu
-> VÝROBA URČITÉ KOMODITY MŮŽE BÝT NÁKLADNĚJŠÍ V JEDNÉ ZEMI NEŽ VE DRUHÉ"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 51 stran. Práce obsahuje tabulky a grafy.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z mnoha zdrojů, např.: www.unium.cz/materialy/czu/pef/prednasky-m7291-p1.html; http://pef.czu.cz/~hes/MEO/P4%20Kalkulace.ppt.; http://pef.czu.cz/~hes/MEO/P9%20Refundace.ppt.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18728
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse