Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Mezinárodní právní systémy

Mezinárodní právní systémy

Kategorie: Právo

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázky z mezinárodních právních systémů. V první části se zabývá pojmem, prameny a předmětem mezinárodního práva, evropským mezinárodní právem soukromým nebo způsoby úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem. Dále probírá kolizní normu i s její strukturou či hraničními ukazateli. Nakonec pojednává o statutární teorii a kvalifikačním problémem s jeho řešením. Druhou část naleznete zde.

Obsah

1.
Pojem, prameny a předmět mezinárodního práva soukromého a procesního
2.
Evropské mezinárodní právo soukromé
3.
Způsoby úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem
4.
Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem, hraniční určovatelé
5.
Statutární teorie, její význam pro vývoj mezinárodního práva soukromého a její překonání
6.
Kvalifikační problém, způsob jeho řešení

Úryvek

"b) Vnitřní struktura kolizní N – části kolizní N
2 části, kt. musí být z kolizní N patrné:
1. rozsah = okruh právních otázek, na kt. se kolizních N vztahuje
 pro vyznačení rozsahu se v kolizních N obvykle používá druhových právních pojmů (= zahrnujících určitý druh právních případů), kt. abstrahují od konkrétních případů
 může jít také o hromadné skupinové právní pojmy, zahrnující celou skupinu právních pojmů (např. věcná práva)
 v unifikačních úmluvách vypracovaných na zasedáních Haagské konference MPS je obvykle rozsah stanoven ve zvláštním ustanovení
 další zvláštnost - kolizní N, kt. v mezinárodně sjednaných úpravách doplňují soubor přímých N, mají obvykle rozsah stanoven tak, že se vztahují na otázky neupravené přímými N (mezery v úpravě)
 při řešení konkrétního případu je třeba danou otázku právně hodnotit (kvalifikovat) tak, aby ji bylo možno podřadit (subsumovat) pod rozsah některé kolizní N
 takový poměr (otázka) se podřadí (subsumuje) pod rozsah některého z právních pojmů používaných v rozsahu kolizních N

2. navázání = spojení s PŘ, kt. obsahuje hmotně-právní úpravu
= jím určuje kolizní N PŘ, jehož se použije pro úpravu právního poměru či otázky, zařazených do jejího rozsahu
 k určení rozhodného práva se používá v navázání 2stranné kolizní N zvláštních hledisek, tzv. „hraničních určovatelů“
 v úmluvách vypracovaných Haagskou konferencí MPS je obvykle navázání obsaženo v samostatném článku

Prameny kolizních N a oblast použití kolizních N
ZMPS – původně měl soustředit všechny k.n., taková představa i do budoucna (doplňují se k.n. implementující směrnice z nejrůznějších oblastí, včetně např. finančního zajištění)
ZRŘ
ZSŠ
Řada dílčích ustanovení v některých Z – ObchZ, zákony implementující některé směrnice obsahující kolizní N (včetně ObčZ)
Mezinárodní S: ŘÚ o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy
Haagské úmluvy MPS „o právu použitelném“
– př. Úmluva o právu použitelném na dopravní nehody,
– Úmluva o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí

Třídění kolizních N
- třídění má jak poznávací, tak i praktický význam
1)● kolizní N 2stranné – kol. N, kt. pomocí hraničního určovatele navazuje, na kterýkoliv možný PŘ, jehož určení bude záležet na situaci v konkrétním případě
- moderní kodifikace MPS obsahuje převážně tento typ kolizních N
● kolizní N 1stranné – vymezuje oblast použití jediného, a to tuzemského PŘ
- v navázání 1stranné kolizní N proto není hraniční určovatel
- jsou vývojově starší
- provádí pouze nedokonalý výběr, protože u těch vztahů, pro něž se má použít cizího P se nic neříká o tom, kt. státu PŘ to má být

2)● kolizní N moderně formulované – vztahují se k PŘ jako celku, nikoliv jen k určité skupině hmotně-právních předpisů
- vycházejí ve své formulaci z určité situace, právního vztahu (otázky), kt. dle určitého kritéria navazují na některý PŘ
● kolizní N formulované pod vlivem statutární teorie
- statutární teorie – spočívá v tom, že přijímá jako výchozí základ pro řešení kolizní otázky PP (statut) → tento předpis zkoumá (obsah + povahu), roztřiďuje a pro jednotlivé skupiny N vymezuje oblast uplatnění
- kolizní N vytvořené na základě statutární teorie vycházejí z hmotně-právních předpisů = nevztahují se k PŘ jako celku, ale k určité skupině hmotně-právních předpisů

3)● kolizní N samostatné – kolizní N stačí k tomu, aby byl určen PŘ použitelný pro určitý případ
● kolizní N nesamostatné – kolizní N sama nestačí k určení použitelného PŘ a předpokládá použití jiné kolizní N
● pomocné N – pomáhají kolizním N při určení rozhodného práva (např. ustanovením o způsobu výkladu kolizních N)
● ustanovení zpětného a dalšího odkazu lze zařadit do kategorie N o normách

4)● kolizní N dispozitivní – jejich použití mohou účastníci svým ujednáním vyloučit a jejich hraniční určovatele nahradit (závazkové vztahy)
● kolizní N kogentní – se uplatní bez ohledu na vůli účastníků (př. ve věcných právech,dědic. P, rodinné P)

Jiné druhy kolizních N
5) - některé kolizní N se nestaví neutrálně k výsledku, jehož se použitím rozhodného práva dosáhne (= výsledek, kt. je sledován – např. odstranění tvrdosti)
- tyto kolizní N přikazují přihlédnout k hmotně-právní úpravě v dotčených PŘ a určení provést s ohledem na jejich hmotně-právní obsah"

Poznámka

výška, Nadpisy otázek jsou zvýrazněny červeně s podtržením.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29352
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse