Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Mezinárodní právní systémy 2

Mezinárodní právní systémy 2

Kategorie: Právo

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázky z mezinárodních právních systémů. Ve druhé části jsou probírány otázky typu zpětný a další odkaz, předběžné a dílčí otázky v mezinárodním právu, zásady používání zahraničního práva. Dále se zaměřuje na určování osobního statutu fyzických i právnických osob a nakonec pojednává o kolizní úpravě věcných práv a závazkových smluv. První část naleznete zde a třetí část naleznete zde.

Obsah

7.
Zpětný a další odkaz, předběžné, dílčí a následné otázky v mezinárodním právu soukromém
8.
Zásady používání zahraničního práva v České a Slovenské republice
9.
Určování osobního statutu fyzických a právnických osob, formy právního úkonu
10.
Kolizní úprava věcných práv
11.
Kolizní úprava závazkových smluv

Úryvek

"Úprava v mezinárodních S
- S o přepravě v mezinárodním styku – úmluvy COTIF, CMR
Montrealská úmluva
Rozhodčí řízení – Zákon č. 216/1994 Sb. o rozh. říz. a o výkonu rozh. nálezů – vyloučení pravomoci soudů

11. KOLIZNÍ ÚPRAVA ZÁVAZKOVÝCH SMLUV
Závazkové právní poměry a mezinárodním prvkem
ústředním pojmem je závazek – obligace
= právní vztah, z něhož 1 jeho účastníku vzniká povinnost poskytnout 2. účastníku určité plnění a 2. účastníku právo plnění od něho požadovat
Subjekty: věřitel – subjekt, kt. má pohledávku a
dlužník – subjekt, kt. má povinnost (závazek v užším smyslu) tuto pohledávku splnit

- vedle kolizní metody úpravy nabývá v současném vývoji mezinárodního P soukromého stále větší význam přímá metoda úpravy – např. Vídeňská úmluva OSN o S o mezinárodní koupi ZB
- pr. úprava závaz. pr. se vyznačuje autonomií vůle (S volností) – projevuje se i v MPS – účastníci mají poměrně širokou možnost určit, kt. PŘ se bude řídit jejich závaz. pr. vztah.

Základní členění
Smluvní závazkové vztahy – vznikající ze S, kt. je nejčastějším a typickým důvodem vzniku závazkových právních vztahů
S = 2stranný nebo vícestranný PÚ, k jehož vzniku je třeba shodného projevu vůle smluvních stran ohledně celého obsahu S
Kvazikontrakty – jiný zavazovací důvod než S: jednatelství bez příkazu, veřejný příslib, veřejná soutěž – tento pojem sice naše právo přímo nezná, ale význam z kolizního hlediska
Mimosmluvní závazkové vztahy- závazkové právní vztahy z PÚ, zejména z protiprávního úkonu zaviněného, delikt – protiprávní úkon, ale nepřesné – občanskoprávním deliktem může být jen zaviněný protiprávní úkon (v OZ protiprávnost vyjádřena v obecném § 420 OZ – každý odpovídá za Š, kt. způsobil porušením právní povinnosti),
Kvazidelikt – zvláštní samostatný závazkový vztah – tento pojem sice naše právo přímo nezná, ale význam z kolizního hlediska (typicky b.o.)

Prameny úpravy a jejich základní charakteristika
ZMPS - práva závazková - §§ 9 – 15

Římská úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy z 19. 6. 1980
- zásada univerzality – ŘÚ se použije na závazkové vztahy s MP, nejen s unijním prvkem
- nepoužije se na právní otázky uvedené v čl. 1 odst. 2
- např. otázky týkající se osobního stavu; smluvní závazkové vztahy týkající se závětí a dědění, MAJ vztahů mezi manželi, PaP z rodinných vztahů; závazkové vztahy ze směnek, šeků apod. v rozsahu jejich převoditelnosti; rozhodčí S a dohody o volbě soudu; otázky upravené právem obchodních společností; na pojistné S, na základě kt. jsou kryta rizika umístěná na území členských států EU
- platí pouze mezi členskými státy EU – „komunitární konvence“
- nedotýká se platnosti jiných mezinárodních S, jimiž jsou členské státy EU vázány (čl. 21 ŘÚ)
- přednost práva ES (čl. 20 ŘÚ) – např. harmonizované kolizní N na základě směrnic (poj. S - §§ 10a, b ZMPS)
- aplikace práva nečlenského státu – univerzální použitelnost:
–čl. 2: právo určené na základě této úmluvy se použije i v případě, že jde o právo nesmluvního státu
2 výkladové protokoly – založena pravomoc ESD rozhodovat o výkladu ŘÚ

Nařízení Řím I o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy č. 593/2008
- ze 17. 6. 2008, použije se od 17.12. 2009
- rozsah aplikace – smluvní závazkové vztahy dle obč. a obch. práva v případě kolize PŘ – MP (čl. 1/1)
- nevztahuje se: věci daňové, celní a správní,
- univerzální použitelnost – čl. 2 – určené právo se použije bez ohledu na to, zda je právem některého z členských států
- přednost práva EU, které ve zvláštních oblastech stanoví k.N (čl. 23)
- mezinárodní S: nahrazuje ŘÚ (čl. 24); přednost mezinárodních S, s výjimkou úmluv uzavřených výlučně mezi ČS (čl. 25)
platí pro všechny ČS s výjimkou Dánska

Nařízení Řím II o právu rozhodném pro mimosmluvní závazkové vztahy č. 864/2007
- z 11. 7. 2007, použije se od 11. 1. 2009 – čl. 31, skut, ke kt. dojde po vstupu v platnost
- platí mezi všemi čl. státy s výjimkou Dánska
- vztahuje se na mimosmluvní závazkové vztahy:
- následky civilního deliktu
- b.o.
- jednatelství bez příkazu
- předsmluvní jednání
- nevztahuje se: věci daňové, celní a správní
- univerzální použitelnost - bez ohledu na to, zda rozh. právo je právem ČS – čl. 3


OBLIGAČNÍ STATUT a meze jeho použití
obligační statut = PŘ, kt. se řídí závazkový právní vztah
- tento statut se určí na základě kolizní normy
- rozhodné právo, kt. se řídí ZPV s mez. prv. je buď:
- PŘ některého státu určený na zákl. KN
- soubor mezinárodně sjednaných přímých N - je součástí pr.ř. každého sml. státu a je tedy používán jako tuzemské právo"

Poznámka

výška

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29353
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse