Mezinárodní právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva procesního - pojem, prameny - vnitrostátní právní předpisy, mezinárodní smlouvy, vztah vnitrostátních předpisů a mezinárodních smluv, střety mezinárodních smluv. Způsoby úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem - výběr práva - kolizní metoda, jiné způsoby výběru, třídění. Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem, hraniční určovatelé - příklady, struktura, kolizní norma. Statutární teorie, její význam a její překonání - statutární teorie, její překonání. Kvalifikační problém, způsoby jeho řešení - kolize skrytá, problém, řešení, jiné druhy kvalifikací. Zpětný a další odkaz, předběžné, dílčí a následné otázky v mezinárodním právu soukromém - názory na řešení, předběžé otázky a jeich řešení, dílčí otázky a následné otázky. Zásady používání zahraničního práva v České republice. Kolizní úprava způsobilosti k právům a právním úkonům, formy právního úkonu - fyzické osoby - způsobilost k právům, způsobilost k právním úkonům, osobnostní práva, právnické osoby - učení osobního statutu. Kolizní úprava věcných práv - význam místa polohy věci, movité věci, smlouvy. Kolizní úprava pracovně-právních vztahů - kolizní norma. Kolizní úprava závazkových smluv vč. náhrady škody - závazkové smlouvy, změny závazku, smlouvy, náhra škody - určení rozhodného práva, rozsah použití práva rozhodného pro náhradu škody. Kolizní úprava rodinného práva - manželské právo - způsobilost osoby uzavřít, podmínky platnosti, majetkové vztahy manželů, rozvod, vztahy mezi rodiči a děti - určení otcovství, vlastní vztah mezi rodiči a dětmi, osvojení. Kolizní úprav dědického práva - dědický status, příslušnost soudů ČR. Přímé normy, pojem, prameny, uplatnění v právu ČR - pojem, znaky, prameny, uplatnění. Mezinárodní úprava ochrany průmyslových a autorských práv - organizace duševního vlastnictví, ženevská úmluva. Vztahy v mezinárodní přepravě - kolizní úprava, přímá úprava, smlouvy o dopravě. Směnečné a šekové právo - formy směnečného a šekového prohlášení. Postavení cizinců v soukromoprávních vztazích - úprava ZMPS, doložky. Uplatnění nutně použitelných předpisů - výhrada veřejného pořádku. Pravomoc tuzemských soudů ve vztahu k zahraničí - výlučná pravomoc, fakultativní, vynětí. Právní pomoc ve styku s cizinou - pasivní právní pomoc, aktivní právní pomoc, osvědčení o českém právu a superlegalizace. Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí - rozdíl mezi uznáním a výkonem. Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku - rozhodčí smlouva, zásady. Soudní řízení v mezinárodním obchodním styku - vztahy k rozhodčímu řízení. Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů - smluvní teorie, rozsudková teorie. Právo mezinárodního obchodu, pojem, předmět, prameny - pojem, předmět, druhy norem, prameny. Mezinárodní smlouvy - regulace mezinárodními smlouvami, regulace vnitrostátními předpisy, celní unie. Mezinárodní organizace - vládní organizace. Způsoby úpravy právních vztahů vznikajících v mezinárodním obchodu - zvláštní ustanovení obchodnlího zákoníku pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu, smlouva o mezinárodní koupi zboží, smlouvy o mezinárodní přepravě. Právní podmínky podnikání zahraničních osob - zásada rovného postavení. Právní úprava kupní smlouvy v mezinárodním obchodním styku - vídeňská úmluva. Licenční smlouvy - vymezení mezinárodní licenční smlouvy, povinnosti. Obchodní zastoupení v MO - smlouva. Způsoby placení - mezistátní úprava - volnoměnový styk, clearing, soukromoprávní úprava - časová souslednost plateb, způsoby placení,

Obsah

1) Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva procesního
2) Způsoby úpravy soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem
3) Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem, hraniční určovatelé
4) Statutární teorie, její význam a její překonání
5) Kvalifikační problém, způsoby jeho řešení
6) Zpětný a další odkaz, předběžné, dílčí a následné otázky v mezinárodním právu soukromém
7) Zásady používání zahraničního práva v České republice
8) Kolizní úprava způsobilosti k právům a právním úkonům, formy právního úkonu
9) Kolizní úprava věcných práv
10) Kolizní úprava pracovně-právních vztahů
11) Kolizní úprava závazkových smluv vč. náhrady škody
12) Kolizní úprava rodinného práva
13) Kolizní úprava dědického práva
14) Přímé normy, pojem, prameny, uplatnění v právu ČR
15) Mezinárodní úprava ochrany průmyslových a autorských práv
16) Vztahy v mezinárodní přepravě
17) Směnečné a šekové právo
18) Postavení cizinců v soukromoprávních vztazích
21) Právní pomoc ve styku s cizinou
19) Uplatnění nutně použitelných předpisů
20) Pravomoc tuzemských soudů ve vztahu k zahraničí
21) Právní pomoc ve styku s cizinou
22) Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí
23) Rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku
24) Soudní řízení v mezinárodním obchodním styku
25) Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů
26) Právo mezinárodního obchodu, pojem, předmět, prameny
27) Mezinárodní smlouvy
28) Mezinárodní organizace
29) Způsoby úpravy právních vztahů vznikajících v mezinárodním obchodu
30) Právní podmínky podnikání zahraničních osob
31) Právní úprava kupní smlouvy v mezinárodním obchodním styku
32) Licenční smlouvy
33) Obchodní zastoupení v MO
34) Způsoby placení

Úryvek

I.1 Soukromoprávní úprava
I.1.1 Časová souslednost plateb
a) platba předem (avans) – výhodné pro prodejce
b) záloha (akontace)
c) splátky (sjednaný kalendář)
d) následná platba – výhodné pro kupujícího

I.1.2 Způsoby placení
v hotovosti (cash) – někde není dovolena
hladké platby (bankovní převod) – z účtu příkazce na účet adresáta předpokladem je spojení bank
dokumentární platby
- inkaso: jednotná pravidla pro inkasa – revizce = 1995 = mezinárodně doporučený souhrn pravidel. Banka podle přijatých instrukcí obstará platbu nebo vydání dokumentů proti platbě.
- hladké inkaso: není vázáno na obchodní dokumenty
- dokumentární: zcela, nebo zčásti vázáno na finanční dokumenty
- akreditiv: smlouva, v níž se banka zavazuje příkazci.
příjemce musí splnit podmínky
banka avizuje.
Nevýhodou jsou vyšší náklady na placení. Akreditiv – odvolatelný x neodvolatelný (ČR)
potvrzený (+další banka) x nepotvrzený
remboursní – oprávněný obdrží akcept směnky ten může směnku nabídnout bance

Poznámka

Velmi přehledně zpracováno.
Není uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5579
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse