Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Mezinárodní právo - přednášky

Mezinárodní právo - přednášky


Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje přednášky z mezinárodního práva. Nejprve mezinárodní právo popisuje a definuje, poté se zabývá postavením států z hlediska mezinárodního práva. Jmenuje vnitřní státní orgány pro mezinárodní styky, i významné celosvětové organizace, a stručně je charakterizuje.

Obsah

1.
Mezinárodní právo
2.
Mezinárodní postavení států z hlediska práva
2.1.
Suverenita
2.2.
Třídění států
2.3.
Vznik státu a jeho právní důsledky
2.4.
Zánik státu a jeho právní důsledky
3.
Mezinárodní postavení státních orgánů pro mezinárodní styky
4.
Jiné vnitřní orgány pro mezinárodní styky
5.
Právo mezinárodních organizací a orgánů
5.1.
OSN
5.2.
Rada bezpečnosti
5.3.
Hospodářská a sociální rada
5.4.
Rada Evropy
5.5.
NATO
5.6.
EU
5.7.
Ostatní mezinárodní organizace

Úryvek

"Mezinárodní soudní dvůr
Prvním celosvětovým soudem se stal Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti, sídlil v Haagu a působil v letech 1921-1940.
Druhým, dosud působícím celosvětovým soudem je Mezinárodní soudní dvůr v Haagu (může však dle potřeby zasedat i jinde), který byl zřízen po skončení 2.světové války, jako jeden ze šesti hlavních orgánů Organizace spojených národů. Byl ustaven Chartou OSN (právní základ činnosti) jako hlavní soudní orgán OSN.
Mezinárodní soudní dvůr je tvořen sborem 15 soudců, s vysokou mravní úrovní, odborná způsobilost, musí být schopni zastávat funkci nejvyšších soudců ve svých zemích anebo být uznáni za znalce mezinárodního práva. Ve sboru soudců může být současně vždy jen jeden příslušník téhož státu. Jsou voleni ze seznamu osob navržených národními skupinami. Soudci užívají při výkonu funkce diplomatických výsad a imunit.
Mezinárodní soudní dvůr (MSD) je příslušný rozhodovat spory mezi státy a podávat určitým mezinárodním organizacím posudky o právních otázkách, které souvisejí z jejich činností.
Příslušnost MSD se tedy vztahuje na všechny spory, které z něj vznesou státy, jakož i na všechny otázky, které zvlášť předvídá Charta OSN, nebo platné mezinárodní smlouvy a úmluvy. Stranami sporného řízení tedy nemohou být mezinárodní organizace ani vnitrostátní osoby fyzické či právnické.
Řízení před MSD probíhá buď jako sporné, nebo jako posudkové, písemné či ústní.
Dvůr rozhoduje spory mezi státy na základě práva. Bere za podklad svého rozhodování mezinárodní smlouvy, ať již obecné či partikulární, které stanoví pravidla výslovně uznaná spornými stranami, mezinárodní obyčej jakožto důkaz obecné praxe uznávané za právo, obecné zásady právní uznávané civilizovanými národy, soudní rozhodnutí a učení nejkvalifikovanějších autorů jakožto podpůrný prostředek k určování právních pravidel.
Dvůr se usnáší prostou většinou přítomných soudců, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy či předsedajícího. Rozsudek je konečný a bez odvolání, kdy se připouští mimořádně opravný prostředek obnovení řízení.
Stálý rozhodčí soud

Ustavení Stálého rozhodčího soudu předvídala Haagská úmluva o pokojném vyřizování mezinárodních sporů z roku 1899 a její revidovaná verze v roce 1907. V rozporu se svým názvem však není Stálý rozhodčí soud stálým orgánem, pokud jde o složení arbitrů, řízení a judikaturu. Stálá je pouze kancelář (Haag) soudu a seznam arbitrů, z nichž si sporné strany mohou vybrat rozhodce pro konkrétní spor.

Rozhodčí tribunály pro mořské právo

Úmluva OSN o mořském právu z roku 1982 předvídá zřizování dvou typů rozhodčích tribunálů, a to pro spory o výklad a aplikaci mořského práva obecně a pro speciální otázky mořského práva.
Rozhodčí tribunál pro mořské právo se sestavuje tak, že každá sporná strana nejprve jmenuje jednoho rozhodce ze seznamu, jež může být jejím občanem. Zbývající tři rozhodce, ovšem občanů jiných států, jmenuje sporné strany po dohodě ze seznamu rozhodců. Rozhodčí tribunál přijímá rozhodnutí většinou hlasů."

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: www.emuni.cz/moderator/topa/MPV/Mezinarodni_pravo_verejne_-_zvlastni_cast.doc.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15920
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse