Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Mezinárodní právo - přednášky

Mezinárodní právo - přednášky

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o přepis přednášek z mezinárodního práva, kde jsou vysvětleny rozdíly mezi mezinárodním právem soukromým a veřejným, dále je představeno materiální právo a evropské právo jako takové. Opominuty nejsou ani základní instituce Evropské unie a jejich význam na vytváření a praktikování evropského práce.

Obsah

1.
Úvod
2.
Mezinárodní právo veřejné
a) Mezinárodní společenství (MS)
b) Základní charakteristiky MPV
c) Funkce MPV
d) Subjekty MPV
e) Prameny MPV
3- Právo evropské
a) Evropský soudní dvůr a Soud první instance
b) Instituce ES/EU
c) Komise
d) Rada Evropské unie (Rada ministrů)
e) Rada EU x Evropská Rada x Rada Evropy
f) Ombudsman
g) Hospodářský a sociální výbor
h) Výbor regionů
i) Účetní dvůr
j) Evropská centrální banka
k) Evropská investiční banka
4.
Výsady a imunity orgánů ES
5.
Systém práva ES = Komunitární právo
a) Rozdělení
b) Nařízení
c) Směrnice
d) Rozhodnutí
e) Doporučení a stanoviska
6.
Rozdělení pravomocí v rámci ES
a) Legislativní pravomoc
b) Výkonná pravomoc
c) Legislativní proces
d) Procedura spolurozhodování
6.
Financování EU
a) Rozpočtový proces
7.
Vztah komunitárního a národního práva
8.
Evropský systém soudnictví
a) Řízení o porušení smlouvy
b) Posudky ESD
c) Řízení před soudem prvního stupně
9.
Materiální právo
10.
Sbližování práva
a) Sbližování práva obecně
b) Sbližování práva z pohledu ČR
11.
Občanství EU
a) Práva vyplývající z občanství
b) Volný pohyb osob
c) Volný pohyb pracovníků (čl. 34 - 42)
d) Sociální politika

Úryvek

"Rada Evropské unie (Rada ministrů)

Složení: ministři členských zemí EU
Rada není pravidelným/stálým orgánem, má různé složení, podle toho, o čem se jedná. Zástupce musí být svou vládou zmocněn k tomu, aby mohl daný stát zavazovat.
Např. Všeobecná rada – ministři zahraničních věcí
ECOFIN – ministři hospodářství a financí
Zemědělská rada

Rozšířené složení: pokud se jedná o otázkách, které spadají do více resortů. = JUMBO rada

Rada se schází až ve 20 složeních (bylo sníženo)
Neschází se vždy v Bruselu, nýbrž v dubnu, červnu a říjnu jsou setkání v Lucembursku.

Princip rotace – rotace předsednictví unie každých 6 měsíců (1.1. – 30.6. a 1.7. – 31.12.). Původně se vycházelo z abecedního pořadí jmen států v národních jazycích. Tento systém byl opuštěn v roce 1995. Nyní musí být ve třech po sobě jdoucích předsednictvích zastoupena jedna velká země. Rotace je známa až do r. 2006. Platí pravidlo, že po sobě nesmí zasedat nové státy a neměly by po sobě následovat ani dva neutrální státy (tj. ty, které nejsou členy NATO). Rotaci schvaluje Rada jednomyslně s předstihem.

Generální sekretariát – 2500 úředníků
Funkce: zajišťování zápisů z jednání Rady, výborů a pracovních skupin + včasné zveřejnění rozhodnutí Rady v úředním listě EU. Ten vychází ve dvou sériích: L – legislativa, C – sdělení (nezávazné předpisy, oznámení konkurzů).

Výbor stálých zástupců členských zemí – COREPER
- předem rozhoduje otázky,
- hledá řešení různých sporných bodů
- určuje pořad jednání Rady
Dělí se na: COREPER I – zástupci velvyslanců členských zemí – zabývá se technickými otázkami

COREPER II – velvyslanci jednotlivých členských zemí (vedoucí mise členských zemí akreditovaných u EU) – řeší politické otázky

Další výbory:
- Zvláštní výbor pro zemědělství
- Hospodářský a finanční výbor

Rozhodování v COREPERu
- panuje-li v určité otázce shoda, je takový bod označen jako bod A. Rada jej jen formálně schválí, nediskutuje o něm.
- Agenda B – očekává se diskuse i na úrovni Rady ministrů

Rada nemůže rozhodovat izolovaně od Komise, všech jednání se účastní člen Komise

Tři způsoby rozhodování:
a) prostá většina
- každý člen má jeden hlas
- uplatňuje se málo, pouze v procedurálních otázkách

b) kvalifikovaná většina
- chová se jako nadnárodní orgán v rámci prvního pilíře
- případy vymezeny v zakl. Smlouvě
- dochází k vážení hlasů (2-10, po rozšíření: 3-29, ČR 12)
- nyní je potřeba 62 hlasů z 87 (nově: 232 z 321)
- smlouvou z Nice zavedena dvojí většina: členský stát může požádat o ověření, zda kvalifikovaná většina zastupuje 62% obyvatelstva EU
- využívá se zejména v oblastech: zemědělství, rybolov…

c) jednomyslně
- pouze v citlivých otázkách – např. harmonizace nepřímých daní, rozhodování ve II. a III. pilíři
- jedná se spíše o mezivládní úroveň rozhodování
- nebrání mu konstruktivní absence = přestože některá členská země nehlasuje, může být rozhodnuto jednomyslně (max. se však hlasování může zdržet 1/3 členů)

Pravomoc Rady je stále více omezována pravomocemi Evropského parlamentu.
Rada není permanentní orgán. V souvislosti s touto skutečností hovoříme o tzv. Trojce (předchozí, současný a následující předsednický stát). Trojka byla již snížena na Dvojku = předsednickému státu asistuje další stát, který je na řadě. V současnosti tedy Dvojku tvoří Itálie a Irsko. Důvodem je, aby byla zachována kontinuita rozhodování."

Poznámka

Psané v heslech, obsahuje tabulky a schémata.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9344
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse