Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Mezinárodní právo veřejné - přednášky

Mezinárodní právo veřejné - přednášky

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce, sloužící jako úvod do mezinárodního práva veřejného, seznamuje s jeho základními pojmy, otázkami, principy i historií. Otevírá se stručným představením subjektů mezinárodního práva, jeho klíčových institucí a nastíněním historie od starověku po 20. století. Po obecném rozlišení typů právních norem a pramenů seznamuje s právními úkony na mezinárodní úrovni, zásadami výkladu práva a otázkou zodpovědnosti v mezinárodním právu. Závěr si všímá metod řešení sporů mezi státy a právních úprav a institucí sloužících ochraně lidských práv.

Obsah

1.
Úvodní informace o mezinárodním právu
1.1.
Subjekty
1.2.
Svrchovanost
1.3.
Rozdíly oproti vnitrostátnímu právu
2.
Vznik mezinárodního práva
2.1.
Starověk
2.2.
Středověk a novověk
2.3.
Konec 19. století
2.4.
Vývoj po první světové válce
2.5.
Druhá světová válka
3.
Členění smluv a právních norem
3.1.
Mezinárodní právo soukromé
3.2.
Kogentní a dispozitivní normy
3.3.
Soft a hard lax
3.4.
Procesní a hmotné právo
4.
Prameny práva
5.
Smlouvy
6.
Provázanost práva
7.
Jednostranné a vícestranné právní akty
8.
Náležitosti mezinárodního smluvního práva
8.1.
Osob
8.2.
Předmětu
8.3.
Vůle
9.
Projevy vůle států
10.
Interpretace
10.1.
Druhy interpretace
10.2.
Zásady při interpretaci
10.3.
Základní výkladové prostředky
10.3.1.
Autentický
10.3.2.
Systematický
10.3.3.
Teologický
11.
Ukončení platnosti smluv
12.
Zásada tabula rasa
13.
Ochrana investic v zahraničí
14.
Subjekty mezinárodního práva
14.1.
Subjekty
14.2.
Mezinárodněprávní způsobilost
15.
Nezbytné prvky pro vznik státu
16.
Státní příslušnost
16.1.
Originální nabytí
16.2.
Odvozené nabytí
16.3.
K čemu slouží občanství?
17.
Odpovědnost
17.1.
Druhy odpovědnosti
17.2.
Mezinárodněprávní sankce
17.3.
Následky nedodržení mezinárodního práva
17.4.
Jednání s odpovědnostními následky
17.5.
Protiopatření
17.5.1.
Kolektivní
17.5.2.
Individuální
17.6.
Kodifikace odpovědnosti
18.
Řešení sporů
18.1.
Historie
18.2.
Prostředky
18.2.1.
Soudní
18.3.
Způsoby řešení sporů
18.4.
Výhody soudního a arbitrážního řízení
19.
Ochrana lidských práv
19.1.
Dokumenty
19.2.
Instituce
19.3.
ČR
19.4.
Ženevské právo
19.5.
Haagské právo

Úryvek

"Vznik mezinárodního práva
- vzniká spolu se vznikem státu ve starověku
- první smlouvy mezi Egyptem a Chetitskou říší, psáno v akadštině (viz. Žáčková). Smlouva má prvky moderních smluv (preambule apod).
- staří Řekové (řecké státy uzavírají smlouvy mezi sebou navzájem, dále smlouvy s Perskou říší), objevuje se pojem diplomacie (pověřovací listiny, tzv. diplomy) či institut konzulů
- starověký Řím (koncepce spravedlivé války) V Římě existují dva systémy.
- Ius civile (pouze pro právoplatné římské občany)
- Ius gencium („právo národů“ – mezi cizinci a Římany a cizinci navzájem)

K dalšímu rozvoji přispěla španělská teologická škola (do 15. st.) – Francisco de Victoria se svým dílem „Ius intergences“ (Právo mezi národy). Na něj pak navázal Hugo Grocius, který systematicky právo třídil – dílo „Tři knihy o válce a míru“. Na Grocia pak navázali další právníci, kteří učili na Oxfordu, V Anglii Richar Such – pozitivně-právní linie.

Z přirozeně-právních pozic vychází Thomas Hobbes, přirozeně-právní směr vrcholí v 18. a 19.století.

Mezinárodní právo se vyvíjelo postupně, vliv měly významné světové události. Např. Grocius žil v době, kdy v Evropě probíhala 30ti letá a v Nizozemí 80ti letá válka či probíhaly diskuze o svobodném moři. Na základě toho Grocius napsal dílo „Svobodné moře“, kde hájil zájmy volného obchodu a cestování.

Objevují se první konference, na kterých se spory mezi státy řeší jinak, než válečnou cestou.

Další zlom přináší Velká francouzská revoluce, Vídeňský kongres a tzv. Sv. Aliance.

Z našich státníků a právníků lze zmínit např. Karla IV., který uzavíral smlouvy s norimberskými pány či „Mírovou smlouvu“ Jiřího z Poděbrad a jeho aktivity.

Důležité je období konce 19. století, kde vznikají národní státy. Mezinárodní právo ovlivnila i např. bitva u Soltorina, která vedla k úmluvám o válečných raněných. Dále na tuto problematiku navazují Haagské konference, které kodifikovaly válečné právo a byl ustaven stály arbitrážní soud.

U subjektů mezinárodního práva vzniká např. Mezinárodní poštovní unie – hájí zájmy svých členů na mezinárodním poli v daném oboru.

Po 1. světové válce další rozvoj – celá řada mírových smluv, snaha o ochranu skupinových / většinových práv, založení Společnosti národů. Po 1. světové válce rovněž snaha trestat válečné zločiny. (Vilém II. měl být postaven před lipský tribunál).

1928 přijat „Pakt Společnosti národů – tzv. Brian-Kellogův pakt“ zakazující útočnou válku.

2. světová válka vedla k přehodnocení původních koncepcí, neboť se zjistilo, že systém Společnosti národů není moc efektivní.

Byla založena OSN s hlavním úkolem kodifikace a rozvoj mezinárodního práva, což má na starost tzv. Komise pro mezinárodní právo. Jako jedna z prvních přijata „Úmluva o potlačení genocidy“.

Tzv. „Zlaté desetiletí“ v letech 1960 – 1970, kdy bylo přijato mnoho mezinárodních smluv:

- Vídeňská úmluva o diplomatických službách
- Vídeňská úmluva o konzulárních službách
- Vídeňská úmluva o smluvním právu"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Klíčové informace jsou tučně zvýrazněny.
V práci se objevují gramatické chyby a věcné nepřesnosti (záměna jména Grotius za Grocius, Solterino za Soltorino, Briand-Kellogův pakt za Brian-Kellogův).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22416
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse