Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Mezinárodní prostory - právo

Mezinárodní prostory - právo

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vymezení mezinárodních prostorů a jejich odlišení z hlediska právní úpravy od státního území moře - mořské dno, Antarktida, kosmický prostor a nebeská tělesa. Vývoj právní úpravy ve vztahu k moři, kosmu, Antarktidě - volné moře a mořské dno za hranicemi nár.jurisdikce, Antarktida, kosmický prostor a nebeská tělesa. Zákaz přivlastnění mezinárodních prostorů - zákaz přivlastnění volného moře, zákaz přivlastnění mořského dna za hranicemi nár.jurisdikce států, zákaz přivlastnění Antarktidy, zákaz přivlastnění kosmického prostoru, zákaz přivlastnění Měsíce a jiných nebeských těles. Pravomoci státu nad objekty v mezinárodních prostorech (společné znaky, odlišnosti moře, kosmos, Antarktida) - jurisdikce nad loděmi na volném moři, jurisdikce nad umělými ostrovy a zařízeními na volném moři, jurisdikce na mořském dnu, jurisdikce nad kosmickými objekty a osobami v kosmickém prostoru a na nebeských tělesech, jurisdikce nad objekty a osobami na Měsíci a jiných nebeských tělesech, výkon jurisdikce nad stanicemi a osobami v Antarktidě. Vymezení pojmu využívání pro mírové účely a využívání výlučně pro mírové účely (společné a rozdílné znaky ve vztahu k moři, kosmu, Antarktidě). Právní režim Antarktidy (progresivní prvky, zvláštnosti). Mírové využívání kosmického prostoru a nebeských těles (z hlediska zakázané činnosti) - Měsíc a jiná nebeská tělesa, kosm.prostor. Otázka mírového využívání volného moře a mořského dna (z hlediska zakázané činnosti) - volné moře, mořské dno. Nevojenské využívání mezinárodních prostorů - volné moře, kosmický prostor, Antarktida. Společné dědictví lidstva ve vztahu k mezinárodním prostorům (vymezení pojmu, společné a rozdílné znaky v jednotlivých oblastech) - mořské dno, Měsíc, Antarktida. Právní režim pro průzkum a těžbu z mořského dna za hranicemi národní jurisdikce států a na Měsíci - mořské dno, organizace mořského dna, Měsíc. Řešení sporů v mezinárodních prostorech - volné moře a mořské dno, Antarktida, kosmický prostor a nebeská tělesa. Řešení sporů před Mezinárodním tribunálem pro mořské právo. Kontrola nad dodržováním závazků v oblasti mezinárodních prostorů - Antarktida (inspekce, informace, letecká pozorování, monitorování), mořské dno, kosmický prostor a nebeská tělesa, volné moře. Význam kontroly v kosmu a z kosmu, různé metody a prostředky jejího provádění - inspekce, konzultace, poskytování informací, národní technické prostředky kontroly.

Obsah

1.
Vymezení mezinárodních prostorů a jejich odlišení z hlediska právní úpravy od státního území
2.
Vývoj právní úpravy ve vztahu k moři, kosmu, Antarktidě
3.
Zákaz přivlastnění mezinárodních prostorů
4.
Pravomoci státu nad objekty v mezinárodních prostorech (společné znaky, odlišnosti moře, kosmos, Antarktida)
5.
Vymezení pojmu využívání pro mírové účely a využívání výlučně pro mírové účely (společné a rozdílné znaky ve vztahu k moři, kosmu, Antarktidě)
6.
Právní režim Antarktidy (progresivní prvky, zvláštnosti)
7.
Mírové využívání kosmického prostoru a nebeských těles (z hlediska zakázané činnosti)
8.
Otázka mírového využívání volného moře a mořského dna (z hlediska zakázané činnosti)
9.
Nevojenské využívání mezinárodních prostorů
10.
Společné dědictví lidstva ve vztahu k mezinárodním prostorům (vymezení pojmu, společné a rozdílné znaky v jednotlivých oblastech)
11.
Právní režim pro průzkum a těžbu z mořského dna za hranicemi národní jurisdikce států a na Měsíci
12.
Řešení sporů v mezinárodních prostorech
13.
Řešení sporů před Mezinárodním tribunálem pro mořské právo
14.
Kontrola nad dodržováním závazků v oblasti mezinárodních prostorů
15.
Význam kontroly v kosmu a z kosmu, různé metody a prostředky jejího provádění

Úryvek

"2. Vývoj právní úpravy ve vztahu k moři, kosmu, Antarktidě

Volné moře a mořské dno za hranicemi nár.jurisdikce
-historicky nejstarší mez.prostor
-ve starověku snaha přivlastnit si co největší část v.m., zároveň ale známa zásada svobody moře (římští právníci-res communis omnium)
-feudalismus-státy si činí nároky-Benátsko(Adriat.m.), Dánsko, Norsko, Anglie, Esp, Port.
-rozvoj výroby a obchodu-snaha o svobodu plavby a moří – Hugo Grotius-Mare liberum(1609)-moře si nemůže nikdo přivlastnit, ani nad ním nabýt pr.panství; zal. na přir.teorii o vlastnictví-kategorie věcí-r.privata, publica, nullius, communis (moře, tekoucí vody, vzduch); plavba a rybolov společné všem
-H.G.Právo války a míru(1625)-posun-svoboda moře nikoli neomezená-rozlišování svobodného moře a pobřežních vod, zálivy, úžiny; část moře způsobilé být předmětem okupace-vyžaduje faktickou držbu; jezera, řeky mohou být př.veřej.vlastnictví, oceán nelze okupovat; diferenciace na volné moře, pobř.vody, vnitroz.moře, zálivy a úžiny-až do pol.20.století
-Bynkershorek(1737)-vymez. šířku pobř.vod-dostřel pobřežního děla (Galliani-zpřesnění na 3 námořní míle) – také efektivní okupace – ale nikdy se nestalo obecnou normou mezin.práva
-později už nevznášeny žádné větší nároky (19.st.) –rozvíjí se právo pokojného průjezdu
-1930-Haagská kodifikační konference-součástí i diskuse o delimitaci moře-nedošlo ke shodě
-pobřežní moře-Úmluva o pobřežních vodách a pásmu souvislém(1958)-ale neobsahuje šířku-až Úmluva OSN o mořském právu (1982)-12 nám.mil měřeno od čáry odlivu
-kontinentální šelf-Úmluva o kontinentálním šelfu (1958)-pobř.stát má svrchovaná práva výzkumu a využ.přír.zdrojů; Úmluva 1982 – do 200 nám.m., až 350 nám.mil od izobaty 2500 metrů
-výlučná ekonomická zóna-Úmluva 1982 – 200 nám.mil od č.odlivu, pobř.stát má svrch…., ale nesmí si moře ani dno za hranicemi pobř.moře přivlastnit
-pro zónu a šelf se již neuplatň. požadavek efektivity – zal.na přilehlosti a prodloužení pevnin.území
-volné moře-negativní vymezení-co nejsou pobřežní vody nebo vnitrozem.vody státu (Úmluva 58)+ co není zahrnuto v zóně nebo souostrovních vodách souostrovních států (Úmluva 82)
-mořské dno-Úmluva 82 ho označ. jako Oblast, =dno za hranicemi kont.šelfu

Antarktida
-1820-Bellingshausen a Lazarov – 19.st.počátky mezin.spolupráce
-1957/8-Mezinárodní geofyzikální rok
-7 států vzneslo jednostranné nároky-GB-část svých nároků předala NZ a Austr., Fr, Norsko, Arg, Chile-celkem 4/5 území; tituly-prvotní objev,efekt.okupace, územní blízkost
-hrozba konfliktů+potřeba výzkumu Antarktidy – 1958 Konference o Ant.(12 států)Smlouva o Antarktidě (1959)-na dobu neurčitou, po 30 letech možno žádat revize; pro oblast na J od 30.rovnoběžky j.š.; nedotýká se práv týkajících se volného moře(problém plov.ledovců); smlouva zmrazuje nároky, nelze vznést nároky nové; různé kategorie sml.stran (12 sml.států, st.vyvíjející výzk.činnost v Anttyto 2 se účastní Konzultativních schůzek-orgán provádění Smlouvy, jmenují pozorovatele; ost.sml.státy)
-Úmluva pro zachování ant.tuleňů (1972), Úmluva o zachování mořských živých zdrojů Ant.(1980), Úmluva o úpravě činností týkajících se ner.zdrojů Ant.(1988), Protokol o ochraně živ. prostředí Ant.(1991)"

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5819
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse