Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Migrace jako globální jev

Migrace jako globální jev

Kategorie: Politologie

Typ práce: Eseje

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická, Plzeň

Charakteristika: Esej nejprve seznamuje s pojmy globalizace, migrace a krátkodobá a dlouhodobá migrace a objasňuje jejich faktory. Dále se zabývá mezinárodní imigrací proudící do Evropské unie a jejími negativními projevy a imigračním pohybem do České republiky. Nakonec autorka vybízí k tomu, aby si evropské státy vytyčily účinné modely imigrační politiky, jinak budou ekonomicky, kulturně a sociálně přeměněny migranty.

Obsah

1.
Pojem globalizace
2.
Vymezení migrace a migrace z historického pohledu
3.
Krátkodobá a dlouhodobá migrace
4.
Mezinárodní migrace
5.
Imigrace a Česká republika
6.
Vlivy imigrantů na Evropu

Úryvek

"Pojem globalizace je symbolem naší doby. Slyšíme ho prakticky neustále a odevšad,
z televize, novin, rádií, je častým tématem politických a ekonomických diskuzí.
Při snaze najít nějakou všeobecnou definici pojmu globalizace narážíme na skutečnost, že je to prakticky nemožné. A to z toho důvodu, že proces globalizace se táhne všemi oblastmi lidské společnosti a v každé z nich se projevuje jinak a má v ní jiné účinky a důsledky. Globalizace sama o sobě zahrnuje nepřeberně pojmů a můžeme do ní zahrnout ledacos. Globální může být oteplování, politika, problémy lidstva, krize, granty, atd. O přesnou definici globalizace se zde tedy nebudu pokoušet. Ráda bych se zamyslela nad jedním z mnoha aspektů globalizace a to migrací obyvatelstva, která je stará jako lidstvo samo,
ale až v současné době má velmi negativní zabarvení, které je spojeno s všudypřítomným rasismem a xenofobií.

Člověk se ve skutečnosti pohybuje z místa na místo již od doby prehistorické. Důvodem byla nejprve potřeba obživy a nalézaní nových lovišť a později objevné plavby a výpravy. Důležitým faktorem bylo také válečnictví, kdy se vojsko přesouvalo podle aktuálních bitev a bojišť a vojáci často zakládali rodiny a zůstávali v cílové zemi. V současné době důvody migrace nejsou o tolik odlišné, hlavním důvodem stále zůstává potřeba obživy, dále jsou to důvody politické, náboženské a sociologické.

Migrace je chápána jako změna trvalého pobytu. Z tohoto hlediska můžeme migraci dělit na vnitřní a mezinárodní. Vnitřní migrace je migrace uvnitř určitého státu ale za hranice určité administrativní jednotky, zpravidla obce. Dnešním trendem se stává stěhování z venkova do velkých měst, kde jsou lepší pracovní příležitosti, které je ale např. v Čes Často je to však iluze a člověk z venkova je zneužit podobně jako zahraniční imigranti. Ženy a děti k prostituci a muži jako dělníci, pracující za nízkou mzdu v otrockých podmínkách. Dnes také můžeme migraci rozdělit podle doby trvání na krátkodobou migraci či migraci s cílem změnit trvale nebo na delší dobu zemi, ve které žijeme.

Krátkodobá migrace zahrnuje nyní velmi rozšířené a oblíbené cestování, studijní pobyty a pracovní cesty. Tím se člověk v moderní době jakoby navrací k prapůvodnímu účelu migrace a to je potřeba uživit sebe a svou rodinu. Druhý typ migrace neboli migrace s cílem změnit trvale nebo na delší dobu zemi, ve které žijeme zahrnuje uprchlictví z důvodu válečného stavu, náboženské či rasové nesnášenlivosti, migraci z důvodů ekonomických nebo migraci z jiných důvodů, např. ekologické katastrofy. Migrace za prací (teď nemám na mysli služební cesty) se dnes týká hlavně nekvalifikovaných osob z východního bloku, Asie, severní a subsaharské Afriky a Jižní Ameriky. Odhaduje se, že sedm nejbohatších zemí světa (Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, Japonsko, Kanada a USA) má na svých územích asi jednu třetinu světové populace imigrantů. Pracovní migraci lze dělit na různé typy dle trvání - dlouhodobější úvazky, sezónní práce, příhraniční pracovní aktivity atd. Lze sem zařadit i fenomén "brain drain" (odliv mozků), který je pro střední a východní Evropu typický. Tito lidé často v Evropě nebo v USA vykonávají práce, které místní obyvatelé ekonomicky vyspělého světa dělat odmítají. Také výrazně ovlivňují, pokud se rozhodnou v hostitelské zemi zůstat a mít rodinu, průměrný věk daného národa a napomáhají zabránit pozvolnému vymírání vyspělých zemí a zajišťují chod jejich ekonomik . Tito pracující také většinou posílají vydělané peníze domů své rodině ve formě remitencí a tím de facto zlepšují HDP své země. Je otázka, zda bychom „ve vyspělé Evropě“ neměli mírně přehodnotit náš sociální systém a přestat platit sociální dávky občanům ČR, kteří by tuto práci taktéž mohli vykonávat, jen jim chybí vůle. Každá země se nějakým způsobem snaží omezit příliv imigrantů a tím chránit svůj trh. Ale proti tomuto omezení se bouří podnikatelská lobby, protože kde jinde a takhle lacino by sehnali pracovní síly?"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25054
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse