Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Mikrobiologie - laboratorní zprávy

Mikrobiologie - laboratorní zprávy

Kategorie: Mikrobiologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta, Brno

Charakteristika: Laboratorní záznamy ze cvičení předmětu "Mikrobiologie" vyučovaného na Mendelově univerzitě v Brně.
Záznamy obsahují detailní zadání úkolů na vybraná témata, použitý pracovní postup, zpracování a výsledky, diskuze a závěry z výsledků. Součástí záznamů jsou rovněž nákresy vybraných mikroskopických preparátů.

Obsah

1.
Nejdůležitější charakteristiky mikroskopu
2.
Měření mikroorganismů
3.
Barvení bakterií
4.
Morfologie mikroskopických hub I, II
5.
Rozmnožování mikroorganismů – stanovení generační doby kvasinek
6.
Získávání energie u mikroorganismů – etanolové kvašení
7.
Vliv vnějších podmínek na mikroorganismy
8.
Základní rozbor vody a vzduchu
9.
Bakterie vázající vzdušný dusík
10.
Bakterie mléčného kvašení
11.
Smrtící účinek teploty a UV záření
12.
Orientační zkouška antibiotik

Úryvek

"Získaná energie a syntéza mikrobní biomasy
Z řady měření bylo zjištěno, že počet gramů sušiny buněk vytvořených na 1 mol ATP (tzv.
výnosový koeficient YATP) se rovná 10,5.
1 mmol ATP … 10,5 mg sušiny buněk
5,459 mmolu ATO … x mg sušiny buněk
57,319 mg sušiny buněk
Energie získaná při kvašení za daných podmínek a při přepočtu na 60 minut kvašení umožnila
syntetizovat 57,319 mg sušiny nové živé hmoty kvasinek.
Hodnocení měření dalších pracovních skupin
Tabulka č. 3: Hodnoty zjištěné dalšími pracovními skupinami a přepočtené na čas 60 minut
pracovní skupina
počet buněk v
suspenzi
produkce etanolu
[ μl ]
1.109 buněk
produkce etanolu
[ μl ]
I. 5.262.820.513 317,711 → 60,369
II. 5.740.000.000 289,250 → 50,392
III 5.912.250.000 155,976 → 26,382
IV. 5247.500.000 256,650 → 48,910
Porovnáním hodnot dodaných dalšími pracovními skupinami lze usuzovat, že sledované
suspenze kvasinek byly na rozdílných produkčních vrcholech a tedy i přes poměrně shodné
počty buněk v objemu suspenze vyprodukovaly rozdílná množství etanolu.
Tento fakt lze přisuzovat skutečnosti, že bylo-li správně pracováno, tak byly brány v úvahu
počty veškerých buněk v suspenzi (včetně již odumřelých) a tak původní produkce
jednotlivých suspenzí mohli býti ve stejných fázích rozvoje stejné.
V úvahu musí být rovněž brána skutečnost, že se mohlo jednat o suspenze kvasinek na
stejném vývojovém a produkčním vrcholu, ale jejich živná prostředí mohla být o rozdílném
složení, která byla vhodná pro jejich rozvoj, ale nemusela jim poskytovat shodné podmínky
pro produkci etanolu.
Závěr
Po 1 minutě bylo vyprodukováno 2,121 ml CO2. Objem CO2 přepočítaný na 0°C a 760 mm
barometrického tlaku činí 2,025 ml CO2. Teoretická produkce za 60 minut činí 121,516 ml
CO2. Za 60 minut by bylo vytvořeno 5,459 mmolu CO2. Molární množství vytvořeného CO2
= molárnímu množství etanolu 5,459 mmolu CO2 = 5,459 mmolu etanolu. Objem 1 mmolu
etanolu = 58,2 μl. Potom tedy 5,459 mmolu etanolu = 317,711 μl etanolu.
Průměr ze 75 polí Bürkerovy komůrky činil 21,05 buněk. Počet buněk v 1 ml vzorku činil
5.262.821. Počet buněk v celém objemu kultivační tekutiny činil 5.262.820.513. V přepočtu
na dobu kvašení 60 minut vyprodukovalo 5.262.820.513 kvasinek celkem 317,711 μl etanolu.
Počet 1.109 kvasinek by za 60 minut vytvořil 60,369 μl etanolu.
Na tvorbu 5,459 mmolu etanolu bylo spotřebováno 2,729 mmolu glukosy. V přepočtu na 60
minut bylo celkem zkvašeno 491,306 mg glukosy. Z úhrnné rovnice vyplývá, že kvašením
glukosy vzniká ekvimolární množství etanolu a ATP. Potom 5,459 mmolu etanolu je rovno
5,459 mmolům ATP. Populace kvasinek získala 0,169 J chemicky vázané energie.
Energie získaná při kvašení za daných podmínek a při přepočtu na 60 minut kvašení umožnila
syntetizovat 57,319 mg sušiny nové živé hmoty kvasinek."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, grafy a obrázky o rozsahu 15 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28542
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse