Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Mikroekonomie: chování spotřebitele na trhu - výpisky z přednášek

Mikroekonomie: chování spotřebitele na trhu - výpisky z přednášek

Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o souhrn přednášek z Mikroekonomie zaměřené zejména na chování spotřebitele na trhu. Text heslovitě informuje o tržním mechanismu, rovnováze na dokonale konkurenčním trhu, nedokonalé konkurenci, zisku, i formování cen. Dále se zabývá trhem práce, trhem výrobních nákladů a všeobecnou rovnováhou. Práce obsahuje potřebně grafy, včetně podrobných popisů a také vzorové příklady.

Obsah

1.
Úvod do ekonomie
1.1.
Vzácnost
1.2.
Výrobní faktory
1.3.
Dělba práce
1.4.
Peníze
1.5.
Trh (Market)
1.6.
Typy trhů
1.7.
Tržní subjekty
2.
Trh a tržní mechanismus
2.1.
Nabídka
2.2.
Poptávka
2.3.
Cena
2.4.
Konkurence
2.5.
Konkurence dokonalá a nedokonalá
2.6.
Funkce trhu
3.
Chování spotřebitele a formování poptávky
3.1.
Cíl spotřebitele: maximalizace užitku
3.2.
Odvození křivky poptávky za předpokladu přímé měřitelnosti užitku
3.3.
Odvození křivky D za předpokladu neměřitelnosti užitku - indiferenční analýza
3.4.
Změna ceny, důchodu a cen jiných statků
3.5.
Elasticita poptávky
3.6.
Tržní poptávka
4.
Chování výrobce a formování nabídky
4.1.
Produkční analýza v krátkém období
4.2.
Náklady v krátkém období
4.3.
Produkční analýza v dlouhém období
4.4.
Náklady v dlouhém období
4.5.
Celkové, průměrné a mezní příjmy
4.6.
Zisk
4.7.
Optimální výše výstupu firmy (rovnováha firmy)
4.8.
Optimum (rovnováha) dokonale konkurenční firmy
4.9.
Nabídka a bod uzavření firmy v krátkém období
4.10.
Bod zvratu
4.11.
Vliv změn nákladů a ostatních faktorů na nabídku
4.12.
Elasticita nabídky
4.13.
Tržní nabídka
5.
Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu
5.1.
Tržní rovnováha
5.2.
Vliv změn poptávky a nabídky na tržní rovnováhu
6.
Charakter nedokonalé konkurence
6.1.
Nedokonalá konkurence jako ekonomická realita
6.2.
Obecná charakteristika nedokonalé konkurence
6.3.
Hlavní příčiny vzniku nedokonalé konkurence
6.4.
Optimum firmy v nedokonalé konkurenci
7.
Chování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence
7.1.
Monopol
7.2.
Oligopol
7.3.
Monopolistická konkurence
8.
Zisk jako podnět a alternativní cíle firmy
8.1.
Typy firem
8.2.
Chování velké firmy
8.3.
Alternativní cíle firmy
9.
Formování cen na trzích výrobních faktorů
9.1.
Určení cen výrobních faktorů
9.2.
Transferový výdělek a ekonomická renta
9.3.
Poptávka firmy po výrobním faktoru
9.4.
Poptávka firmy po vstupu v nedokonalé konkurenci
10.
Trh práce a trh kapitálu
10.1.
Trh práce v podmínkách dokonalé konkurence
10.2.
Trh práce v podmínkách nedokonalé konkurence
10.3.
Definice kapitálu a trhu kapitálu
10.4.
Nabídka na trhu kapitálu - tvorba úspor
10.5.
Poptávka na trhu kapitálu
10.6.
Rovnováha na trhu kapitálu
10.7.
Výnosy z kapitálu
10.8.
Trhy kapitálových statků
11.
Trh výrobních faktorů a rozdělování
11.1.
Nerovnosti v důchodech a jejich měření
11.2.
Přerozdělovací procesy v ekonomice
12.
Všeobecná rovnováha
12.1.
Efektivnost ve výrobě
12.2.
Efektivnost směny

Úryvek

"3. Chování spotřebitele a formování poptávky

Cíl spotřebitele: maximalizace užitku
- klíčová otázka: jak rozdělit důchod na nákup jednotlivých statků a přitom uspokojit co nejlépe své potřeby?
o poměřování 2 veličin: uspokojení potřeb x náklady
- uspokojení potřeb se měří UŽITKEM (utility)= subjektivní pocit uspokojení ze spotřeby urč. statku (je buď měřitelný nebo ne)

Celkový a mezní užitek
- předpoklad: užitek je měřitelný
- celkový (Total Utility- TU)- vyjadřuje celkovou úroveň uspokojení urč. potřeby
o závisí hl. na objemu spotřebovávaného statku (přímá úměra)
o ovlivněn vlastnostmi a kvalitou statku, subjekt. vztahem spotřebitele ke statku
- užitek je subjektivní, určitý statek může být pro 1 užitečný a pro druhého ne
- mezní (Marginal Utility- MU)- udává o kolik vzroste TU, když se spotřebované množství statku zvýší o 1 jednotku
o
o závisí na významu a intenzitě potřeby (větší potřeba  každá jednotka přináší velký U)a disponibilním množství statku (vzácný statek přináší větší MU)
- TU= součet všech MU
- Zákon klesajícího mezního užitku- MU s růstem spotřebovaného objemu klesá
o největší MU 1. jednotka, každá další menší význam (intenzita potřeb ani vzácnost statku se nemění)  TU roste stále pomaleji
- TU x MU (měřeno v peněžních jednotkách): TU= max. pen. částka, kt. je člověk ochoten za statek dát; MU= pen. částka, kt. je čl. ochoten dát za nákup další jednotky

(schéma)

Odvození křivky poptávky za předpokladu přímé měřitelnosti užitku

Optimum spotřebitele
- optimální množství spotřebitel nakoupí když MU=P
o pokud MU>P  spotřebitel koupí tohoto statku víc ALE protože MU s rostoucím Q spotřeby klesá, tak se to postupně vyrovná (stejně tak MU

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 43 stran. Práce obsahuje schémata, grafy a tabulky.
Práce obsahuje velké množství zkratek, které ji činí nepřehlednou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19037
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse