Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Mikroekonomie - otázky ke zkoušce

Mikroekonomie - otázky ke zkoušce

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázky ke zkoušce pojednávají o mikroekonomii. Patnáct témat je zaměřeno na základní pojmy jako jsou potřeby, trhy, peníze či příjmy a zisk firmy. Následuje objasnění principů tržní rovnováhy a nedokonalé konkurence. Závěr je zaměřen na různé druhy trhu: práce a kapitálu.

Obsah

1.
Potřeby a zdroje
2.
Trh a tržní mechanismus
2.1.
Funkce tržního mechanismu
2.2.
Rovnovážná cena
3.
Analýza chování spotřebitele
3.1.
Užitečnost, mezní a celkový užitek
3.2.
In diferenční analýza
3.3.
Maximalizace užitku
3.4.
Rovnováha spotřebitele
4.
Tržní poptávka
4.1.
Důchodový a substituční efekt
4.2.
Cenová elasticita poptávky
5.
Náklady firmy
5.1.
Produkční funkce
5.2.
Celkový, mezní a průměrný produkt
5.3.
Analýza nákladů
5.4.
Náklady v krátkém a dlouhém období
6.
Chování firmy
6.1.
Vztah příjmů a nákladů
6.2.
Pojetí zisku v ekonomii
6.3.
Rovnováha firmy
6.4.
Bodu ukončení činnosti
7.
Nabídka firmy v podmínkách dokonalé konkurence
7.1.
Definice dokonalé konkurence
7.2.
Odvození nabídkové křivky
7.3.
Reakce firmy na změnu tržní ceny
8.
Rovnováha firmy na dokonale konkurenčním trhu
8.1.
Rovnováha v krátkém období
8.2.
Rovnováha odvětí
8.3.
Příčiny a důsledky jejího narušení
8.4.
Efektivnost dokonale konkurenčních trhů
9.
Nedokonalá konkurence
9.1.
Definování nedokonalé konkurence
9.2.
Příčiny vzniku a základní charakteristika jednotlivých forem nedokonale konkurenčních tržních struktur
10.
Rovnováha monopolu
10.1.
Příčiny vzniku
10.2.
Analýza chování monopolu
10.3.
Důsledky monopolu pro efektivnost trhu
10.4.
Možnosti protimonopolních regulace
11.
Rovnováha oligopolního trhu
11.1.
Příčiny existence oligopolních struktur
11.2.
Utváření rovnováhy
11.3.
Utváření a vlastnosti cen oligopolního trhu
11.4.
Důsledky pro fungování tržního mechanismu
12.
Rovnováha v podmínkách monopolistické konkurence
12.1.
Postavení firem na trhu
12.2.
Rovnováha v krátkém a dlouhém období
12.3.
Neefektivnost trhu monopolistické konkurence
13.
Utváření cen na trzích výrobních faktorů
13.1.
Specifika trhu výrobních faktorů
13.2.
Motivace poptávky a nabídky
13.3.
Teorie mezní produktivity a ceny výrobních faktorů
14.
Trh práce a nezaměstnanost
14.1.
Utváření nabídky a poptávky na trhu práce
14.2.
Příčiny a druhy nezaměstnanosti
14.3.
Zdroje nedokonalosti trhu práce
14.4.
Měření nezaměstnanosti
14.5.
Přirozená míra nezaměstnanosti a její souvislosti
15.
Teorie kapitálu a úroku
15.1.
Pojetí kapitálu v ekonomii
15.2.
Úspory a investice
15.3.
Význam úvěru a úrokové míry pro fungování hospodářství

Úryvek

"9. Nedokonalá konkurence. Definování nedokonalé konkurence. Příčiny vzniku a základní charakteristika jednotlivých forem nedokonale konkurenčních tržních struktur?

homogenní struktura ekon. soutěž firem na trhu jejichž ekonomická síla je podobná
heterogenní struktura e. soutěž firem na trhu jejichž ekonomická sílá je rozdílná, mnohdy jsou ekonomicky nesouměřitelné
kartel dohoda výrobců téže produkce o cenách, rozdělení realizačních trhů, přidělení výr. kvót, firmy si ale zachovávají výrobní a odbytovou samostatnost
trust má podobu akciové spol. , firmy už nejsou samostatné, navenek vystupuje jako jednotná firma založená na kapitálovém spojení, horizontální (spojení firem stejného odvětví), vertikální (po linii výrobní návaznosti – kombinát)
koncern organizační forma spojující formálně nezávislé firmy, které jsou ovládány pomocí finanční kontroly (holding)
kontrolní balík akcií je teoreticky potřebný k ovládnutí akciové spol. (v zásadě je to asi 51%), čím větší počet akcionářů, tím menší % je potřeba
monopol výsadní postavení jednoho výrobce na trhu, neexistují těsné substituty a je nesnadný vstup do odvětví pro jiné firmy, tento výrobce se nemusí podřizovat poptávce
oligopol několik málo firem dodávajících na trh rozhodující část produkce, konkurence jen v omezené míře
tržní segmentace poptávka je tvořena subjekty odlišujícími se koupěschopností i úrovní požadavků na výrobek, proto je možno dosahovat vyšší ziskovosti výrobou různých provedení výrobku v různých cen hladinách , trh se poté rozpadá na luxusní, středně náročný a masový (nebo ještě jemněji)
inovace - technologická = již zavedený výrobek se vyrábí pomocí techniky či technologie nové kvality
- výrobková = nový výrobek (je také více variant)
protimonopolní regulace přítomna téměř ve všech vyspělých ekonomikách ve formě úřadu na ochranu hosp. soutěže, hledá nástroje jak usměrnit monopol (který je úplně neodstranitelný) do přijatelného postavení, nástroji jsou: 1. zákonné normy , 2. daňová politika, 3. vstup státu do podnikání , 4. využívání tržního prostř. k regulaci
rovnováha firmy situace za které firma dosahuje maximálního zisku, vztah mezi D a MC (S)
rovnováha odvětví podstatnou část produkce dodává dominantní firma, ale odvětví právě bodem rovnováhy dovoluje za cenu urč. dominátorem prodávat větší množství (to má dom. vlastním rovnovážným bodem omezeno), což je prostor pro konkurence
monopolistická konkurence forma nedokonkurence, konkurence velké skupiny menších firem na trhu, produkce není identická a produkt je diferencovaný a řada dalších faktorů (značka, reklama atd…) rozkádají poptávku
cenová diskriminace o její odstranění usiluje protimonopolní regulace, je to když firma prodává stejný výrobek různým zákazníkům za různé ceny
neefektivnost NEDOKO monopol prodává za cenz Pm > P* a nabízí množství Qm < Q* , vznikají náklady mrtvé váhy, což jsou části přebytků, které nerealizují zanikájí v důsledku omezení rozsahu produkce, vyšší cena (monopol) snižuje přebytek spotřebitele ve prospěch přebytku výrobce
náklady mrtvé váhy jsou části přebytků, které nerealizují zanikájí v důsledku omezení rozsahu produkce
přebytek spotřebitele výhoda, která vzniká na trhu spotřebiteli, on je ochoten zaplatit na trhu vyšší cenu za menší počet produktů než odpovídá rovnovážnému bodu, při kterém skutečně dojde k nákupu
přebytek výrobce výhoda výrobce, který je ochoten přijmout nižší cenu za menší počet nabízených produktů než odpovídá rovnováž. bodu, při kterém se skutečně realizuje prodej"

Poznámka

Otázky obsahují tabulky a nákresy. Čistý text je cca 23 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24448
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse