Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Mikroekonomie - přednášky

Mikroekonomie - přednášky

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V heslech zpracované přednášky z mikroekonomie od Ing. Jakuba Novotného na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.

Obsah

1.
Mikroekonomie – cíl zkoumání, vztah k makroekonomie a manažerské ekonomice
a) Ekonomie
b) Přístupy k ekonomickým jevům
c) Dělení Mikroekonomie x Makroekonomie podle F. Machlupa
d) Mikroekonomie
e) Metodologický individualismus jako základ ekonomie
f) Rozdíl mezi Mikroekonomií a Manažerskou ekonomikou
2.
Dějiny ekonomického myšlení - stručný přehled
a) Vývoj ekonomického myšlení
b) Merkantilisté
c) Fyziokraté
d) Klasická škola (1776 - 1871)
e) Německá historická škola (19. století)
f) Marginalistická revoluce
g) Neoklasická škola
h) Rakouská škola
i) Institucionalismus
j) Keynesiánská škola
k) Neoklasická syntéza
l) Další školy a směry
3.
Předpoklady, charakteristika a základní principy
a) Předpoklady neoklasické ekonomické teorie – podle Seniora
b) Základní principy
c) Pozitivní x normativní analýza
d) Ekonomický způsob myšlení
e) Výrobní možnosti
f) Výrobní faktory
g) Výnosy z rozsahu
h) Formování trhu
i) Trh
j) Funkce ceny
k) Typy trhů
l) Tržní subjekty
m) Tržní subjekty
4.
Neoklasická ekonomie - chování spotřebitele na trhu výrobků, služeb a formování poptávky
a) Křivka poptávky
b) Důchodový a substituční efekt
c) Růst nominálního důchodu
d) Změna cen ostatních druhů zboží na poptávku
e) Cenová elasticita poptávky
f) Tržní poptávka
g) Agregátní poptávka
h) Chování výrobce na trhu výrobků a služeb
i) Náklady firmy
j) Produkční funkce
k) Fyzický produkt
l) Velikost nákladů
m) Průměrné a mezní N
n) Odvození nákladové křivky v dlouhém období
o) Křivka celkových nákladů v dlouhém období
5.
Chování spotřebitele na trhu výrobků a skužeb a formování nabídky
a) Příjmy firmy
b) Zisk firmy
c) Rovnováha firmy
d) V podmínkách dokonalé konkurence
e) Reakce firmy na změnu ceny
f) Křivka nabídky firmy
g) Bod uzavření firmy
h) Bod zvratu
i) Pokud je odvětví ziskové
j) Posun křivky nabídky
k) Cenová elasticita nabídky
l) Faktory ovlivňující elasticitu nabídky
m) Tržní nabídka
n) Agregátní nabídka
o) Rovnováha na trhu jednoho zboží
p) Tržní rovnováha
6.
Rovnováha na trhu
a) Rovnováha a efektivnost
b) Přebytek spotřebitele
c) Přebytek výrobce
d) Výhody směny
e) Vliv časových pohledů
f) Krátké období
g) Dlouhé období
h) Rovnováha
i) Nedokonalá konkurence
j) Individuální poptávka po produkci jedné firmy v NK
k) Příčiny nedokonalé konkurence
l) Bariéry konkurence
m) Rovnováha NK firmy
n) Příjmy firmy v NK
6.
Typy konkurence
a) Monopol
b) Rovnováha monopolu
c) Lernerův index
d) „Neefektivita“ monopolu
e) Regulace monopol
f) Monopson
g) Oligopol
h) Smluvní oligopol
i) Oligopol s dominantní firmou
j) Monopolní konkurence
k) Monopolní konkurence v krátkém období
l) Monopolní konkurence v dlouhém období
m) Alternativní cíle firmy
n) Manažerské teorie firmy
o) Firma maximalizující obrat - zjednodušení
p) Behavioristické teorie firmy
q) Model zaměstnanecké firmy
7.
Trh výrobních faktorů
a) Trh výrobních faktorů
b) Konstituce ceny
c) Trh výrobních faktorů
d) Cena výrobního faktoru
e) Transferový výdělek a ekonomická renta
f) Pozemková renta
g) Poptávka firmy po výrobním faktoru
h) Příjem z mezního produktu MRP
i) Mezní náklady na faktor MFC
j) Rovnováha dokonale konkurenční firmy
k) Odvození poptávky po výrobním faktoru
l) Změna poptávky firmy
m) Poptávky firmy po vstupu v NK
8.
Trh výrobních faktorů
a) Příklad nabídky v.f. nabídka práce
b) Substituční efekt
c) Důchodový efekt
d) Individuální křivka nabídky práce
e) Rovnováha na DK práce
f) Mzdové rozdíly
9.
Rozdělování důchodů
a) Rozdělování důchodů
b) Skladba důchodů (Y)
c) Koncept nerovnosti v důchodech
d) Nerovnost v pracovních důchodech
e) Nerovnost ve vlastnických důchodech
f) Měření nerovnosti v důchodech
g) Přerozdělování důchodů
h) Vliv přerozdělování na ekonomiku a společnost
10.
Tržní selhání a zásahy státu
a) Tržní selhání
b) Nedokonalá konkurence
c) Externality
d) Záporné externality
e) Kladné externality
f) Veřejné statky
g) Optimální množství veřejného statku
h) Asymetrická informace
i) Důsledky asymetrická informace
j) Mikroekonomická politika státu
k) Státní zásahy
l) Vliv státu na tržní rovnováhu
m) Selhání státu
11.
Teorie podnikatelského selhání
a) Teorie podnikatelského objevování
b) Standardní ekonomické teorie
c) Učebnicová teorie cen
d) Nerealističnost teoretického hlavního proudu
e) Předpoklady rozhodování jednotlivců
f) Podmínky „dokonalé“ konkurence
g) Monopolistická konkurence
h) Nedokonalý model ekonomie
i) Teorie podnikatelského objevování
12.
Institucionální ekonomie - základní charakteristika
a) Institucionální ekonomie – ekonomie člověka
b) Instituce
c) Transakce
d) Institucionální ekonomie
e) Coaseho teorém
f) Teorie smluvních vztahů
g) Limity firmy
h) Efektivní hranice firmy
i) Typy integrací
j) Moderní korporace
k) Formy moderní korporace

Úryvek

"NEOKLASICKÁ EKONOMIE – TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ

Příklad nabídky v.f. Nabídka práce
• zjednodušení – jediným zdrojem příjmů pracovní činnost
• práce na trhu práce/domácí práce X volný čas
• cíl spotřebitele maximalizace užitku
• maximalizace užitku – mezní užitek dodatečné jednotky času je v alternativních využitích shodný

Substituční efekt
• zvyšování mzdové sazby vede ke zvyšování individuální nabídky práce

Důchodový efekt
● další zvyšování mzdové sazby vede ke snižování individuální nabídky práce ve prospěch volného času
Mzdové rozdíly
• nerovnovážné
 vede k přesunu pracovníků
• rovnovážné
 segmentace trhů
 nedostatečná mobilita
 vrozené duševní a tělesné rozdíly
 rozdíl ve vzdělání a praxi"

Poznámka

Pouze heslosvité, doplněné o grafy a vzorce.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7841
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse