Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Mikroekonomie: trh, chování spotřebitele a firmy - přednášky

Mikroekonomie: trh, chování spotřebitele a firmy - přednášky

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek předkládají a vysvětlují vybrané základní pojmy, problémy a poznatky mikroekonomie. První část má podobu obecného úvodu do problematiky ekonomie, vymezují se zde klíčové pojmy a objasňují základní otázky. Další část je věnována tržní ekonomice a mechanismu trhu. Hlavní pozornost zde patří charakteristice a utváření nabídky a poptávky. Třetí přednáška se zaměřuje na chování spotřebitele a formování poptávky, odvozuje se v ní poptávková křivka či vysvětluje pojem elasticity. Poslední část si všímá chování firmy a formování nabídky a zajímá se zejména o konstrukci nákladových křivek. Výklad doprovázejí početné komentované grafy, schémata a tabulky.

Obsah

1.
Základní problémy organizace ekonomiky
1.1.
Ekonomie
1.2.
Základní problémy ekonomické organizace
1.3.
Vstupy
1.4.
Výstupy
1.5.
Zákon vzácnosti
1.6.
Statky
1.7.
Grafická hranice výrobních možností
1.8.
Využití hranice produkčních možností
1.9.
Náklady příležitosti
1.10.
Zákon klesajících výnosů
1.11.
Zákon rostoucích relativních nákladů
1.12.
Metodologie ekonomie
1.13.
Shrnutí
1.14.
Technické možnosti společnosti
1.15.
Mikroekonomie
1.16.
Makroekonomie
2.
Trh a jeho vlastnosti
2.1.
Tržní mechanismus
2.2.
Pravidla tržního systému
2.3.
Schéma oběhu
2.4.
Charakteristika nabídky a poptávky
2.4.1.
Poptávka
2.4.1.1.
Zákon klesající poptávky
2.4.1.2.
Faktory poptávky
2.4.2.
Nabídka
2.4.2.1.
Zákon rostoucí nabídky
2.4.2.2.
Faktory nabídky
2.4.2.3.
Nabízené množství a nabídka
2.4.3.
Rovnovážná a tržní cena
2.4.4.
Tržní rovnováha
2.4.5.
Rovnováha znázorněná pomocí nabídkové a poptávkové křivky
2.4.6.
Vliv změny nabídky a poptávky na rovnováhu
2.5.
Konkurence
2.5.1.
Formy
2.6.
Trhy a funkce trhu
2.6.1.
Dělení trhů
2.6.1.1.
Podle rozsahu
2.6.1.2.
Podle typu
2.6.1.3.
Podle předmětu koupě a prodeje
3.
Chování spotřebitele a formování poptávky
3.1.
Optimum spotřebitele
3.2.
Kardinalistický přístup
3.3.
Ordinalistický přístup
3.4.
Indiferenční mapa
3.5.
Linie příjmu
3.6.
Mezní míra substituce
3.7.
Odvození křivky poptávky
3.8.
Účinek změny důchodu na rovnováhu
3.9.
Účinek změny ceny na rovnováhu
3.10.
Substituční a důchodový efekt
3.11.
Cenová elasticita poptávky
3.12.
Nejvýznamnější faktory ovlivňující elasticitu poptávky
3.13.
Druhy elasticity
3.14.
Vlivy na elasticitu
3.15.
Proměnlivá a konstantní elasticita poptávky
3.16.
Tržní a agregátní poptávka
4.
Chování firmy a formování nabídky
4.1.
Produkční funkce
4.2.
Náklady krátkého období
4.3.
Náklady v dlouhém období

Úryvek

"Trh a jeho vlastnosti
Trh místo, kde se střetává nabídka s poptávkou.
Tržní mechanismus = vzájemné ovlivňování nabídky a poptávky
- Úvod
- Tržní mechanizmus
- Analýza nabídky a poptávky
- Rovnováha nabídky a poptávky
- Konkurence
- Význam trhu

Pravidla tržního systému
Tržní ekonomika je systém založený na směně. Lidé vstupují do vzájemných směnných vztahů. Tyto směnné vztahy mají podobu smluv. Aby lidé směňovali, musí mít elementární jistotu, že se smlouvy dodržují.

Základní pravidla:
- Dodržování smluv,
- Ochrana soukromého vlastnictví
- Volný vstup na trhy

Schéma oběhu

(schéma)

Charakteristika nabídky a poptávky
Poptávka
- Souhrn všech zamýšlených koupí na trhu – celková (agregátní) poptávka – Agregate Demand – AD,
- Individuální poptávkou rozumíme poptávku jediného kupujícího nebo také poptávku po produkci jediného výrobce,
- Dílčí (tržní) poptávkou rozumíme poptávku po jednom výrobku – Market Demand – MD, nebo D
- Vztah mezi cenou a poptávaným množstvím
- Dílčí poptávku značíme d

Zákon klesající poptávky

S rostoucí cenou poptávka klesá!

(graf, tabulka)

Pozadí křivky poptávky – faktory poptávky:
- Průměrný důchod spotřebitelů
- Rozsah trhu (počet domácností)
- Cena a dostupnost jiného zboží
- Preference

Nabídka
- Souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přicházejí výrobci na trh – celková (agregátní) nabídka – Aggregate Supply – AS,
- Individuální nabídkou rozumíme nabídku jednoho výrobce,
- Dílčí (tržní) nabídkou – Market Supply – MS, resp. S rozumíme nabídku jediného výrobku od různých výrobců.
- Vztah mezi cenou a dodávaným množstvím."

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Práce zahrnuje doprovodné grafy, schémata a tabulky, rozsah čistého textu činí cca 13 stran.
V práci se objevují pravopisné chyby a překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22353
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse