Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Mikroekonomie - výpisky z přednášek

Mikroekonomie - výpisky z přednášek


Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje obsáhlé výpisky z přednášek mikroekonomie. Zabývá se teorií spotřebitele, především neoklasickým chováním spotřebitele. Popisuje základní teorie firmy. Seznamuje s trhy výrobních faktorů, zejména s poptávkou firmy po práci a kapitálu, i s trhem práce. Dále se věnuje všeobecné rovnováze. Uvádí nejen efektivnost ve směně a výrobě, ale také výrobně spotřební efektivnost. Pro názornost je vše doplněno množstvím vzorců a schémat.

Obsah

Část - Teorie spotřebitele
1.
Ekonomie jako věda
1.1.
Filosofie vědy a vývoj ekonomie
1.2.
Základní složky vědy
2.
Neoklasický model chování spotřebitele
2.1.
Stavební kameny neoklasického modelu chování spotřebitele
2.1.1.
Množina voleb
2.1.2.
Množina dostupných možností
2.1.3.
Preferenční vztahy
2.1.4.
Behaviorální předpoklad
2.2.
Optimalizační problém spotřebitele
2.3.
Kritika neoklasického modelu chování spotřebitele – sporné body
3.
Rozšíření neoklasického modelu chování spotřebitele
3.1.
Původní vybavení spotřebitele
3.1.1.
Základní pojmy
3.1.2.
Rozpočtové omezení spotřebitele
3.1.3.
Změny linie rozpočtu
3.1.4.
Rovnováha spotřebitele
3.1.5.
Hrubá poptávka, čistá poptávka a čistá nabídka
3.2.
Mezičasový výběr
3.2.1.
Linie tržních příležitostí
3.2.2.
Mezičasové indiferenční křivky
3.2.3.
Rovnováha spotřebitele
3.3.
Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika
3.3.1.
Očekávaný výsledek
3.3.2.
Spravedlivá sázka
3.3.3.
Očekávaný užitek
3.3.4.
Kriterium rozhodování v podmínkách rizika
3.3.5.
Vztah spotřebitele k riziku
3.3.6.
Ochota přijmout spravedlivou sázku
3.3.7.
Snižování rizika
3.3.8.
Pojištění proti riziku
3.4.
Spotřeba volného času
3.4.1.
Aplikace modelu při studiu interakce mezi trhem práce a trhem statků a služeb
4.
Alternativní přístupy k teorii spotřebitele
4.1.
Institucionální přístup
4.2.
Postkeynesovský přístup k teorii spotřebitele
Část - Teorie firmy
5.
Neoklasická teorie firmy
5.1.
Produkce
5.2.
Náklady firmy
5.3.
Optimální velikost závodu
5.4.
Příjmy firmy
5.5.
Nedokonalá konkurence
5.5.1.
Monopol
5.5.2.
Oligopol
6.
Manažerské teorie firmy
6.1.
Baumolův model (1959)
6.2.
Marrisův model (1964)
6.3.
Williamsonův model (1964)
7.
Behaviorální teorie firmy
7.1.
Model R.M.Cyerta a J.G.Marche (1963)
8.
Institucionalistické teorie firmy
8.1.
G.C.Means (1933)
8.2.
J.K.Galbraith
8.2.1.
Teorie vyvažující síly (1952)
8.2.2.
Teorie technostruktury (1967)
9.
Postkeynesovské teorie firmy
9.1.
Model se zalomenou křivkou poptávky
9.2.
M. Kalecki (1939)
9.3.
A. Eichner (1976)
9.4.
P.S.Labini (1956)
Část - Trhy výrobních faktorů
10.
Poptávka firmy po práci a kapitálu
10.1.
Příjmové veličiny
10.2.
Nákladové veličiny
11.
Trh práce
11.1.
Poptávka firmy po práci
11.1.1.
Poptávka firmy po práci - dokonalý konkurent na obou trzích
11.1.2.
Poptávka firmy po práci - nedokonalý konkurent na trhu výstupu
11.1.3.
Poptávka firmy po práci - nedokonalý konkurent na trhu výstupu
11.2.
Nabídka práce
11.2.1.
Prosazování monopolní síly odborových svazů na trhu práce
Část - Všeobecná rovnováha
12.
Efektivnost ve směně
12.1.
Edgeworthův diagram směny
12.2.
Přínosy ze směny
12.3.
Kontraktační (smluvní) křivka
12.4.
Ceny a efektivnost ve směně
12.5.
Problém spravedlnosti a efektivnosti alokace
13.
Efektivnost ve výrobě
13.1.
Alokace vstupů mezi firmy
13.2.
Alokace vstupů uvnitř firmy
13.3.
Efektivní struktura výstupu firmy
14.
Výrobně spotřební efektivnost
14.1.
Celková rovnováha

Úryvek

"4.2 Postkeynesovský přístup k teorii spotřebitele

Charakteristika postkeynesovského přístupu k chování spotřebitele
- realismus ekonomické teorie (nechť k matematickému modelování; nejde jim o predikci, ale o vysvětlení teorie)
- rozhodování v historickém čase (tzn. existuje nevratnost času, nevím co bude v budoucnosti, zohledňujeme zvyky) a v podmínkách fundamentální nejistoty (v podmínkách fundamentální nejistoty se promítá nemožnost cestovat z budoucnosti do současnosti, spotřebitel nezná varianty ani pravděpodobnosti, že něco nastane)
- omezená racionalita spotřebitele (tzv. procedurální racionalita – spotřebitel při rozhodování nekalkuluje, ale řídí se procedurami – pravidly)
- interdisciplinární přístup (otevírá se k sociologii, psychologii, spolupracuje s ostatními vědními discilinami)
- odmítání formálního modelování (nepoužívají je, matematiky téměř nevyužívají)

Procedurální racionalita
- Spotřebitel není dokonale informován a nemůže maximalizovat svůj užitek
- Rozhodování spotřebitele za daných podmínek usnadňují procedury (pravidla):
1. Jestliže je dosaženo uspokojivé řešení, přestaň hledat jiné.
2. Využij současnost a nedávnou minulost jako průvodce do budoucnosti.
3. Předpokládej, že současné hodnocení budoucnosti je správné.
4. Následuj názor většiny.
5. Existují-li příliš nejisté akce, hledej jejich alternativy.
6. Konej tak, abys redukoval velikost nejistoty.
7. Odlož rozhodnutí, je-li nejistota příliš velká.

Úloha potřeb při rozhodování spotřebitele

Teorie motivace (A.H.Maslow)
- spotřebitel se pohybuje v pyramidě podle výše svého důchodu, přičemž nemůže docházet k nahrazování potřeb
- v rámci jednoho patra můžeme statky nahrazovat"

Poznámka

Čistý text 32 dosahuje cca stran. Práce obsahuje schémata. Vzorce jsou vloženy jako grafické objekty.
Pro velké množství schémat byla práce ponechána v původním formátu.
Práce kompilačního charakteru. Čerpá ze zdroje: https://akela.mendelu.cz/~xpiatero/mikro%20II%20/pred.doc; https://akela.mendelu.cz/~xpiatero/mikro%20II%20/prednas.doc.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15773
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse