Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Miroslav Novák a Tomáš Lebeda: Volební systémy v první ČSR, v ČSFR a v ČR

Miroslav Novák a Tomáš Lebeda: Volební systémy v první ČSR, v ČSFR a v ČR


Kategorie: Politologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta, Hradec Králové III

Charakteristika: Práce obsahuje přehledné a srozumitelné výpisky z kapitol knihy Volební a stranické systémy: ČR v mezinárodním srovnání od Miroslava Nováka a Tomáše Lebedy. Zabývá se vývojem českého volebního systému a konkrétně volebním systémem první republiky, změnami po roce 1990 a změnami v roce 2002. Text se věnuje legislativnímu zakotvení jednotlivých volebních systémů, jejich znakům, změnám a úpravám nebo dopadům na stranické systémy.

Obsah

1.
Volební systém první Československé republiky a jeho reformy
1.1.
Úvod
1.2.
Základní principy ukotvené v ústavě
1.3.
Obecná ustanovení volebního zákona
1.4.
Volební systém platný v parlamentních volbách v roce 1920
1.5.
Volební systém platný v parlamentních volbách v roce 1925
1.6.
Diskuse ve vládě nad podobou druhého skrutinia z roku 1920
1.7.
Pozměňovací návrhy k volebnímu zákonu projednávané ústavním výborem 1920
1.8.
Volební reformy ve 20. a 30. letech
1.9.
Závěr
2.
Volební inženýrství v ČSFR a ČR v letech 1990–92
2.1.
Volební inženýrství a volební systémy
2.2.
Volební inženýrství a funkce voleb
2.3.
Volební inženýrství, volby a volební systém
2.4.
Volební inženýrství na příkladu parlamentních voleb v letech 1990–1992
2.4.1.
Struktura Federálního shromáždění a parlamentní soustavy jako celku
2.4.2.
Počet volených poslanců
2.4.3.
Délka volebního období
2.4.4.
Povaha poslaneckého mandátu
2.5.
Základní východiska nových volebních předpisů
2.6.
Otázka zastoupení národnostních menšin
2.7.
Volební formule a konečná podoba volebního systému pro parlamentní volby v ČSFR
2.8.
Novelizace volebních zákonů pro parlamentní volby v roce 1992
3.
Konečná podoba systému pro Poslaneckou sněmovnu: otazníky nad vynucenou úpravou z roku 2002
3.1.
Původní volební systém
3.2.
Nový volební systém
3.2.1.
Volby v zahraničí
3.2.2.
Volební formule
3.2.3.
Uzavírací klauzule
3.2.4.
Počet skrutinií
3.2.5.
Velikost volebních obvodů
3.2.6.
Charakter kandidátních listin
3.3.
Celkové srovnání starého a nového systému
3.4.
Závěr

Úryvek

"VOLEBNÍ SYSTÉM PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY A JEHO REFORMY
Úvod
• mechanismus volebního systému byl dán volebním zákonem (Řád volení do Národního shromáždění)
o byl schválen Revolučním Národním shromážděním spolu s Ústavou jako volební zákon č. 123 Sb. z. do poslanecké sněmovny a dále jako zákon č. 124 Sb. z o složení a pravomoci senátu
o dnešní volební systém do jisté míry navazuje na tradice První republiky
Základní principy ukotvené v ústavě
• Národnímu shromáždění se věnuje druhá hlava Ústavy
• Národní shromáždění bylo složeno ze dvou komor – Poslanecké sněmovny (300 poslanců na 6 let) a Senátu (150 senátorů na osm let)
• všeobecné, rovné, přímé a tajné hlasovací právo
• často ale byly obě komory předčasně rozpuštěny
• aktivní volební právo bylo stanoveno pro PS na 21 let, do Senátu na 30 let, pasivní do PS od 26, do Senátu od 45
• parlamentní systém
Obecná ustanovení volebního zákona
• předlohu volebního zákona vypravovala koalice pod vedením Vlastimila Tusara, jménem vlády ji signoval ministr vnitra Antonín Švehla
• volební zákon na základě systému poměrného zastoupení, multipartismus
• stejný počet poslanců ve všech volebních krajích dle stejného počtu obyvatelstva (bez ohledu na národnostní složení)
o jeden poslanec měl připadnout zhruba na 46 tisíc obyvatel, v Praze pak na zhruba 30 tisíc obyvatel (to proto, že Praha byla považována za sídlo elit národa :-D)
• první část volebního zákona hovoří o rozdělení na kraje
o původně se předpokládalo rozdělení na 23 krajů, to se mnohokrát měnilo
• volební právo a volitelnost
o stanovena volební povinnost a povinnost přijmout volbu za člena Národního shromáždění (osvobozeny byly pouze osoby starší 70 let, osoby tělesně postižené, občané, vykonávající neodkladné pracovní povinnosti, občané vzdáleni 25 kilometrů a více od volební místnost (později změněno na 100), a občané zdrženi neočekávatelnými překážkami)
o z možnosti volit byli vyloučeni občani, kteří byli podruhé právoplatně odsouzeni
o možnost volit pro obě pohlaví
o dále bylo nutné alespoň tříleté státní občanství Republiky československé (začalo platit od roku 1924)
• rozmnožení kandidátních listin bylo financováno ze dvou třetin státem a z jedné třetiny stranou, později půl na půl
• bylo umožněno vytvářet tzv. předvolební koalice – tedy sdružit více kandidátních listin – existovala však pro to mnohá omezení
• bylo zakázáno, aby se uchazeč ucházel o zvolení ve více volebních krajích zároveň
• volby se měly konat vždy v neděli od osmi hodin ráno"

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně nebo podtržením.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50bddbcfc3bb5.zip (33 kB)
Nezabalený formát:
Novak_Lebeda_Volebni_systemy_v_CSR_CSFR_CR.doc (135 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse