Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Miroslav Petrusek: Sociologie a literatura

Miroslav Petrusek: Sociologie a literatura

Kategorie: Sociologie, Literatura

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje detailní výtah z knihy Sociologie a literatura. Věnuje se hodnocení významu sociologie ,literatury v sociologii, podmínkám její existence, i historickému vývoji této disciplíny. Uvádí, jaká je její podstata, jmenuje paradigmata (sociognoseologické a institucionální). Popisuje marxismus v sociologii literatury, podobu české sociologické literatury. Hodnotí význam literárního díla. Řeší problém vážné literatury a filozofie.

Obsah

1.
Vznik sociologie literatury
2.
Podstata sociologie literatury
3.
Paradigmata sociologie literatury
3.1.
Paradigma sociognoseologické
3.2.
Paradigma institucionální
4.
Vývojové souvislosti sociologie literatury
4.1.
Marxismus v sociologii literatury
4.2.
Česká sociologie literatury
5.
Dílo jako informace
6.
Vážná literatura a velké ideje, problém filozofie

Úryvek

"1)paradigma sociognoseologické – vzniklo nejdříve před 200 lety (de Staël) nebo 100 lety (Marxisté). Vychází z teze, že literární dílo je odrazem společnosti a to nejen tím že o dané společnosti v daném čase a místě vypovídá, ale také tím, že je jejím produktem, výsledkem působení sociálních sil.
Spory v rámci tohoto paradigmatu se vedou o to, které sociální síly to jsou. Taine formuluje tohoto: „ literární dílo je důsledkem určitého mravního stavu, který sám je způsoben podmínkami rasy, dějinné chvíle a prostředí“; materialisté hledají souvislost mezi úrovní výrobních sila a charakterem výrobních vztahů dané společnosti a konkrétním literárním dílem. Většina z nich ale zjistila, že relace mezi objektivními společenskými podmínkami a literaturou je složitě zprostředkovávána – společenskou psychologií doby, ideologií…
Sociognoseologické paradigma zdůrazňuje informační relevanci literatury – jako odrazu své doby; vysledovává pohyb společenského myšlení; a zabývá se tématem sociálních funkcí literatury – co vlastně produkuje literatura?

2)paradigma institucionální – vzniklo ve 30. letech, ale rozvinulo se až v letech padesátých. Tvrdí, že literatura je sama společností, je sociální institucí. Pro institucionální orientaci není dominantní dílo, ale celek sociální interakcí, které se na ně váží. Představitel R. Escarpit konstatuje, že předmětem soc literatury nemůže být dílo samo (jak tvrdí sociognoseologická orientace), ale setkávání a někdy střetávání dvou aktů – produkce a spotřeby se všemi sociálními a mravními důsledky.

Oba uvedené přístupy se od sebe evidentně liší svými tématickými dominantami. Na druhé straně je spojuje fakt, že úroveň, kvalita, rozmanitost i sociální funkce literatury jsou mimořádně silně podmíněny tím, jak je literatura vnitřně institucionálně strukturována a jak je tato sociální instituce situována v dané konkrétní společnosti.

Sociognoseologická orientace je silněji spjata s filozofií, estetikou, literární teorií a obecnou sociologickou teorií. Institucionalisté se sbližují s disciplínami jen zdánlivě literatuře odlehlými – sociologie organizace, s teorií a výzkumem sociální stratifikace a mobility, se sociologií masových médií… Oba přístupy se liší, ale nejpodstatnější je jejich závěr. Sociognoseologická orientace chce prostřednictvím studia sociálních souvislostí literární tvorby lépe porozumět literatuře, institucionální koncepce chce studiem literatury jako sociální instituce lépe porozumět společnosti.

Vývojové souvislosti sociologie literatury

Většina humanitních oborů patří do skupiny věd, které se dobrovolně nemohou vzdát svých dějin, aniž by ztratily něco velice podstatného a nezastupitelného ve svém vlastním obsahu. O sociologii to platí ve velké míře. Neznalost díla Marx-Durkheim-Weber je pokládáno za vědeckou nezpůsobilost."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

  1. SMS platba (ČR) 45 Kč

    Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

    Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


    V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

    Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

    1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
    2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
    3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
    4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
    5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
    Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

    Nápověda pro zákazníky Vodafone:

    1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
    2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
    3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
    4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
    5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
    6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
    7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
    Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

    Nápověda pro zákazníky T-mobile:

    1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
    2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
    3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
    4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
    5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
    6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
    7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
    8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
    Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
  2. Platit kartou 38 Kč

    Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

    Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


    Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

    Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

  3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
    Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
    JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
    Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
  4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
    Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
    Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera564
    - na telefonní číslo: 8877
    Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
    SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
    Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
    Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse