Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Místní a regionální společenství v evropském správním prostoru - přednáška

Místní a regionální společenství v evropském správním prostoru - přednáška

Kategorie: Evropská unie, Regionální ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: První část přednášky představuje poradní orgán EU, Výbor regionů. Uvádí jeho úkoly, pravomoci i složení. V další části je charakterizována Rada Evropy, pozornost je věnována jejím aktivitám a složkám. Podrobně popsán je také orgán Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy a dokumenty, které přijal. Poté se práce zaměřuje na přiblížení regionální spolupráce ve střední Evropě, zabývá se důvody této spolupráce a faktory, které ji podpořily. V závěru pak informuje o dvou uskupeních – Středoevropské iniciativě a Visegrádské skupině.

Obsah

1.
Výbor regionů
2.
Rada Evropy
2.1
Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy
3.
Regionální spolupráce ve střední Evropě
3.1
Střední Evropa jako politický region
3.2
Středoevropská iniciativa (CEI)
3.3
Visegrádská skupina = V4, Visegrádská čtyřka
3.4
CEFTA (Středoevropská zóna volného obchodu)

Úryvek

"Rada Evropy
- = mezivládní organizace, založena 1949, sídlo Štrasburk
- sdružuje 47 států, status pozorovatele má 5 zemí (př. USA, Kanada)
- aktivity:
- lidská práva: ochrana lidských práv, demokracie a zákonnosti
- právní otázky: zabývá se harmonizací evropských právních systémů (mezivládní spolupráce, doporučení)
o prioritou je boj proti terorismu, počítačovým zločinům, potírání organizovaného zločinu a praní špinavých peněz
- podporuje rozvoj sociální soudržnosti (cíle zajišťovat náležitou úroveň sociální ochrany, podporovat zaměstnanost, rovné příležitosti, bránit exkluzi a diskriminaci)
o přijata Evropská sociální charta - zaručuje základní soc. práva
- vzdělávání: podporuje rozvoj vyššího vzdělávání, výzkum, vzájemné uznávání kvalifikací mezi státy
- kultura a kulturní dědictví, demokracie
- cílem Rady: dosáhnout větší jednoty členů
- Rada funguje jako ochránce lidských práv a politické fórum
- přijala Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod (1950) (př. právo na život, na ochranu před mučením a nelidským zacházením, na svobodu a bezpečnost, právo na spravedlivý soud, na respektování vlastního soukromého a rodinného života, na svobodu projevu, včetně svobody tisku, myšlení, svědomí a náboženství)
- Československo vstoupilo 1991
- složky Rady Evropy
- Výbor ministrů: = rozhodovací orgán, tvořen 47 ministry zahraničí nebo jejich zástupci, sídlo Štrasburk (velvyslanci/stálí zástupci)
- Parlamentní shromáždění: 636 členů (318 zástupců a 318 náhradníků) ze 47 národních parlamentů
- Kongres místních a regionálních samospráv: zahrnuje Komoru místních samospráv a Komoru regionů
- sekretariát

Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy
- konzultační a poradní orgán: radí Výboru ministrů a Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy ve věcech regionální politiky
- podává zprávy o stavu místní a regionální demokracie, sleduje zavádění zásad Evropské charty místní samosprávy do praxe
- cíle:
- rozvíjet místní a regionální samosprávu, podporovat zapojení veřejnosti
- zastupovat zájmy místní a regionální samosprávy při tvorbě evropské politik
- podporovat zakládání euroregionů
- 2 komory: Sněmovna místních orgánů a Sněmovna regionů
- 315 členů (ze 47 členských států Rady
- kongres se schází 1x ročně ve Štrasburku
- přijaté dokumenty:
- Evropská charta místní samosprávy"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21427
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse