Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Místní poplatky v Praze - bakalářská práce

Místní poplatky v Praze - bakalářská práce

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem bakalářské práce je zmapování stávající zákonné právní úpravy místních poplatků na území hlavního města Prahy a provedení podrobné analýzy výběru místních poplatků a rozboru jejich vymahatelnosti. První, teoretická, část seznamuje se zákonem o místních poplatcích a uvádí obecnou charakteristiku jednotlivých místních poplatků. Druhá část textu je věnována analýze struktury a inkasa těchto poplatků a také se zabývá problematikou jejich vymáhání.

Obsah

1.
Úvod
2.
Právní úprava místních poplatků
2.1
Úvod do problematiky
2.2
Místní samospráva a její ekonomická autonomie
3.
Zákon o místních poplatcích
3.1
Vývoj stávajícího zákona o místních poplatcích
4.
Místní poplatky v Praze
4.1
Samosprávné rozdělení hlavního města Prahy
4.2
Druhy místních poplatků na území hl. m. Prahy
4.2.1
Místní poplatek ze psů
4.2.2
Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
4.2.3
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství
4.2.4
Místní poplatek ze vstupného
4.2.5
Místní poplatek z ubytovací kapacity
4.2.6
Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
4.2.7
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
5.
Analýza výběru místních poplatků v hl. městě Praze
6.
Vymáhání místních poplatků
6.1
Obecná právní úprava v zákoně o místních poplatcích
6.2
Problémy exekuce místních poplatků v praxi
6.3
Analýza vymáhání pohledávek na místních poplatcích v městské části Praha 18
6.3.1
Historie obce Letňany
6.3.2
Analýza vymáhání pohledávek
7.
Závěr
8.
Seznam použitých pramenů a literatury

Úryvek

"1.2 Místní samospráva a její ekonomická autonomie
Ekonomická samostatnost (ekonomická autonomie) představuje jeden ze čtyř základních nepominutelných znaků skutečné místní samosprávy. Podstata obce jako subjektu místní samosprávy totiž spočívá ve vzájemném propojení následujících aspektů:
• osobní aspekt obce (každá obec představuje společenství fyzických osob vystupujících v pozici tvůrců i adresátů místní veřejné správy),
• územní aspekt obce (každá obec má vlastní území, na němž je dána její samosprávná působnost),
• mocenský aspekt obce (každá obec je vybavena pravomocí k tvorbě a výkonu vlastních veřejno-mocenských aktů),
• ekonomický aspekt obce (každá obec je vybavena jistou mírou ekonomické autonomie, samostatně hospodaří, disponuje vlastním majetkem a finančními zdroji).
Již prozatímní obecní zřízení přijaté jako zákon č. 170/1849 ř. z. obsahuje zásadní tezi, podle které základem svobodného státu je svobodná obec. Ekonomická autonomie obcí představuje jeden ze základních pilířů moderního demokratického státu jako státu svobodného. Důležitost místní samosprávy pak spočívá zejména v tom, že tato je nutnou podmínkou pro samostatné, samosprávné rozhodování obcí ve vlastních záležitostech při plnění vlastních úkolů. Místní samospráva jako nestátní subjekt musí být do určité míry nezávislá na finančních prostředcích státu. Právní zakotvení ekonomické autonomie místní samosprávy nalezneme již v ústavním pořádku České republiky, zejména pak přímo v Ústavě České republiky .
Na straně druhé je však třeba zmínit, že rovněž již na ústavní úrovni je ve formě výhrady zákona provedeno nezanedbatelné omezení ekonomické autonomie územní samosprávy. Podle ustanovení čl. 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod totiž daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona. To znamená, že bez ohledu na to, zda budou jednotky územní samosprávy rozhodovat o místních daních a poplatcích při výkonu samospráva nebo při výkonu delegované státní správy (tedy v tzv. přenesené působnosti), vždy bude nezbytným předpokladem výslovné zmocnění ve formě zákona . Zákonný základ pro ukládání místních poplatků představuje pak v České republice v současné době zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích.

2 Zákon o místních poplatcích
Jednotlivé druhy místních poplatků stanoví zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v taxativním výčtu v ustanovení § 1 zákona. Zákon v současné době umožňuje obcím, aby obecně závaznou vyhláškou zavedly následující místní poplatky:
1. místní poplatek ze psů
2. místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
3. místní poplatek za užívání veřejného prostranství
4. místní poplatek ze vstupného
5. místní poplatek z ubytovací kapacity
6. místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
7. místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
8. místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace."

Poznámka

Práce obsahuje velké množství tabulek a grafů. Rozsah čistého textu je cca 19 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20717
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse