Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Mladší školní věk - rozvoj osobnosti a sociálních vztahů

Mladší školní věk - rozvoj osobnosti a sociálních vztahů

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce charakterizuje jedno vývojové období života člověka, mladší školní věk. Zaměřuje se na rozvoj osobnosti a sociálních vztahů. Autor postihuje utváření charakteru dítěte a vývoj zájmové činnosti. Závěr patří informacím o tom, jak si dítě osvojuje morální normy a pravidla chování.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakter
3.
Zájmy
4.
Sociální vztahy
5.
Morální vývoj
6.
Závěr

Úryvek

"Charakter
V mladším školním věku se charakter teprve tvoří, proto je chybou považovat charakterové projevy dětí v tomto věku za stálé. V nižších třídách se charakterové projevy vyznačují nestálostí až protiklady.
Charakter se vyznačuje některými zvláštnostmi. V první řadě je to impulsivnost, která se projevuje sklonem jednat okamžitě pod vlivem bezprostředních impulsů podnětů, bez zvážení všech okolností. Je to způsobeno slabou volní regulací chování a potřebou aktivního vnějšího vybití. Je důležité umět rozlišovat mezi nekázní a impulsivností, a to především ve škole.
Pro tento je typický také celkový nedostatek vůle. Hlavně zpočátku dítě nedovede sledovat vytyčený cíl, aktivně a houževnatě za ním směřovat a překonávat případné překážky. V případě nezdaru ztrácí důvěru ve své schopnosti.
Často se vyskytuje také rozmarnost a tvrdohlavost, což lze vysvětlit nevhodnou rodinnou výchovou. Dítě bylo zvyklé, že doma byla většina jeho přání a požadavků uspokojena, což samozřejmě ve škole možné není. Naopak jsou na něj kladeny určité nároky a dítě se musí naučit obětovat to, co by chtělo, tomu , co musí.
Mezi pozitivní vlastnosti patří dobrosrdečnost, zvídavost, přímost, důvěřivost. Právě tyto vlastnosti ale mohou být velkým nebezpečím při setkání s neznámými a potenciálně nebezpečnými lidmi. Na druhou stranu nám tyto vlastnosti umožňují výchovně působit na pozitivní vlastnosti charakteru.
Zvláštností je napodobování. Děti se snaží napodobovat nejen dospělé a vrstevníky, ale také své hrdiny z knížek, filmů a počítačových her. Je důležité si uvědomit, že dítě nepřejímá jen rysy pozitivní a nevšímá si jen pozitivních vzorů. Snadno „odkouká“ i chování nevhodné, agresivní. Proto by rodiče měli zasahovat do výběru televizních programů, i počítačových her.
Projevuje se také emociálnost. Jejich vnímání, pozornost i představivost jsou zabarveny emocemi. Děti, zejména v první a druhé třídě, nedovedou ovládat své city a kontrolovat jejich vnější projevy. Vše – od radosti po smutek- projevují velmi bezprostředně.
Jsou také emočně labilní a často mění náladu. Schopnost usměrňovat své city a ovládaní nežádoucích projevů se rozvíjí s přibývajícími lety.
Během školní docházky je dítě podrobeno organizované výchovné práci, a směřuje na něj stále větší množství požadavků. Díky tomu se u dětí v různé míře rozvíjí pracovitost, svědomitost i ukázněnost. V případě střetu motivů, jsou už žáci třetí třídy schopni upřednostnit motiv nutnosti, ale někdy stále dávají přednost zábavě. V tomto momentu musí být vychovatel nekompromisní, aby nedošlo k upevnění nežádoucího návyku.
Ve čtvrté třídě už se začíná výrazně projevovat smysl pro povinnost, ačkoliv ještě není zcela upevněn. Může se projevovat jen v některých sférách – například ve vztahu ke kamarádům, či blízkým lidem.
Během mladšího školního věku se také rozvíjí smysl pro humor. Na počátku školní docházky se děti smějí humorným situacím, které předvádí někdo jiný (například klaun v cirkuse), zatímco později dokáží tyto humorné situace tvořit také (příkladem mohou být scénky u táborového ohně). Pokud dítě v tomto věku nápadně smutné a nevyhledává zábavu, značí to nějaký psychologický problém."

Poznámka

Seminární práce z Univerzity Hradec Králové, pro předmět Vývojová psychologie.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20784
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse