Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Mluvnice a sloh - skripta k maturitě

Mluvnice a sloh - skripta k maturitě

Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce formou stručných výpisků a hesel shrnuje problematiku týkající se mluvnice a jednotlivých literárních stylů, v rozsahu středoškolské výuky.

Obsah

1.
Jazyk a získávání informací
2.
Jazyk a racionální studium textu. Zpracování informací.
3.
Původ a vývoj jazyka
4.
Vývoj českých slov
5.
Hláskoslovný a tvaroslovný vývoj
6.
Pravopis
7.
Rozvrstvení jazyka
8.
Význam slova a jeho složky
9.
Nářečí a nadnářeční útvary
10.
Jazyk spisovný a nespisovný. Slohové rozvrstvení jazykových prostředků
11.
Slovní druhy a principy jejich třídění
12.
Pravopis, vztah mezi grafickou a zvukovou stránkou jazyka
13.
Pravopis, vztah mezi zvukovou a gramatickou stránkou jazyka
14.
Mluvnická stavba věty, větné vztahy
15.
Odborný styl - jazyková kultura
16.
Publicistický styl
17.
Úvaha, úvahový postup
18.
Výklad, výkladový postup
19.
Popis
20.
Referát

Úryvek

“Vztah zvukové a grafické stránky jazyka

- fonetika
- hlásky - čtou se pokaždé jinak ([n] - maminka x den)
fonémy - zvukové jednotky schopné rozlišit význam slov nebo tvarů
fonologie - zabývá se fonémy
ortofonie - věda o správné artikulaci hlásek
ortoepie - stanovuje pravidla spisovné výslovnosti

Pravopis, vztah mezi zvukovou a gramatickou stránkou jazyka
Vztah mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka, pravopis
Grafická stránka jazyka
Písmo - soubor grafických značek
Pravopis - ustálené zásady, jak se má písemných znaků používat
- psaný projev má fci: -
a)zaznamenávací
b)vybavovací
Grafém - odpovídá v psaném projevu fonému
Hlavní principy českého pravopisu:
- foném = grafém
- odchylky: i a í = i,y nebo í,ý
ú = ů,ú
ě je variantou grafému e v některých pozicích
foném ch se zaznamenává pravopisnou spřežkou

Pravopis závislý na výstavbě věty:
Úkol interpunkce:
a) označit hranice mezi větnými celky
b)členit větný celek tak, aby byla zřetelná i významová stavba

Tečka, otazník, vykřičník:
a) Vyznačují hranice mezi větnými celky
b) charakterizují větu podle komunikačního záměru pisatele

V souvětí se věty oddělují čárkou, ta se nepíše když:
a) věty jsou spojeny souřadně
b) vztah mezi větami je slučovací
c) věty jsou spojeny spojkami a, i, ani, nebo a to v poměru

Mluvnická stavba věty, větné vztahy

věta = slova, která jsou uspořádaná do uzavřeného celku, tj. slovní vyjádření myšlenky
věta - stránka:
- významová (obsahová)
- formální
- týž obsah lze vyjádřit různou formou
Věty podle obsahu
- oznamovací
- tázací
- rozkazovací
- přací
- zvolací - vyslovíme-li kteroukoli větu jako zvolání
- větná schémata - tvoří systém
Větné vztahy:
1) Poměr slučovací: věty jsou si významově rovnocenné
- spojky: a, i, ani, potom
- také, i-i, ani-ani, hned-hned, jednak-jednak
2) Poměr slučovací: druhá věta stupňuje, zesiluje nebo jinak zdůrazňuje obsah věty první
- spojky: ba, dokonce, ba i, dokonce i, nejen-nýbrž (i), nejen-ale (i)
3) Poměr odporovací: obsah druhé věty se staví proti obsahy věty první
- spojky: avšak, však, nýbrž, jenže, ale ,leč, sice-ale
- někdy též: a
4) Poměr vylučovací: obsah vět se navzájem vylučuje. Buď platí věta první nebo druhá.
- spojky: nebo, anebo, či, buď-nebo, buď-buď, buď-anebo
5) Poměr příčinný: druhá věta vyjadřuje příčinu, důvod nebo vysvětlení obsahu věty první
- spojovací výrazy: neboť, vždyť, totiž
6) Poměr důsledkový: druhá věta vyjadřuje důsledek věty první
- spojovací výrazy: proto, a proto, tedy, a tedy, tudíž, tak, a tak"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12934
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse