Moc

Kategorie: Politologie, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce vymezuje fenomén moci a věnuje se jeho nejrůznějším projevům a oblastem. Zabývá se tak mocenskou povahou státu, otázkou autority, ideologie, války, ale také dělby práce, byrokracie nebo elit.

Obsah

1.
Vymezení pojmu moci
2.
Stát
3.
Autorita
4.
Ideologie
5.
Politická strana
6.
Válka
7.
Vojsko
8.
Dělba práce
9.
Otázka elit
10.
Elita moci a elita vlivu
11.
Byrokracie
12.
Revoluce manažerů

Úryvek

"1.Vymezení pojmu moci
Všeobecně schopnost daného subjektu dosahovat zamýšlené účinky i navzdory odporu protipůsobících sil.
V mezilidských vztazích se moc projevuje jako schopnost určitého subjektu přinutit jiný subjekt k žádoucímu postoji nebo konání, ať už na základě fyzické nebo psychické síly. Mocenský vztah je tedy vztahem podřízenosti určitých jednotlivců nebo skupin jiným. Charakter určité konkrétní moci závisí hlavně na tom, kdo je jejím nositelem, jaké jsou její cíle a jakými prostředky se uskutečňuje.
Politická moc je forma rozhodování o společenských záležitostech v zájmu vládnoucí třídy. Jejím institucionálním představitelem je stát.
Ekonomickou mocí rozumíme schopnost přinutit ekonomické subjekty, aby zaujaly a plnily určité role z titulu specificky ekonomických pozic a aktivit. Ekonomická moc se realizuje formou zisků a odměn, ztrát a trestů apod.
Ideovou mocí je myšlena schopnost utvářet a usměrňovat názory a postoje psychickými prostředky, tj. ideovým působením na rozum, vůli a city lidí.
Mocenská zřízení odpovídají základní potřebě ochrany hmotné i duchovní životnosti skupiny.
M. Weber: „ Moc znamená jakoukoli šanci prosadit v nějakém sociálním vztahu vlastní vůli i proti odporu, bez ohledu na to, v čem tato šance záleží.“ Jde tedy o vztah mezi držitelem moci a tím, kdo je moci podřízen. I aktivní, i pasívní činitel tohoto vztahu může být buď jedinec nebo skupina.
Eubank: „ Mocí nazývá vše, co působí modifikujícím vlivem na cokoli.“
N.S. Timašev: „ Moc je zvláštním druhem sociální interakce. Je to typ interakce, kdy vlna vlivu se šíří jednostranně od poroučejících k poslouchajícím.“ Tam, kde dochází k polarizaci v sociálních skupinách, k tomuto rozdělení na poroučející a poslouchající, mluvíme o mocenských strukturách.
Lze mluvit o moci v širokém, či úzkém slova smyslu :
Moc v širokém slova smyslu, jako např. násilí, rozkaz, trest, chvála, davová sugesce, mrav, konvence, móda, veřejné mínění, tisk, právo, morálka, náboženství, dogma, obřad, reklama, propaganda, prestiž, vláda, vůdcovství, výchova, umění , atd.
Mocí v užším slova smyslu myslíme určitý specifický typ sociální interakce, určitý specifický soubor procesů a prostředků, prostřednictvím nichž jedinec nebo skupina jsou s to, aby vnutili svou vůli jinému jedinci nebo skupině.

2.Stát
Vznik politickomocenské funkce a jejich orgánů je určen zvláštní sociální situací, zvláštní sociální potřebou. Je to potřeba ochrany hmotné i duchovní životnosti skupiny, a ovšem i potřeba řádu, ať je tento řád jakkoli jednoduchý. Jinak by skupina nebyla skupinou, ale chaosem neboť skupina znamená především spojitost určitými vazbami, ať vnějšími, ať vnitřními. Každý jedinec má vrozenou tendenci sebeuplatňování, i sebepodřizování. Neboli je zdrojem moci i zdrojem poslušnosti. Tyto dva prvky jsou u jedince v různém poměru. Kdyby této mocenské tendenci byl ponechán volný průchod, nastal by mezi jedinci boj všech proti všem a životnost skupiny by byla ohrožena. Sociální potřeba řádovosti žádá, aby individuálním rozpínavostem byl uložen objektivní vůlí regulativ, který by činil zadost řádové potřebě skupiny , aby tedy existovala kolektivní autorita, zdroj kolektivní donucovací moci, která by byla s to, aby individuálním rozpínavostem vnutila svou vůli v zájmu skupiny, řádového jejího soužití i v zájmu naplnění kolektivních úkolů tohoto soužití směrem navenek, zvláště v zájmu ochrany tohoto soužití proti rozpínavostem ze strany jiných skupin. Touto kolektivní autoritou, tímto zdrojem kolektivní moci je stát se svými příslušnými orgány reprezentativními. Jde tedy o ochranu proti rozpínavostem niterným i vnějším.
Díváme-li se tedy na skupinu jako na organizaci uspořádanou mocensky , jejíž vztahy potřebují ochrany a regulace kolektivní mocenskou vůlí, mluvíme o státě. Stát je abstraktní výraz, znak za nesmírné množství v jednotu uspořádaných mocenských vztahů mezi jedinci a celkem a mezi celkem a jedinci."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24728
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse