Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Model IS-LM - přednáška

Model IS-LM - přednáška

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vysvětluje makroekonomický model IS-LM. Další část se zabývá trhem peněz a ostatních finančních aktiv, týká se poptávky po penězích a ostatních finančních aktivech, nabídky peněz. Závěrem je odvozena rovnováha na trzích aktiv a statků, model IS-LM - nástroje ovlivňující tuto rovnováhu, tj. odvození rovnovážného důchodu a úrokové míry. Jsou zde také charakterizovány všechny 4 typy nerovnováhy, které mohou nastat. Práce je zakončena efekty fiskální a monetární politiky, zhodnocení jejich účinnosti a vytěsňovací crowding-out efekt, případ pasti likvidity a klasický případ.

Obsah

1.
Model IS – LM
1.1
Základní předpoklady
1.2
Úroková sazba a investiční poptávková funkce
1.3
Sklon křivky poptávky po investicích je závislý na koeficientu b.
1.4
Interakce trhu statků s trhy aktiv
2.
Trh statků a křivka IS
2.1
Parametr b je ovlivněn (makroekonomicky)
2.2
Poptávka po autonomních výdajích
2.3
Odvození křivky IS
2.4
Posuny křivky IS
2.5
Význam IS (implicitně)
2.5.1
Sklon IS Poloha křivky IS
2.5.2
Body ležící mimo křivku IS
3.
Trh peněz a křivka LM
3.1
Poptávka po penězích
3.2
Grafické odvození křivky LM
3.3
Vertikální přímka
3.4
Křivka LM
3.4.1
Sklon
3.4.2
Příčina pozitivního sklonu LM
3.4.3
Přepínací efekt
3.4.4
Poloha
3.4.5
Body ležící mimo křivku LM
4.
Rovnováha na trzích aktiv a na trzích statků IS-LM
4.1
Rovnováha
4.2
Nástroje k dosažení rovnováhy
4.3
Rovnovážný důchod a rovnovážná úroková sazba
5.
Nerovnováha a přizpůsobení
5.1
Formalizace modelu IS-LM
5.2
Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM
5.3
Multiplikátor monetární politiky β
5.4
Vytěsňovací efekt
5.5
Extrémní případy účinnosti fiskální politiky
5.5.1
Past likvidity
5.5.2
Klasický případ
5.6
Velikost vytěsnění je ovlivněna 3 faktory
5.7
Účinnost monetární politiky
5.7.1
Přímé nástroje (administrativní nástroje)
5.7.2
Nepřímé (tržní nástroje)
5.8
Efekty
5.9
Extrémní situace
5.9.1
Past likvidity
5.9.2
Klasický případ
5.10
Účinnost monetární politiky je tedy kriticky závislá na
5.11
Kritéria volby fiskální a monetární politiky a jejich kombinace

Úryvek

“Odvození křivky IS
AD = C + I + G = Ca – b • i + c (Y – TA – t • Y + TR) + Ia –b • i + G
A = Ca – cTA + cTR + I + G
pak
AD = A + c(1-t)Y –bi
→ z této rovnice plyne, že AD je tím větší, čím nižší je i.


rovnice křivky IS, která je ovlivněna úrovní multiplikátoru, výdajů a parametru b.

c(1-t)Y …závislé na výši důchodu B • i …. Závislé na výši úrokové míry

Posuny křivky IS
1. ↑ G, TR
2. zvyšuje se podnikatelská důvěra ↑ I
3. Zvyšuje se spotřebitelská důvěra ↑ Ca
4. ↓ TA

Východiskem jsou 2 pod sebou vložené obrázky (pod tímto textem). Na osu x nanášíme Y, na osu y prvního obrázku nanáším AD a na druhou y nanáším úrokovou míru. Jelikož je to keynesiánské, nanášíme také osu 45stupňů.
Předpokládejme, že je úroková míra i1 a té odpovídající přímku. Na horní obrázek nanesu úroveň autonomních výdajů odpovídajícím úrovni úrokové míry i1 – A-bi1, sklon je dán zohledněním mpc a t. dostaneme průsečík v bodě E1 – bod rovnováhy – při úrovni výstupu Y1, ten přeneseme na dolní obrázek. Kombinací úrokové míry a důchodu, dostanu bod rovnováhy.
Dojde-li k poklesu úrokové míry na i2 , budeme pokračovat stejně jako předtím. Autonomní výdaje vzrostou na A-bi2 a dostanu nový rovnovážný bod – nemění se mpc ani t – přímka je rovnoběžná s původní přímkou – dostanu výstup Y2.
Body pak spojím a dostanu přímku – tj. křivku IS.

Nedochází k nerovnováze mezi AD a dosaženou úrovní výstupu. Nedochází k přebytku, ani k nezamýšlenému prodeji zásob.

(graf)

Význam IS (implicitně)
1. sklon IS
 vycházíme z obr. a předchozího odvození, křivka IS má negativní sklon
 sklon je ovlivněn multiplikátorem a parametrem citlivosti investic na úrokovou míru. (obr.2); Změna multiplikátoru se promítne na sklonu AD tak, že je křivka AD více strmá. Vznikne nová úroveň rovnovážného výstupu. Nakonec zjistím, že změnou těchto parametrů dojde k posunutí sklonu křivky IS – nevznikne rovnoběžka! Změna multiplikátoru se promítne do změny sklonu křivky IS a to tak, že je plošší než původní křivka IS.
 Bude-li parametr b nabývat malé hodnoty, bude křivka IS strmá, Bude-li nabývat velké hodnoty, bude křivka IS plochá.
 Bude-li multiplikátor nabývat velké hodnoty, bude křivka IS plošší, bude-li multiplikátor nabývat malé hodnoty, bude IS strmá.

(graf)

2. poloha křivky IS
 ovlivňují ji autonomní výdaje a jejich výše
 zvýšením autonomních výdajů se křivka IS posune doprava nahoru "

Poznámka

Obsahuje grafy. Čistý text dosahuje cca 14 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14142
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse