Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Modelování hydraulických úloh pomocí programu FEFLOW

Modelování hydraulických úloh pomocí programu FEFLOW

Kategorie: Vodní hospodářství, Geologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova Přírodovědecká fakulta, Praha 2

Charakteristika: Práce obsahuje čtyři protokoly uvádějící do problematiky konstrukce modelů pomocí programu FEFLOW. Protokoly sestávají ze zadání úloh, formulací koncepčních modelů, řešení, výsledků i diskuzí. Součástí je rovněž několik obrázků k doplnění.

Obsah

1.
Úloha č. 1
1.1.
Zadání
1.2.
Koncepční model
1.3.
Řešení
1.4.
Výsledky a diskuze
1.5.
Závěr
2.
Úloha č. 2
2.1.
Zadání
2.2.
Koncepční model
2.3.
Řešení
2.4.
Výsledky a diskuze
3.
Úloha č. 3
3.1.
Zadání
3.2.
Koncepční model
3.3.
Řešení
3.4.
Výsledky
3.5.
Závěr
4.
Úloha č. 4
4.1.
Zadání
4.2.
Koncepční model
4.3.
Řešení
4.4.
Výsledky
4.5.
Diskuze
4.6.
Závěr

Úryvek

"Úloha č. 1
Pískovcový aquifer s vodorovným nepropustným podložím je horizontálně omezen dvěma rovnoběžnými nepropustnými stěnami (skalním masivem) a dvěma rovno¬běžnými přímými kanály. Vzájemná vzdálenost nepropustných stěn je 1000 m, vzdálenost kanálů je 1600 m. Hladina vody v jednom kanálu je 10 m a ve druhém 12 m nad nepropustným podložím. Hydraulická vodivost je konstantní a je rovna 5 x 10-5 m s-1.
H = 10 m H = 12 m
Obr. 1.1

Obr. 1.2
a) Určete průběh volné hladiny podzemní vody v aquiferu.
b) Určete průtok podzemní vody protékající z jednoho kanálu do druhého.
c) Při dlouhotrvajícím dešti o konstantní intensitě se hladina podzemní vody v bodě A (v geometrickém středu aquiferu) ustálila na hodnotě o půl metru vyšší, než byla hodnota zjištěná v tomto bodě v úkolu A. Určete intensitu srážek.
d) Do bodů B (1100, 500), C (1300, 500) a D (1100, 200) postupně umísťujeme studnu, ze které čerpáme takové množství vody, abychom hladinu ve studni udrželi ve výši 9 m nad nepropustným podložím. Určete, jaké bude v jednotlivých případech čerpané množství.

Koncepční model
Pro úspěšné řešení zadání je nejprve třeba formulovat koncepční model, podle kterého bude mít úloha jedno jednoznačné řešení.
Úkolem je vyřešit čtyři konkrétní hydraulické problémy v pískovcovém akviferu s volnou hladinou, který je ohraničen vodorovným nepropustným podložím, horizontálně dvěma nepropustnými rovnoběžnými stěnami a dvěma rovnoběžnými přímými kanály. Vzdálenost nepropustných stěn je 1000 m, vzdálenost kanálů potom 1600 m. Kanály mají hladinu vody 10 a 12 m nad nepropustným podložím a hydraulická vodivost je v celé oblasti konstantní s hodnotou 5.10-5 m.s-1. Jedná se o homogenní izotropní prostředí.
Pro řešení úlohy není potřeba zadávat počáteční podmínky, jelikož se jedná o stacionární problém. Okrajové podmínky je zapotřebí zadat, a to konkrétně těchto 6 v případě úloh a, b:
Na hranici s horizontálním nepropustným podložím, na horní hranici akviferu a na obou protilehlých stěnách vzdálených 1000 m jsem zadal podmínky druhého typu (= nulový průtok). Pro kanály, vzdálené od sebe 1600 m, jsem zadal podmínky prvního typu (= hydraulická výška 10 m pro kanál vlevo a 12 m pro kanál vpravo).
Pro úlohu c je potřeba upravit podmínku průtoku horní hranicí modelového kvádru na nenulový.
V úloze d se pro jednotlivé vrty - body (B, C a D) musí definovat množství vody, které čerpáme z těchto vrtů a které zajistí ustálení hladiny vody v nich v určité výšce od nepropustného podloží. Je tedy třeba přidat další podmínku druhého typu."

Poznámka

Součástí práce je několik obrázků, rozsah čistého textu činí cca 11 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25292
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse