Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Modely vzdělávací politiky ve vybraných státech EU

Modely vzdělávací politiky ve vybraných státech EU

Kategorie: Evropská unie, Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text obsahuje popis školských systémů ve vybraných zemích v EU. První kapitolu každého systému tvoří stručná charakteristika země po stránce geografické, hospodářské, politické a kulturní. Další kapitoly postihují hlavní cíle a principy vzdělávacího systému, jeho řízení a financování. Důraz je kladen na popis jednotlivých vzdělávacích stupňů, od předškolní výchovy až po školství vysoké. Hlavní pozornost je přitom soustředěna na školství základní a střední, zvláště všeobecné vzdělávací.

Obsah

0.
Úvod
1.
Belgie
1.1.
Stručná charakteristika země
1.2.
Cíle a principy vzdělávacího systému
1.3.
Řízení a financování školství
1.4.
Struktura školského systému
1.4.1.
Základní školství
1.4.2.
Střední školství
1.4.3.
Speciální školství
1.4.4.
Vysoké školství
2.
Francie
2.1.
Stručná charakteristika země
2.2.
Cíle a principy vzdělávacího systému
2.3.
Řízení a financování školství
2.4.
Struktura školského systému
2.4.1.
Předškolní výchova
2.4.2.
Základní škola
2.4.3.
Střední škola
2.4.4.
Vysoké školství
3.
Švédsko
3.1.
Stručná charakteristika země
3.2.
Cíle a principy vzdělávacího systému
3.3.
Řízení a financování školství
3.4.
Struktura školského systému
3.4.1.
Předškolní výchova a vzdělávání
3.4.2.
Školní vzdělávání
3.4.3.
Vysoké školy
4.
Česká republika
4.1.
Charakteristika změn v českém školství po roce 1989
4.2.
Současné problémy českého školství
4.3.
Školský systém v ČR
5.
Vzdělávání a školství v EU
5.1.
Maastrichtská smlouva
5.2.
Vývojové trendy ve vzdělání
6.
Závěr

Úryvek

"FRANCIE

I. Stručná charakteristika země

Francie je největší západoevropskou zemí sousedící s Belgií a Lucemburskem, na východě s Německem a Švýcarskem a Itálií a na jihu se Španělskem a Andorou. Francie je nejrozmanitější zemí v Evropě. Ve středu jižní poloviny země se zvedá Centrální masiv, na jihovýchodě a jihozápadě se táhne pohoří Alp a Pyrenejí. Hlavním náboženstvím je katolické, jen asi 2 % obyvatel se hlásí k protestantům a 1 % k izraelitům. Úředním jazykem je francouzština. Ve školách se však vyučuje také nářečí daného regionu.
Francie je republikou v čele s prezidentem voleným na 7 let. Administrativně se dělí na 96 departmentů, včetně 2 korsických. Dalších 5 departmentů, 3 zámořská teritoria a 2 území se zvláštním statusem má mimo Evropu. Každý department se dělí na okresy a ty dále na kantony.
Hlavním městem Francie je Paříž.
Hospodářství je velmi vyspělé. Opírá se o bohaté zdroje nerostných surovin a o vyspělý průmysl. K prosperitě hospodářství přispívá hustá dopravní síť, a to silniční, železniční, letecká i vodní.

II. Cíle a principy vzdělávacího systému

Francouzské školství je založeno na řadě principů, některé byly inspirovány již Velkou francouzskou revolucí v roce 1789. Tyto základní principy jsou:
• Svoboda vzdělání
• Rovnost vzdělávacích šancí
• Školní povinnost – škola je povinná pro všechny děti od 6 do 16 let
• Bezplatnost
• Respektování heterogenity osobností žáků
• Světskost – náboženská výchova není součástí školních osnov, ale může být realizována mimo školu
• Decentralizace

III. Řízení a financování školství

Správa řízení školství patří do pravomoci ministerstva školství. 3koly ve Francii jsou státní a soukromé. Soukromé školy mohou získat státní podporu a jsou pod státním dohledem. Vzdělání na státních školách je poskytováno bezplatně. Státní školy jsou financovány částečně místním společenstvím, částečně státem.

IV. Struktura školského systému

Francouzský školský systém je vybudován na 3 základních stupních: základní školství, střední a vysoké školství. Každý stupeň se dělí na cykly a každý cyklus se dále člení na jednotlivá období podle funkce a zaměření školy."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18651
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse