Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Moderní soudobé manažerské přístupy

Moderní soudobé manažerské přístupy

Kategorie: Inovační management, Management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje rozsáhle zpracovaný okruh ke zkoušce zaměřený na moderní soudobé manažerské přístupy. Probrány jsou základní pojmy, východiska, principy, problémy a otázky managementu změn, reengineeringu, řízení vztahů se zákazníky, procesního přístupu, managementu znalosti a managementu rizika. Zbylou část otázky naleznete na Moderní soudobé manažerské přístupy, globalizace, organizační projektování.

Obsah

1.
Management změn
1.1.
Základní pojmy
1.2.
Východiska managementu změn
1.2.1.
Teorie inovací
1.2.2.
Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví
1.2.3.
Dimenze změn
1.2.4.
Impulz ke změně
1.2.5.
Typy změn
1.3.
Management změn
1.3.1.
Určení potřeby změn
1.3.2.
Příprava a realizace změn
1.3.3.
Přijetí a stabilizace změn
1.4.
Přístupy trvalého zlepšování
1.4.1.
Demingův zlepšovací cyklus
1.4.2.
Postupy zlepšování
2.
Reengineering
2.1.
Východiska
2.2.
Úrovně
2.3.
Atributy posunů
3.
Řízení vztahů se zákazníky
3.1.
Vymezení
3.2.
Pojetí CRM
3.2.1.
Charakteristiky
3.2.2.
Vývojová stádia
3.2.3.
Přínosy
3.2.4.
Strategie vztahů se zákazníky
3.2.4.1.
Stratifikace
3.2.4.2.
Typy strategických postupů
3.2.4.3.
Strategické přístupy
3.2.4.4.
Akční plány CRM
3.2.4.4.1.
Orientace na zákazníky
3.2.4.4.2.
Komunikace se zákazníky
3.2.4.4.3.
Informační zabezpečení
4.
Procesní přístup
4.1.
Základní pojmy
4.2.
Východiska procesního přístupu
4.2.1.
Proces
4.2.2.
Úlohy
4.2.2.1.
Identifikace procesů
4.2.2.2.
Nové formování procesů
4.2.2.3.
Stabilizace procesů
4.2.2.4.
Zlepšování procesů
4.3.
Pojetí přidané hodnoty z pohledu managementu procesů
4.3.1.
Ekonomický a procesní pohled
4.4.
Důsledky procesního řízení v oblasti organizační architektury
5.
Management znalosti
5.1.
Základní pojmy
5.2.
Explicitní a tacitní znalosti
5.2.1.
Vymezení
5.2.2.
Proces konverze jedné dimenze znalosti ve druhou
5.3.
Trh znalosti
6.
Management rizika
6.1.
Základní pojmy
6.2.
Pojetí rizika a managementu rizika
6.2.1.
Rizika a jejich klasifikace
6.3.
Management rizika
6.4.
Proces managementu rizika
6.4.1.
Vymezení kontextu a cílů managementu rizika
6.4.2.
Stanovení významnosti rizika
6.4.3.
Přístupy ke snižování rizika
6.4.4.
Monitorování a prověřování systému managementu rizika
6.5.
Implementace managementu rizika do podnikové praxe

Úryvek

"1. MANAGEMENT ZMĚN
- Změny jsou nevyhnutelným projevem reality
o Vše se vyvíjí nebo minimálně podléhá proměnlivosti
o Změna je ve své podstatě nepřetržitý proces
o Tempo realizace změn se v současnosti zrychluje

Základní pojmy
• Změna/ inovace = pozitivní ale i negativní kvantitativní či kvalitativní posun prvků ekonomického organismu nebo vztahů mezi nimi
o Změna věcná – na výrobky, služby nebo technologie
o Změny řízení – přístup managementu
• Management změn (management of change MoC) = směr managementu spočívající jednak v připravenosti reakcí na vnější či vnitřní podněty a jednak zaměřený na iniciaci změny, její pružnou přípravu, realizaci a využívání
o objevil se až v průběhu 70.let
• Invence = kvalitativní změna ve struktuře vědění jednotlivce nebo společnosti

VÝCHODISKA MANAGEMENTU ZMĚN
- Kořeny managementu změn tvoří teorie inovací – jejím představitelem je Rakušan J.A. Schumpeter
o Inovace narušují existující rovnováhu a opět ji navozují, ovšem na kvalitativně vyšší úrovni
o Český představitel teorie inovací je František Valenta – jednotlivé změny se od sebe liší nejen svým charakterem ale i svou úrovní
 Přírůstkové inovace - 3. až 6. řádu
 Radikální inovace – 7. až 9 řádu

 prostá kvantitativní změna = změna v množství jednotlivého činitele – 3.řád
 adaptační změna = změna při níž se uplatňuje pokrok ve vzájemném přizpůsobení věcných faktorů a kvalifikace pracovníků – např. úprava v konstrukci výrobního zařízení aby bylo možno ho lépe využívat pro výrobu – 4.řád
 nová varianta = změna jedné nebo několika funkcí elementů firmy – 5.řád
 nová generace = skupina změn, při nichž progresivně překonáváme jednotlivé parametry a funkční vlastnosti, měníme rozhodující funkce, ale zachováváme původní koncepci – 6.řád
 nový druh = změna dosavadních parametrů, konstrukční i funkční koncepce – 7.řád
 nový rod = pokud je základní princip překonán novým principem, jde o inovaci - 8.řád
 nový kmen = změna principu – 9.řád

- původnost vědění měříme stupněm invence
o jako nultý stupeň lze charakterizovat akceptaci= převzetí poznatku beze změny
o vyšší stupeň invence je imitace řešení = změna ve struktuře vědění na základě napodobení
o transformace/implementace = změna na základě analogií s oblastmi, které nejsuo příbuzné z hlediska obsahu dané invence
o absolutní invence = změna,která není z hlediska místa či času, ani obsahu či formy srovnatelná s jinou změnou ve struktuře vědění

- inovace = změny, ke kterým dochází v reálných strukturách a jež splňují podmínku novosti
- invence = změny ve struktuře vědění

- realizace kvantitativních změn vyžaduje pouze schopnost člověka změnu uskutečnit
- realizace kvalitativních změn vyžaduje jejich přípravu, prosazení a tvůrčí lidskou aktivitu, která produkuje nové vědění a poznatky
o vyžaduje tedy ještě informaci o věcném obsahu změny, která je výsledkem nového poznání
o poznání probíhá v rovině empirické a teoretické
o empirickou cestou jsou poznatelné zejména zjevné, vnější jevové formy a projevy
 zdrojem empirického poznání je bezprostřední praxe
 soubor empirických poznatků získaných z praxe vytváří reálnou základnu pro teoretické bádání"

Poznámka

Součástí práce jsou schémata a skenovaný text o rozsahu cca 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25241
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse