Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Moderní společnost a její kontexty

Moderní společnost a její kontexty

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá problematikou moderní společnosti a jejími kontexty. Definuje pojem modernizace, modernity, i samotné moderní společnosti. Věnuje se postindustrialismu a postmodernismu. Popisuje globalizaci a její problémy. Zmiňuje technický rozvoj a sociální změny v moderní společnosti.
1. Modernizace, modernita, moderní společnost
2. Postindustrialismus a postmodernismus
3. Globalizace a globální problémy
4. Společnost a příroda; společenské aspekty soudobé ekologické krize
5. Technický rozvoj v moderní společnosti a názory na něj
6. Sociální změna

Úryvek

"1) Lineární pojetí změny
-inspirace evolucionismem
-vývoj chápán progresivně
-ovlivnění osvícenstvím

Luis Morgan – hlavní faktor lineárního vzestupného vývoje jsou technologie
-3 stádia vývoje lidstva (dle toho, jakou techniku společnost má):
-1) divošství
-2) barbarství
-3) civilizace
-všechny úrovně mají ještě podstádia (vyšší, střední, nižší)

Karl Marx – materialistické pojetí dějin
-společensko-ekonomické formace – jejich charakter určuje výrobní způsob dané společnosti (VS + VZ)
-antický/asijský VZ, feudální, kapitalistický, socialistický/komunistický

Comte – zákon tří stádií:

-1) teologické stádium
-fetišismus, polyteismus, monoteismus
-svět vykládán empiricky nepodloženými nadpozemskými bytostmi mimo tento svět
-duchovní vůdci: kněží, světští: vojevůdci
-2) metafyzické stádium
-věděni o světě v rovině úvah o podstatě jevů, převládá i nadále představivost nad pozorováním
-duchovní vůdci již také filosofové, světská moc právníci
-3) pozitivistické stádium
-vědění založeno na pozorování vědeckými metodami, duchovní vůdci spol. vědci
-základ všech aktivit výroba
-všechna 3 stadia mohou v jedné mysli existovat naráz, např. ve vztahu k různým vědám

Spencer

-společnosti jednoduché, dvojitě složené a trojitě složené
-jednoduché- primitivní společnosti, sociálně homogenní, nevyvinutá specializovaná vládnoucí vrstva
-v průběhu evoluce dojde k vytvoření třech funkčních subsystémů: funkce operativní (výživa organismu), funkce distribuční (zprostředkovávání důležitých statků a informací mezi různými částmi systému), regulační subsystém (slaďuje vztahy mezi částmi systému)
-společnosti dvojitě a trojitě složené tyto funkce dále diferencuje

Durkheim

-mechanická a organická solidarita
-přechod od mech. k org. solidaritě výsledkem rostoucí dělby práce
-mechanická solidarita – trestající charakter práva, podobnost částí, nediferencované, stejné rituály, společnost koherentní
-všichni členové integrováni přímo do společenského celku bez jakýhkoli zprostředkujících článků
-jednotlivci nesledují své vlastní zájmy, jsou plně podřízeni zájmům společnosti, jež zcela mechanicky respektují
-jedinec je kolektivní bytostí
-solidarita organická – nahrazení oslabující mechanické solidarity
-diferenciace individuí
-jedinec již není integrován do spol. bezprostředně, ale skrze svou účast na činnosti některé ze specializovaných částí, z nichž se společnost skládá
-vyžaduje nutně kooperaci individuí"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14559
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse