Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Molekulová nanotechnologie

Molekulová nanotechnologie


Kategorie: Fyzika, Chemie, Přírodní - ostatní

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce je vhodná jako příprava na ústní zkoušku z předmětu úvod do studia nanotechnologie. Naleznete zde informace o nanotechnologiích v měřítku molekul. Práce obsahuje například důvod vzniku nanotechnologie, název, základní stavební prvek, aplikace, prespektivy, aj.

Obsah

1.
Důvod vzniku
2.
Název
3.
Základní stavební prvek
4.
Budoucnost
5.
Aplikace
6.
Perspektivy
7.
Drexler
7.1.
Stroje stvoření
7.2.
Nebezpečí
7.3.
Foresight institut
8.
Center for responsible nanotechnology
9.
Plusy a mínusy molekulárních robotů
10.
Situace v Čr

Úryvek

"DŮVOD VZNIKU- stále se nedařila manipulace s jednotlivými atomy
NÁZEV- odvozen od měřítka, ve kterém se pracuje- stovky až tisíce nanometrů
-do 1nm se zhruba vejdou 3-4 atomy
ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ PRVEK- atom- změnou uspořádání atomů můžu měnit vlastnosti produktů
-např. -změnou uspořádání atomů grafitu -vytvořit diamant
-změnou atomů písku -vytvořit křemíkovou destičku-k výrobě polovodičových
Součástek
V BUDOUCNU BY MĚLA DOVOLIT- umístit každý atom na správné místo
-vytvořit jakoukoliv chemickou strukturu na atomární úrovni
-snížit výrobní náklady skoro až na cenu pouhého materiálu
APLIKACE- výroba piďi integrovaných obvodů-dnes- litografickou metodou
-tvoří na křemíkových krystalech vodivé cesty 10x tenčí než vlas
-litografická metoda má svá omezení
VELKÉ PERSPEKTIVY- zatím ve stádiu laboratorních experimentů
-šlo by ji využít v mnoha oborech
DREXLER- v knize Stroje stvořeni- nastínil budoucnost molekulární nanotechnologie
- nejefektivnější způsob molekulární výroby-assemblery-v podobě nanorobotů
-nanoroboti- určitá inteligence
-schopnost vzájemné komunikace
-schopnost získávat energii z prostředí
-možnost sebereplikace
-primitivní verzí jsou mikroorganismy
-uvědomoval si nebezpečí- nekontrolovatelně se množící nanoroboti- tzv. GEY GOO
-Foresight Institut- založil ho aby předem vytipoval nejvážnější problémy a hledal jejich řešení"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56374b8d8c6b1.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Molekulova_nanotechnologie.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse