Motivace a učeníKategorie: Pedagogika, Psychologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje problematice motivace ve vztahu k učení a úspěchu ve škole.

Obsah

1.
Učení
2.
Základní typy učení
3.
Fáze učení
4.
Motivační fáze
5.
Motivace
6.
Motiv
7.
Deset zákonů motivace
8.
Motivační vlivy snižující školní výkon žáků
9.
Školní úspěšnost

Úryvek

"Učení
Učení obvykle definujeme jako proces získávání a rozvoje paměti, chování, včetně dovedností, znalostí, porozumění, hodnot a moudrosti. Jednoduše jde o utváření samotného jedince během jeho života. V dnešní společnosti existuje jen málo vrozených schopností, které bychom mohli upotřebit, proto se těm mnoha a mnoha dalším musíme uměle naučit.

Základní typy učení
Rozlišujeme čtyři základní typy učení:
• učení poznatkům – získávání informací (např. ve škole)
• učení intelektových činností – rozvíjení vašich vlastních schopností myšlení, zdokonalování vašeho mozku
• smyslově pohybové učení (senzomotorické) – učení se zacházení s tělem (chození, skok na trampolíně, zacházení se lžičkou atd.)
• sociální učení – aneb jak přežít ve společnosti (sociální komunikace, sociální dovednosti a dokonce i charakter osobnosti)

Fáze učení
• Motivační
• Poznávací
• Výkonová
• Kontrolní

Motivační – musíme mít vůbec důvod se učit (vzdělání a potažmo dobré zaměstnání, žádostivost po nějakém typu informací apod.). Pokud si budeme během učení tento důvod, na kterém máme vlastní zájem, neustále při učení připomínat, vybudíme se k mnohem větší aktivitě a tím i lepším výsledkům při učení. Určeme si pohnutky vnitřní (vy sami) i vnější (vaše okolí), které nás k učení nutí. Neučme se proto, že musíme, ale učme se pro svůj motiv.

Motivace
- je chápána jako intrapsychologický proces zvýšení nebo poklesu aktivity, mobilizace sil, projevuje se napětím, neklidem. Za nežádoucí motivace se považuje strach, bolest, úzkost apod."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5126a6fbdf109.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Motivace_a_uceni.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse